Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : سه-شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۸۹  برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰

 

ایران در آئینه آمار(۴۹)

 

۲۲شهریور ۱۳۸۹ـ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۰

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 

 

۲۲شهريور : معدن کاوی به ۲ ميليون هکتار ازمنابع طبيعی در کشور خسارت زده است

 

سبزپرس: داستان تعرض معدن کاوان به عرصه های جنگلی و مرتعی داستان جديدی نيست. بيش از 6 ميليون هکتار ار اراضی کشور در مرحله اکتشاف معادن و 3 ميليون هکتار در مرحله بهره برداری معادن قرار دارد. يعنی بيش از 9 ميليون هکتار. از اين رقم تاکنون حدود 2 ميليون هکتار خسارت به منابع طبيعی وارد شده است. زمانی هم که مسئولان منابع طبيعی از تعرض تخريبکران جلوگيری می کنند مسئولان می گويند کشور بايد پيشرفت کند

 

معاون امور حفاظت اراضی سازمان جنگلها و مراتع با اعلام تخريب 2 ميليون هکتاری معدن کاوی در کشور گفت: معمولا تخريب در زمان اکتشاف چند برابر تخريب در زمان بهره برداری است. چرا که در زمان اکتشاف معادن محدوده ای به وسعت 400 تا 500 هکتار به صورت لکه ای برای اکتشاف در نظر گرفته می شود.

 

عموزاده با اشاره به استفاده از ديناميت و مواد منفجر کنند ه ديگر در مرحله اکتشاف گفت: معدن کار برای سهولت کارش جاده های دسترسی متعددی را در منطقه ايجاد می کند.

 

او با اشاره به اينکه سطح پروانه اکتشاف بسيار بالا است گفت: عرصه کار بسيار وسيع است. در صورتی که می توانند به جای 500 هکتار همين عمليات را در 100 هکتار انجام دهد.

 

او با تاکيد بر اينکه برای بهره برداری معادن نيازی به 100 هکتار نيست گفت: با مشخص شدند سينه کوه تنها 5 هکتار برای فعاليت معدنی کافی است. يعنی 50 هزار متر مربع که مساخت کمی نيست. با يک جاده دسترسی. نه چند صد هکتار و دهها جاده.

 

۲۲شهريور :بيکاری ۵٠٠ هزار زن در سه ماهه امسال/نيمی از دختران جوان بيکارند

 

خبر آنلاين:طبق آمار رسمی کشور بيش از 46 درصد دختران بين 15 تا 24 ساله بيکار هستند و در فصل بهار امسال بيش از 500 هزار زن از کار خود بيکار شدند.

 

سيد ابراهيم عليزاده ـ

 

طبق آمار رسمی کشور بيش از 46 درصد دختران بين 15 تا 24 ساله بيکار هستند و در فصل بهار امسال بيش از 500 هزار زن از کار خود بيکار شدند. در اين مورد فعالان عرصه اشتغال کشور نيز ضمن تاييد اين روند، نوع نگاه به زنان را مهمترين عامل اين رشد بيکاری می دانند و پيش بينی می کنند رشد اين روند در ماه های آتی متوقف نشود. چرا که اين اتفاق در فصل بهار که فصل کار سال است رخ داده و به صورت سنتی معمولا نرخ بيکاری فصل نخست سال از سه فصل ديگر پايين تر است.

 

شايد تا پيش از اين به دليل بالانبودن سنين ازدواج، بيکار بودن دختران جوان آن قدر ملموس و قابل تامل نبود اما در سال های اخير با افزايش سن ازدواج و فزونی ورودی دختران به دانشگاه ها بيکاری اين قشر نيز مدنظر جامعه ما قرار گرفته است. البته اين را هم نبايد فراموش کرد که در چند سال اخير سازمان بين المللی کار به دليل تبعيض جنسيتی در اشتغال ايران چند مرتبه سوالاتی را از ايران مطرح کرده تا ارزش اشتغال زنان را بيش از پيش به دولتمردان گوشزد کند. با وجود اين، هنوز حمايت ويژه ای که دولت برای اشتغال زنان مدنظر قرار دهد، مشاهده نمی شود و شايد در بهترين حالت سهم ناچيزی در ايجاد اشتغال از طريق تعاونی ها برای زنان در نظر گرفته شده و طرح مشاغل خانگی با کم ترين ظرفيت اشتغال و کمترين حد پايداری مطرح شده است.

 

آمارهای رسمی کشور نيز اين بی توجهی به اشتغال زنان را نشان می دهد. نرخ بيکاری زنان کشور که در سال 88 معادل 8/16 درصد بود طبق آخرين آمار مرکز آمار کشور، در فصل بهار امسال به 25 درصد افزايش يافته که اين افزايش حاکی از بيکار شدن حدود 500 هزار نيروی کار زن در سه ماهه نخست امسال است. براين اساس تعداد زنان بيکار کشور از بيش از 741 هزار نفر به يک ميليون و 231 هزار نفر رسيده است.

