Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ برابر با  ۲۰ ژانويه ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸  برابر با ۲۰ ژانويه ۲۰۲۰
بیانیه جمعی از متخصصین حوزه سلامت روان

 

 

بیانیه جمعی از متخصصین حوزه سلامت روان

پیرامون آسیب های روانی- اجتماعی وقایع اخیر

 

در این روزهای پرتنش و روان فرسا، كه جراحت هایی هولناک بر روان جامعه ی ایرانی فرود آمده است، اعماق فاجعه در سطوح فردی و اجتماعی می تواند فراتر از تاب آوری و هضم پذیری مردمان دردمند ایران زمین گردد و این مساله می تواند موجب بروز كنش هایی ویرانگر و پرخاشگرانه شود و گفت و شنید در فضایی فرهنگی را بین حاكمان و مردمان ناممكن سازد؛ آفتی جامعه ستیز كه برخی رویکردهای تدافعی امنیتی و انتظامی، بستر آن را سالیانی است فراهم آورده است و می تواند به عقب گردی فرهنگی بینجامد و خشونت هایی نامتمدنانه را رقم زند.

 

 * ملت ایران اگر‌چه سال هاست که به گونه ای مستمر استرس های حاد و مزمن روانی را پشت سر نهاده، اما امروز سوگوار فقدان نه فقط عزیزان با جان برابرش، كه آرمان های عزیزتر از جانش نیز هست. آرمان هایی چون آزادی، منافع ملی، استقرار حاكمیت و قانون برآمده از اراده ی ملت، امنیت روانی و ارتقای فرهنگی، راستی در ابعاد مختلف زیست اجتماعی و به رسمیت شناختن دیگری با هر اندیشه ای و احترام به جایگاه و حقوق شهروندی اش و پرهیز از دروغ و پنهان کاری.

 

*وقتی حاکمیت به طور مکرر از طریق رسانه ای که بنا بود ملی و اعتمادساز باشد، "اصل صداقت" را مخدوش می سازد، یكی از ستون های اتكای جامعه متزلزل می گردد و "احساس ناامنی روانی ملی" فراتر از تحمل می شود و این همه راه را بر خشونت های عیان و نهان می گشاید.

 

* مسیر زمانی سخت تر می شود که حاکمیت از تاب آوری و تحمل عصبانیت مردم رنجوری که تا مغز استخوان احساس تحقیر و فریب خوردگی می کنند، عبور كند. اگر مسیر طبیعی اظهار اعتراض و خشم، - كه گاه می تواند حتی با اعتراض تند و ابراز خارج از عرف مدنی باشد -، تحمل نشود و حاكمیت نخواهد پذیرای شنیدن و درک و فهم آن باشد، نتیجه اش حل و فصل پرخاش فروخورده و اصل کینه و انتقام جویی در جامعه نیست، بلکه این میزان از خشم از شکلی به شکل دیگر بدل می شود، روان فردی و اجتماعی را درگیر خویش می سازد و در موقعیت هایی دیگر بیم آن می رود که سر بر آورد و برای ابراز خویش مسیرهای مخرب و مهیبی را درنوردد.

 

 *ما متخصصین حوزه ی سلامت روان - كه کاملا متاثر از امر سیاسی و اجتماعی است-، از تصمیم گیران محوری كشورمان می خواهیم، تا به اصلاح و بازسازی گفتمان و رابطه ی خود با مردمانی بنشینند، که امروزه بسیار دردمند و روان خسته ی آسیب های روانی- اجتماعی ای هستند که بر سر ایشان آوار شده است؛ گفتمان قیم مابانه را وانهند و صدای مردم را بشنوند، به دیگربودگی آنان احترام نهند و دیدگاه هایشان در مورد سرنوشتشان را به رسمیت شناسند و مشاركت آنان در زندگانی اجتماعیشان را امكان پذیر سازند، احساس نادیده انگاشته شدن را از اندیشه ی جامعه بزدایند، با شنیدن و پذیرش كاستی ها و پوزش خواهی در گفتار و كردار، التیامی بر آلام جامعه عرضه دارند و بستر بالندگی و پویایی روان و فرهنگ را در جامعه ی امروز ایران فراهم آورند.

 

📌اسامی امضاء کنندگان:

 

۱. زینب ابراهیمی. کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

 

۲. رضا احمدی. متخصص روان پزشکی

 

۳. فروغ ادریسی. دکترای روانشناسی بالینی

 

۴. میترا اشرف پوری. متخصص روان پزشکی

 

۵. محمدرضا افخمی. متخصص روانپزشکی

 

۶. زهرا امجدی. متخصص روان پزشکی

 

۷. عباس امید. متخصص روان پزشکی

 

۸. سینا امینی مقصود بیگی. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

۹. محمد آیتی. متخصص روان پزشکی

 

۱۰. بهناز باستانی. کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 

۱۱. حسین باشی. دکترای روانشناسی بالینی

 

۱۲. مهدی بخشی زاده. دکترای روان شناسی بالینی

 

۱۳. مهسا برادران. متخصص روانپزشکی

 

۱۴. علی پژوهنده. دکترای روانشناسی تربیتی

 

۱۵. سارا تکلو. متخصص روانپزشکی

 

۱۶. فاطمه حبیبی. کاندید دکترای روانشناسی بالینی

 

۱۷. حیدر حسینی. دانشجوی دکترای روان شناسی سلامت

 

۱۸. هدا خطیبی مقدم. متخصص روانپزشکی

 

۱۹. محمد حسن دوازده امامی. دکترای روانشناسی بالینی

 

۲۰. شیما رحیمی. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

۲۱. حسین رجایی. متخصص روان پزشکی

 

۲۲. مائده رسولی. دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی

 

۲۳. حسن رفیعی. متخصص روانپزشکی

 

۲۴. افسانه روبراهان. کارشناس ارشد روانشناسی خانواده درمانی

 

۲۵. بابک روشنایی. متخصص روان پزشکی

 

۲۶. علی زجاجی. متخصص روانپزشکی

 

۲۷. پریسا سبز علی‌. متخصص روانپزشکی

 

۲۸. نرگس شریف زاده. متخصص روانپزشکی

 

۲۹. اعظم شفیعی. دکترای مشاوره

 

۳۰. رضا شیرالی. متخصص روان پزشکی

 

۳۱. علی صاحبی. دکترای روان شناسی بالینی

 

۳۲. فریده صادقی مقدم. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

۳۳. سمیرا صائبی. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

۳۴. مریم صفایی. متخصص روانپزشکی

 

۳۵. عادله صمیمی. دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی

 

۳۶. مجید عباسی. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

۳۷. آناهیتا عربی. دستیار تخصصی روانپزشکی

 

۳۸. عادله عزتی. دانشجوی دکترای روان شناسی

 

۳۹. لیلا طورانی. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

۴۰. سیامک غلامی. کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت

 

۴۱. احد فاضلی. متخصص روانپزشکی

 

۴۲. حسین مجتهدی. دکترای روان شناسی بالینی

 

۴۳. مریم سادات موسوی. کارشناس ارشد مشاوره خانواده

 

۴۴. راحله مهدویان فرد. دانشجوی دکتری مشاوره خانواده.

 

۴۵. مریم نقیب. دستیار تخصصی روانپزشکی

 

۴۶. مریم نقیبی. متخصص روانپزشکی

 

۴۷. نصرت الله نوروزی. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

۴۸. علی نیک جو. متخصص روانپزشکی

 

۴۹. فائزه نیک زاد. متخصص روانپزشکی

 

۵۰. حمید یوسفی. متخصص روان پزشکی

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©