 

 

*نيمی از دختران جوان بيکارند

 

 

نرخ بيکاری دختران جوان کشور نيز به مراتب بيشتر است. بيکاری دختران جوان 15 تا 24 ساله کشور در حالی که در سال 88 معادل 4/32 درصد بود در امسال به 5/46 درصد افزايش يافته است. اين آمار نيز نشان دهنده بيکار شدن حدود 200 هزار دختر جوان در سه ماهه نخست امسال است. تعداد دختران جوان بيکار از 318 هزار نفر به 515 هزار نفر رسيده است.

 

در کنار اين عاملی که اولياء علی بيگی به آن اشاره می کند، عباس وطن پرور، دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور اين رشد بيکاری را نشات گرفته از نوع نگاه ها به جامعه زنان کشور می داند.

 

وی که اعتقادی به نرخ بيکاری 46 درصدی برای دختران جوان کشور ندارد و اين نرخ را خيلی بيشتر از اين رقم می داند، در اين مورد عنوان می کند: با توجه به شرايطی که در نظام جمهوری اسلامی ايران به وجود آمده که دختران مدارج علمی را طی می کنند، اما متاسفانه فرصت های شغلی برای دختران در جامعه فراهم نشده است. علت آن هم در نگاه به جامعه زن و شرايطی است که برای کار زن قائل می شوند.

 

وی ادامه می دهد: حتی ما در قانون داريم که دختران و زنان نبايد در نوبت شب کار انجام دهند. در حالی که هم اکنون در بخش هايی مانند بيمارستان ها دختران و زنان پرستار علی رغم منع قانوني، در شيفت شب مشغول به کار هستند.

 

حميد حاج اسماعيلي، کارشناس حوزه اشتغال نيز به مانند وطن پرور نوع نگاه به زنان را عامل مهمی در رشد بيکاری می داند و اظهار می کند: نگاه به زنان نسبت به گذشته تغيير کرده و اکنون بايد آن ها را به عنوان نيروی کار تلقی کنيم. هم اکنون زنان حتی در برخی از رشته ها رشد نسبتا بهتری نسبت به مردان داشته اند و بايد نگاه به آن ها به عنوان افرادی باشد که در زمره نيروی کار کشور قرار دارند.

 

وی بيکاری حدود 50 درصدی دختران جوان را هشداردهنده ذکر و اضافه می کند: اکنون سن ازدواج بالاتر رفته و اين دختران جوان نيازمند شغل و درآمدی هستند که بتوانند معاش خود را تامين کنند اما در عمل جايگاهی در حوزه بازار کار برای آنان در نظر گرفته نشده است و در بهترين حالت در حد منشی گری برای آن ها جايگاه قائل شده اند.

 

 

شيب بيکاری زنان تندتر می شود

 

 

طبق آمارهای مرکز آمار از زنان شاغل کشور بيش از 46 درصد در بخش خدمات، حدود 31 درصد در بخش کشاورزی و 23 درصد نيز در بخش صنعت مشغول به کار هستند که اين خود نشان می دهد با کاهش سهم بخش کشاورزی در فصل های ديگر سال که فعاليت در اين بخش کاهش می يابد، شيب صعودی نرخ بيکاری اين قشر نيز تندتر شود.

 

دبير شورای هماهنگی کارفرمايان با تاييد حفظ روند صعودی نرخ بيکاری زنان و دختران جوان، به نامناسب بودن فضای کسب و کار کشور اشاره می کند و هشدار می دهد: اين نرخ بيکاری برای فصل بهار بود و در فصل های ديگر به صورت سنتی ميزان بيکاری بيشتری خواهيم داشت. چون ديگر شغل های فصلی ما از بين خواهند رفت و با اين روند برآورد می کنم نرخ بيکاری دختران جوان 15 تا 24 ساله به بالای 65 درصد برسد.

 

از ديد نايب رييس کانون شوراهای اسلامی کار نيز روند به همين روال خواهد بود. علی بيگی در اين مورد متذکر می شود: يک واقعيت است که ما بايد قبول کنيم اين قابل هضم نيست که فارغ التحصيلان دانشگاهی پس از اتمام تحصيلاتشان جذب بازار کار شوند و اين فاصله روز به روز بيشتر می شود.

 

بيکار شدن حدود 200 هزار دختر جوان که به نظر می رسد در سن فارغ التحصيل شدن از دانشگاه ها بوده اند نيز خود مبين اين سخن علی بيگی است که فاصله اين قشر با بازار کار روز به روز بيشتر می شود.

 

جدای از اين ها، حاج اسماعيلی نيز تصريح می کند: اگر زنان خواسته ها و نيازهای خود از بازار کار را اعلام نکنند و اين قشر مورد توجه قرار نگيرد، باز هم اين نرخ بيکاری افزايش پيدا می کند، چون سن جمعيت ما جوان و سهم دختران در ورود به دانشگاه ها از پسران بيشتر است.

 

همه اين سخنان و آمارها، شواهد و نشانه هايی است برای هشدار به مسئولان که اگر تاکنون طرح اشتغالزايی ای به صورت خاص برای زنان مطرح نشده، حداقل با اين نرخ بيکاری حدود 50 درصدی توجه ای به دختران جوانی شود که بخش عمده آن ها نيز چه بسا فارغ التحصيلان و تحصيل کرده های دانشگاه ها هستند.

 

اين در حالی است که عبدالرضا شيخ الاسلامی هنگام اخذ رای اعتماد از نمايندگان مجلس برای ورود به طبق دهم ساختمان وزارت کار، در برنامه هايش در سرفصلی با عنوان بازتعريف اشتغال بانوان و اتخاذ سياست‌های حمايتی و هدايتی نشان داد که اين قشر مدنظرش هستند و حتی تاکنون طرح مشاغل خانگی را نيز برای حمايت از اشتغال زنان مطرح کرده است، اما به هرترتيب سياست او برای اشتغال اين قشر تاکنون که جواب نداده است.

 

حمايت از طرح‌های خوداشتغالی بانوان، پيشنهاد قوانين حمايتی متناسب با شرايط بانوان، ارائه الگوی اسلامی- ايرانی اشتغال بانوان، تلاش برای حفظ کرامت زنان در محيط کار و تبيين مشاغل ترجيحی برای بانوان نيز از جمله برنامه های ديگر وزير کار دولت دهم بوده که تاکنون خبری از اجرای آن ها نيست.

 

 

۲۲شهريور :۵٠هزار زن سرپرست خانوار در نوبت حمايت بهزيستی

 

خبرگزاری مهر : مدير کل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزيستی گفت: بيش از 50 هزار زن سرپرست خانوار در نوبت ورود به چرخه حمايتی سازمان بهزيستی هستند اما بايد مجلس اعتباری در نظر بگيرد تا دولت برنامه ای برای پوشش اين تعداد پيش بينی کند.

 

فريبا بريمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکيد بر اينکه سازمان بهزيستی فعلا برنامه ای برای افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خود ندارد ادامه داد: در حال حاضر بر روی توانمندسازی افراد تحت پوشش کار می کنيم و هر چقدر بتوانيم آنها را توانمند و از چرخه حمايتی خارج کنيم به همان اندازه افراد جديد وارد سيستم می کنيم.

 

وی اظهار داشت: پرداخت مستمری ماهيانه اولين ارتباطی است که سازمان بهزيستی با مددجويان برقرار می کند. رويکرد سازمان بهزيستی توانمند سازی و قادرسازانه است نه رويکرد حمايتی صرفی که در سالهای قبل در اين سازمان وجود داشت.

 

مديرکل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزيستی تصريح کرد: اعتقاد ما بر اين است که بايد اقدامات توانمدسازی برای افراد تحت پوشش بهزيستی به گونه ای ارائه شود که اين افراد توانمند شوند و بتوانند به زندگی عادی خود بازگشته و از چرخه حمايتی سازمان خارج شوند و افراد جديدی را وارد سيستم کنيم.

 

به گفته وي، در سال 88، پنج هزار زن سرپرست خانوار از چرخه حمايت سازمان بهزيستی خارج شده اند و توانسته ايم افراد جديدی را وارد اين چرخه کنيم.

 

وی با اشاره به تشکيل 871 گروه هميار زنان سرپرست خانوار در کشور گرفت: اين گروهها حدود 6 هزار نفر عضو دارد که در قالب گروههای پنج تا 10 نفره با کمکهای بلاعوض سازمان بهزيستی با هم فعاليت اقتصادی واحدی را شروع می کنند و در کنار آنها هم يک مددکار به عنوان تسهيل گر فعاليت می کند.

 

مديرکل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزيستی با اشاره به اينکه 174 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستی هستند گفت: اين تعداد مستمری ماهيانه می گيرند و تعدادی هم در اين گروه های هميار عضو هستند. همچنين 96 هزار نفر از فرزندان اين زنان از مزايای طرح بهبود تحصيلی بهره گرفته اند.

 

وی افزود: هم اکنون بيش از 12 هزار نفر از دانشجويانی که عضو چرخه حمايتی زنان سرپرست خانوار هستند کمک شهريه دريافت می کنند چرا که فکر می کنيم که اگر اين فرزندان تحصيلات داشته باشد می توانند با موفقيت وارد اجتماع شوند.

 

بريمانی با بيان اينکه 243 کلينيک مددکاری در سراسر کشور در حال فعاليت است گفت: اين کلينيکها در چرخه توانمندسازی تخصص دارند و خدمات مشاوره ای به زنان ارايه می کنند. در حال حاضر اعتبارات ديگری به صورت غيرمستقيم وجود دارد که ما اين بودجه ها را به سمت توانمندسازی سوق می دهيم.

 

 

زنان سرپرست خانوار اعتبار ندارند

 

 

وی با تاکيد بر اينکه توانمندسازی تخصص نياز داشته و زمان بر و هزينه بر گفت: بايد اعتبارات ويژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای ما ديده شود چرا که تعداد آنها بسيار است و ما اعتقاد داريم بخش عمده آنها قابليت توانمسازی دارند مگر اينکه از کار افتاده و يا مسن باشند.

 

مديرکل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزيستی تاکيد کرد: امکان بازتوانی اغلب زنان سرپرست خانوار وجود دارد ولی با ابزارهای بازتوانی که يکی از اين ابزارها اعتبارات کافی و مناسب است.

 

نمی توانيم ساليانه 10 درصد زن سرپرست خانوار را از چرخه حمايت خارج و جايگزين کنيم

 

وی ادامه داد: اعتبارات ما راضی کننده نيست و با اين بودجه نمی توانيم به پيش بينی برنامه توسعه پنجم مبنی بر خروج ساليانه 10 درصد از افراد تحت پوشش سازمان بهزيستی از چرخه حمايتی و دريافت مستمری برسيم.

 

۲۱شهريور : نامه به وزير رفاه:يك‌ميليون و چهارصد هزار كارگر را معطل نكنيد

 

 

ايلنا: در پى بازتاب اظهارات، وزير رفاه در خصوص پرداخت 6 درصد به عنوان مطالبات مربوط به افزايش مستمرى بازنشستگان سازمان تامين اجتماعى در سال 89، اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگرى در نامه‌اى با ابراز گلايه از بد قولى وزير رفاه يادآور شد كه برخلاف بازنشستگان كشورى و لشگري، مستمرى كارگران بازنشسته بايد 15 درصد افزايش يابد.

 

به گزارش خبرنگار ايلنا، متن اين نامه كه انتشار آن بصورت سرگشاده صورت گرفته به شرح ذيل است:

 

امروز نزديک به 6 ماه است که مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی از دسترسی به حقوق مصرح قانونی خود ناتوانند در حاليکه مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعی تصريح می کند افزايش بايد هر ساله با چه معياری برای جامعه بيمه شدگان بازنشسته اجرا شود ولی متاسفانه سازمان تامين اجتماعی تاکنون از اجرای قانون سر باز زده‌است.

 

در نتيجه اين وضع بيش از يك‌‌ميليون و چهارصد هزار مستمری بگير و بازماندگان همچنان چشم انتظار اجرای قانون و دريافت حقوقشان هستند.

 

جناب وزير حضرتعالی به خوبی واقف هستيد همچنان که در مصاحبه مورخه 15/6/89 که در مطبوعات کشور منعکس شد؛ مصوبه دولت شامل بازنشستگان کشوری و لشکری است و شامل بازنشستگان تامين اجتماعی که ميهمان حبيب خود هستند نمی باشد از طرفی همانطور که در نامه مستقيم قبلی به حضرتعالی اشاره داشتيم افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی در قالب مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعی که به حقه در مصاحبه و موضع گيری جنابعالی مورد تاييد قرار گرفته ملاک است و شما ميبايستی روی مواضع قانونی خودتان پافشاری مي‌نموديد نه تحت تاثير هيئت مديره سازمان وادار به عقب نشينی از مواضع خود می شديد.

 

جناب وزير ما يقين داريم که اگر مسئولان سازمان به موارد ظريف و قانونمندی که حضرتعالی در مصاحبه مورخه 15/6/89 به آن اشاره داشتيد توجه می نمودند در کوتاه ترين زمان ممکن امکان صدور اقدام و پرداخت معوقات از سوی سازمان امکان پذير بود که رضايتمندی جامعه بيمه شدگان را نيز به همراه داشت لذا از حضرتعالی استدعا داريم در صورت امکان به اجرای قانون سازمان به استناد مواد 96 و 111 و مصوبه شورايعالی کار مبنی بر 15% به اضافه 6% مطالبات از طرح همسان سازی اقدام نماييد تا از پيامدهای منفی در اثر اجرای تصميم 6% درصدی جلوگيری شود لذا همه بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعی از جنابعالی انتظار دارند تا دستور فرماييد مسئولان سازمان تامين اجتماعی هر چه سريعتر نسبت به اين مهم اقدام تا بار نارضايتی بيمه شدگان کاهش يابد و از اين بيشتر باعث نارضايتی آنان نشود که قطعا نارضايتی آنان در سطح نشريات و روزنامه ها باقی نخواهد ماند. در پايان از لطف و مساعدت حضرتعالی سپاس گذاريم.

 

 

۲٠شهريور : ممنوعيت واردات ۴۹قلم محصول کشاورزی

 

مهر

 

وزير بازرگانی مفاد نامه وزير جهادکشاورزی مبنی بر ممنوعيت واردات 49 قلم محصول کشاورزی را برای اجرا عيناً به سازمان توسعه تجارت ايران ابلاغ کرد.

 

معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر گفت: به دنبال نامه مهدی غضنفری وزير بازرگانی به وزرای جهادکشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنايع و معادن در خصوص مديريت واردات، صادق خليليان نخستين وزيری بود که با ارسال نامه ای به وزير بازرگاني، واردات 49 قلم محصول کشاورزی را ممنوع اعلام کرد.

 

وی از وزارتخانه های صنايع و بهداشت نيز خواست براساس نامه وزير بازرگانی درخواست خود را برای مديريت واردات به اين وزارتخانه ارائه دهند تا مطابق آن عمل شود.

 

به گزارش مهر، وزير جهادکشاورزی هفته گذشته در نامه‌ای به وزير بازرگانی ممنوعيت واردات 49 محصول کشاورزی را برای اجرا خواستار شده بود.

 

برهمين اساس، ثبت سفارش برای تمامی اقلام از جمله توت فرنگي، گلابي، برگه آلو، بادام آمريکايي، پياز، سير، سيب زمينی و انواع ميوه ها از جمله سيب فرانسوي، گلابی چينی و پرتقال مصری صادر نخواهد شد.

 

بنابر اين نامه، ثبت سفارش واردات انواع شير خشک صنعتی و فرآورده های لبنی( به جز کره)، کمپوت، کنسرو، رب انار، رب گوجه فرنگي، اسانس و کنستانتره های ميوه تا اطلاع ثانوی نيز انجام نمی شود، ضمن اينکه واردات اين اقلام در فصل مناسب و در صورت نياز بازار انجام خواهد شد.

 

۲٠شهريور : ادامه نزول توليد شکر داخلی و رشد ۱۱٠ درصدی واردات در ۴ماه نخست سال

 

 

ايلنا: شكر هم از آن نوع محصولاتي‌ است كه جايگاهى ويژه در ويترين كالاهاى كشاورزى ايران دارد؛ البته اين ويژه بودن نه به آن خاطر است كه شكر ايرانى نامى بزرگ را در بازار جهانى از آن خود كرده است. بلكه از اين رو مي‌گويند شكر ايرانى محصولى ويژه است كه در چند سال گذشته به دليل تصادف با برنامه‌هاى اقتصادى مردان دولتى تا حد بسيار زيادى زمين‌گير شده است. البته حتما شما نيز ماجراى شكر را مي‌دانيد. يعنى امروز همه فعالان اقتصادى و شايد همه شهروندان بارها شنيده‌اند كه در چند سال گذشته چه بلايى بر سر شكر آمده است و چكونه واردات، كام شيرين اين محصول را تلخ كرده است. اين تلخى اما تا حدى است كه از سال 85 نه تنها شكر ايرانى را در بازار گوشه نشين كرد بلكه اشتغال را نيز در اين صنعت به حاشيه راند و به عبارتى كارگران سناريوى توليد شكر نام خود را به اجبار در ليست بدهكاران اقتصاد ايرانى نوشتند. اين اما پايان ماجرا نيست. در حال حاضر نيز واردات شكر با وزنى زياد روى دست اقتصاد ايرانى بار مي‌شود و همچنان فعالان صنعت شكر از شيوع دوباره واردات اين محصول نگران هستند. بدون شك هنوز اقتصاد ايران زلزله شكر در سال 85 را از ياد نبرده است. در اين سال براى نخستين بار در طول تاريخ بيش از يكصد ساله توليد شكر در ايران بيش از دو ميليون و 481 هزار تن شكر وارد كشور شد و توليد داخلى اين محصول را دچار بزرگترين نزول تاريخى خود كرد. در سال 85 معادل يک ميليون و 258 هزار تن شكر در ايران توليد مي‌شد اما بر اساس آخرين برآوردهاى موجود اين ميزان توليد در سال 88 به 450 هزار تن كاهش يافت. چنين اتفاقى از سوى كارشناسان اقتصادى با عنوان بزرگترين شعبده بازى اقتصادى نيز نام گرفته است؛ منتهى شعبده‌اى كه جان تازه‌اى براى صنعت شكر ايرانى نبود بلكه اين صنعت را دچار ضعف مفرط كرد. البته هنوز صاحب‌نظران اقتصادى نمي‌توانند تحليل مناسبى براى چرايى اين اتفاق ارايه دهند و با تعجب از واردات‌زدگى اقتصاد ايران سخن مي‌گويند كه تا به حال به نظر مي‌رسد بيش از هر حوزه‌اى بر گريبان صنعت شكر بار شده است. نكته جالب ماجرا اما اينجا است كه نه تنها موانع در برنامه‌‌هاى اقتصادى براى جلوگيرى از افت صنعت شكر تشديد نشده‌اند بلكه از سوى ديگر موانع موجود نيز براى آوار واردات بر سر اين صنعت، مخصوصا در سال 85 حذف شده‌اند. اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه در آغاز دهه 80 تعرفه واردات شکر خام 100 درصد و تعرفه واردات شکر سفيد 150 درصد تعيين شده بود اما بلافاصله در سال 84 تعرفه واردات شکر سفيد از 150 درصد به 50 درصد کاهش يافت. همچنين در آغاز سال 85 يك بار ديگر تعرفه واردات شكر به 20 درصد كاهش يافت. تا پيش از اين به دليل سياست‌هاى حمايتى دولت ميزان توليد شکر در سال 85 به يک ميليون و 258 هزار تن رسيده بود كه اين رقم بيشترين رقم توليد شكر را در يك تاريخ 40 ساله به رخ مي‌كشيد. در چند سال گذشته اما بارها مسئولين اقتصادى از كنترل واردات شكر سخن گفته‌اند ولى در نهايت به رغم اعتراض حتى مديران كلان كشورى به واردات بي‌رويه به نظر مي‌رسد هنوز شكر وارداتى گلوى وارد كنندگان اين محصول را شيرين و كام توليدكنندگان وطنى را تلخ مي‌كند. گزارش‌هاى موجود نشان مي‌دهد كه ميزان واردات قند و شكر در چهار ماه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 110 درصد رشد داشته است. طى اين مدت بيش از 541 هزار تن قندو شكر از نيشكر تصفيه نشده بدون مواد خوش‌بوكننده يا رنگ‌كننده به ارزش 216 ميليون دلار به ايران وارد شده كه اين ميزان واردات 3.68 از وزن و 1.17 درصد از ارزش كل واردات ايران طى چهار ماه نخست سال جارى بوده است. همچنين مقايسه اين آمار با واردات قند و شكر در چهار ماه نخست سال گذشته حاكى از رشد 61 درصدى در وزن و 110 درصدى در ارزش اين واردات دارد.

 

جالب اينجا است كه امسال برخلاف پيش‌بيني‌ها قيمت جهانى شكر كاهش چندانى نداشته و اين مساله مانع تشديد واردات شكر به داخل كشور شده است. در غير اين صورت حتما بسيار بيشتر از 110 درصد رشد كنوني، واردات شكر صنعت توليد اين محصول را نمك گير مي‌كرد. آيا به نظر شما واردات از اين پس مجالى براى تنفس توليد شكر در ايران باقى مي‌گذارد؟

 

 

۱۷شهريور.پيش بينی شورای جهانی جهانگردی: رکود گردشگری ايران تا سال ۲٠۲٠

 

مهر

 

رئيس سازمان ميراث فرهنگی در حالی از رکورددار شدن و رشد سه درصدی گردشگری ايران تا پايان سال 2010 خبر داده که پيش بينی کارشناسان حاکی از تراز منفی گردشگری و فاصله معنادار آن با سند چشم انداز مبنی بر ورود 20 ميليون گردشگر تا سال 1404 است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگری به تازگی آخرين آماری که سازمان شورای جهانی جهانگردی درباره صنعت گردشگری کشورها منتشر کرده را مبنای ارزيابی خود قرار داده و گفته است که بر اساس اين آمار می توان رشد 8 برابری گردشگری ايران را در مقايسه با ساير کشورهای جهان تا پايان سال 2010 پيش‌بينی کرد. حميد بقايی مدعی است با برنامه‌ريزيهای انجام شده ايران در جذب گردشگر در مقايسه با سالهای گذشته تا سال 2010 رکورد دار خواهد شد.

 

در اين ميان پرسشی که برای کارشناسان در پی اين اظهار نظر مطرح شده اين است که اين ميزان رشد پيش بينی شده برای گردشگری ايران چقدر با اهداف پيش بينی شده با سند چشم انداز 20 ساله کشور منطبق است.

 

سازمان شورای جهانی جهانگردی در آخرين آمار خود وضعيت گردشگری کشورها را از سال 2010 تا 2020 پيش بينی کرده است. بنابراين گزارش، ايران تا سال 2010 رشد 3.9 درصدی را در صنعت گردشگری خواهد داشت. نگاه خوشبينانه رئيس سازمان ميراث فرهنگی در حالی است که بر اساس همين گزارش پيش بينی می شود وضعيت گردشگری ايران تا سال 2020 با رکود مواجه شود.

 

اردشير اروجي، کارشناس برنامه‌ريزی فرهنگی و گردشگری در اين باره به خبرنگار مهر می گويد: سازمان ميراث فرهنگی آمار مربوط به تعداد گردشگران ورودی به کشور را بيش از دو ميليون نفر در سال 88 اعلام کرده است. اما طبق سند چشم انداز 20 ساله گردشگری ايران بايد 20 ميليون گردشگر خارجی تا سال 1404 هجری شمسی و 2025 ميلادی داشته باشد.

 

وی ادامه می دهد: بايد طبق سند چشم انداز سهم ايران از درآمد گردشگری جهانی از هفت صدم درصد در سال 83 به دو درصد در سال 1404 برسد به گونه ای که ايران در سال 1404 سالانه نزديک به 25 ميليارد دلار از محل گردشگر ورودی درآمد کسب کند.

 

 

اروجی در تحليل آماری خود از ورود گردشگران به ايران با بيان اينکه تراز ورود و خروج گردشگران ايرانی متناسب نيست، می گويد: رشد منفی 7/8 درصد گردشگران ورودی در مقابل رشد مثبت 8/6 درصد گردشگران خروجی از کشور در پايان نيمه اول سال 1388 باعث شده تفاوت رشد گردشگران ورودی و خروجی کشور به 5/15درصد برسد.

 

اين کارشناس برنامه ريزی ادامه می دهد: ادامه اين وضعيت برای کشور چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ اقتصادی اعلام خطر است چون به لحاظ فرهنگی در نيمه اول سال 88 تاثير گذاری کشورهای خارجی بر گردشگران ايرانی هفت برابر تاثير گذاری کشور ايران روی گردشگران خارجی است و به لحاظ اقتصادی نيز در وضعيت خوشبينانه در نيمه اول سال 88 ارز خروجی گردشگران ايرانی 14 برابر ارز ورودی گردشگران خارجی برآورد می شود که اين تراز منفی گردشگری نيز نسبت به سال گذشته رو به افزايش است.

 

از سوی ديگر و با وجود وعده‌های مديران سازمان ميراث فرهنگی درباره توسعه زيرساختهای گردشگری و افزايش ورود گردشگران خارجي، خبر از حذف ميز ايران در آژانسهای خارجی به گوش مي‌رسد به طوری که بسياری از برنامه ريزيهای مورد اشاره رئيس سازمان ميراث فرهنگی در بخش گردشگری چندان موفق اجرا نشده و به شکست منجر شده اند.

 

به عنوان مثال اجرای طرحهايی مانند "توريست با علائق ويژه"،"ساخت 30 هتل برای بانوان"،"سفر کارت ملی"، "هزار و يک مسير گردشگری"، "ساخت هتلهای بی شمار وعده داده شده توسط اسفنديار رحيم مشايی"، "ساخت هر 25 کيلومتر يک سرويس بهداشتی بين راهی و مجمتع خدمات رفاهی"، ساخت "هتلهای هفت ستاره" به دليل عدم پرداخت وام از سوی بانکها و يا نبود حمايتهای وعده داده شده از اين پروژه ها، "سفرهای ارزانقيمت" و مانند آن اکنون به دليل عدم استقبال گردشگران و سرمايه گذاران از آنها متوقف مانده است.

 

 

مقايسه آمار سال 2010 با 2020

 

 

سازمان جهانی جهانگردی آمار گردشگری کشورها را سالانه در بازه زمانی ده ساله اعلام می کند. در همين رابطه اشکان بروج، کارشناس ارشد توريسم در ترجمه گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری آورده است که در گزارش اين شورا به بررسی اثرات اقتصادی توريسم، تحليل اقتصاد گردشگری کشورها و روند اقتصادی و گردشگری 181 کشور جهان از جمله ايران تا سال 2019 پرداخته شده است که بنابر اين گزارش و بر خلاف نظر مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، وضعيت نامطلوبی برای آينده گردشگری ايران پيش‌بينی می شود.

 

در مقايسه سالانه گزارش شورای جهانی سفر، اگر چه ايران در سال 2010 رشد 3.9 درصدی را در صنعت گردشگری خواهد داشت اما اين ميزان آن در سال 2020 به 3.8 درصد خواهد رسيد که نشان دهنده کاهش يک دهم درصدی اين صنعت است.

 

همچنين در گزارش اين شورا، رشد اقتصاد گردشگری تا سال 2010 در خاورميانه منفی يک دهم درصد پيش بينی شده است. اين رقم در جهان پنج دهم درصد و در ايران 3.9 درصد است. حميد بقايی در اظهارات خود که تنها به تشريح آمار مثبت گزارش WTO بسنده کرده معتقد است که ايران در حالی با رشد اقتصاد گردشگری مواجه می شود که ساير کشورهای خاورميانه در اين بخش با رکود مواجهند.

 

براساس گزارش WTO توليد ناخالص داخلی ايران از گردشگری تا پايان سال 2010 به 8.4 دهم درصد می رسد اما در همين گزارش آمده اين توليد ناخالص در سال 2019 به 8.1 دهم درصد و يکسال بعد از آن به 8 درصد می رسد.

 

رشد واقعی ناخالص داخلی ايران از گردشگری نيز اگرچه در سال 2019 حدود 4.3 درصد پيش بينی شده اما در سال 2020 اين رقم به 3.8 درصد می رسد.

 

۱۶شهريور : سازمان ثبت احوال از تولد ۵۶۵هزار نوزاد يک ميليون تومانی خبر داد

 

 

جـــرس: بعد از اعلام رئيس دولت مبنی بر مخالفت با طرح های کنترل خانواده و جمعيت و همچنين وعده های تشويق برای زاد و ولد بيشتر، يک مقام مسئول در سازمان ثبت احوال کشور، از تولد ۵۶۵ هزار و ۵۹۷ نوزاد در ۵ ماه نخست سال جاری خبر داد که طبق وعده های رئيس دولت، برای دريافت هديه يک ميليونی دولت، به بانک ملی معرفی شده اند.

 

به گزارش تابناک، محسن کرمي، معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور می گويد ۵۶۵هزار و ۵۹۷ نوزاد در ۵ ماهه اول سال جاری متولد شده‌اند که تمام اين نوزادان را برای دريافت هديه يک ميليونی دولت، به بانک ملی معرفی کرده‌ايم.

 

محسن کرمی با اشاره به پرداخت هديه يک ميليونی دولت به نوزادانی که از ۱ /۱ /۸۹ متولد شده‌اند، گفت: آمار نوزادانی که از ابتدای سال تا مهر متولد شده‌اند را به صورت لوح فشرده به بانک ملی اعلام مي‌کنيم.

 

کرمی خاطر نشان کرد: در ۵ ماه نخست سال جاری ۵۶۵ هزار و ۵۹۷ نوزاد متولد شده‌اند که ۴۵۰ هزار و ۸۳۲ نوزاد شهری و ۱۱۴ هزار و ۷۶۵ نوزاد روستايی بوده است. معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور افزود: از اين تعداد ۲۸۹ هزار و ۹۴۲ نوزاد پسر و ۲۷۵ هزار و ۶۵۵ نوزاد دختر بوده‌اند.

 

به گفته کرمي، بيشترين آمار تولد در ۵ ماهه ابتدای سال جاری در تهران و کمترين آن در سمنان بوده است.

 

گفتنی است محمود احمدی نژاد وعده داده است طی طرح صندوق آتيه، به فرزندانی که در سال ۸۹ و بعد از آن به دنيا بيايند، مبلغ يک ميليون تومان و پس از آن سالانه صد هزار تومان داده خواهد شد.

 

محمود احمدی نژاد ۹ ارديبهشت (۲۹ آوريل) امسال نيز، در مراسم روز ملی شوراها در تهران گفته بود که اجرای شعار "دو بچه کافی است" به اين معنا است که "۴۰ سال ديگر نامی از ملت ايران باقی نماند".

 

 

 

۱۶شهريور : با آتش گرفتن چاه شماره ۲۴ نفت شهر روزانه حدود ۲٠ هزار بشکه نفت سوخته شد

 

ايرن :به گفته مديرعامل شرکت ملى حفارى جنوب با آتش گرفتن چاه شماره 24 نفت شهر روزانه حدود 20 هزار بشکه نفت سوخته شد.

 

به گزارش خبرگزارى محيط زيست ايران، براين اساس با احتساب رقم 70 دلار براى هربشکه نفت و سوزانده شدن 760 هزار بشکه طى 38 روز اعلام شده توسط منابع رسمي، طى اين مدت ايران تنها از محل سوزانده شدن نفت در اين چاه 53 ميليون و 200 هزار دلار درآمد را از دست داده است.

 

در اين بين بهمنى هزينه هاى صورت گرفته براى مهار اين چاه را در مصاحبه تلويزيونى ايام ماه مبارک رمضان اعلام نکرد و تاکيد داشت رقم بسيار ناچيز است اما هنوز به جمع بندى مشخصى در خصوص اين رقم نرسيده ايم.

 

به گفته اين مدير نفتى ، تعداد کشته شدگان اين حادثه که در ابتدا 3 تن اعلام شد با فوت يکى مصدومان حادثه در بيمارستان به 4 تن افزايش يافت.

 

 

۱۶شهريور: قيمت بنزين تعيين شد اما فعلا اعلام نمي‌شود/ اعلام ناگهانی قيمت بنزين

 

مهر

 

کارگروه تحول اقتصادی دولت قيمت بنزين را تعيين تکليف کرده اما قرار است در آستانه اجرای هدفمندی يارانه‌ها (احتمالا آبان ماه) جزئيات اين تصميم اعلام شود.

 

به گزارش خبرنگار مهر، دولت سوت هدفمندی يارانه‌ها را در فصل پائيز امسال ( احتمالا آبان ماه) به صدا درخواهد آورد تا جراحی اقتصاد ايران پس از گذشت بيش از سه دهه از پيروزی انقلاب اسلامی آغاز شود.

 

در هشت سال دولت اصلاحات نيز باوجود پيش بينی در برنامه توسعه ای کشور، هيچگاه برنامه هدفمندکردن يارانه ها اجرايی نشد؛ شايد به همين خاطر بود که سيد محمد خاتمی رئيس جمهور سابق ايران در سال 1385 برای اولين بار پذيرفت که دولتش در هدفمندکردن يارانه ها موفق نبود.

 

وی در اين باره در سال 1385 گفته بود:"مبلغ يارانه انرژی وحشتناک است. من نتوانستم در هدفمندکردن يارانه ها موفق شوم و متأسفم. متاسفانه اين مشکل در دولت من وجود داشت و باقی ماند. به همين دليل اين مسئله را از

 

 

بنزين تک نرخی ؛ محتمل ترين گزينه

 

با اين سخنان نيز مشخص می شود احتمال اينکه بنزين به صورت تک نرخی و با قيمت 400 تومان در زمان هدفمندی يارانه ها عرضه شود، بسيار بيشتر از ساير سناريوهای ديگر است.

 

در همين حال، محسن خجسته مهر معاون وزير نفت در گفتگو با مهر از بنزين به عنوان استراتژيک ترين کالای کشور ياد کرده است. وی گفته است: در مجموع در شرايط فعلی با احتساب توليد 15 ميليون ليتر بنزين در واحدهای پتروشيمی امکان افزايش ظرفيت توليد اين فرآورده سوختی به حدود 60 ميليون ليتر در روز وجود دارد.

 

گزارش مهر حاکی از آن است که در پنج ماهه نخست سالجاری بنزين عمده‌ترين کالای وارداتی کشورمان بود و با اختصاص 24/9 درصد از کل ارزش واردات و 48/15 درصد از وزن، جايگاه نخست را به خود اختصاص داده است.

 

از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه 66.6 ميليون ليتر بنزين در کشور مصرف شده که مصرف اين فرآورده نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روزانه حدود دو ميليون ليتر کاهش يافته است.

 

کاهش سهميه خودروهای شخصی از مهمترين عوامل در کاهش مصرف کل بنزين به شمار می رود اما متناسب با اين کاهش مصرف، تقاضا برای دريافت بنزين آزاد 400 تومانی هم در جايگاههای سوخت افزايش يافته است.

 

هم اکنون قيمت هر ليتر بنزين يارانه ای 100 تومان، بنزين سوپر يارانه ای 150 تومان، بنزين نيمه يارانه ای 400 تومان و بنزين نيمه يارانه ای سوپر 550 تومان است.

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved