Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ اگوست ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ تير ۱۳۸۹  برابر با ۰۲ جولای ۲۰۱۰
۹تير : ۳٠درصد از کودکان يک تا پنج سال در معرض آزارهای جسمی هستند

ایران در آئینه آمار(۴۳)

 

تهیه و تنظیم: مریم اسکوئی

۹تیر۱۳۸۹ـ ۳۰ژوئن ۲۰۱۰

 

۹تير : ۳٠درصد از کودکان يک تا پنج سال در معرض آزارهای جسمی هستند

 

ايلنا: مددكار انجمن حمايت از حقوق كودكان با اعلام اينكه بيشتر كودك آزاري‌ها در فضای خصوصی و توسط پدر و مادر صورت گرفته است گفت: 30درصد از کودکان يک تا پنج سال در معرض آزارهای جسمی هستند و بيش از 50 درصد والدين ايرانى تنبيه بدنی کودکان را حق خود مي‌دانند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، عصمت ياري، مدد كار انجمن حمايت از حقوق كودكان در جلسه ماهانه اين انجمن كه به بررسى وضعيت اجتماعی و حقوقی کودکان ايران در سال 88 اختصاص داشت ،با اعلام اينكه، در حال حاضر حدود 9 ميليون کودک زير 6 سال و 27 ميليون کودک زير 18 سال در ايران وجود دارد تاكيد كرد: 144هزار و 565 مورد کودک آزاری در 6 ماه اول سال 88 به اورژانس اجتماعی گزارش شده است كه از اين ميان 11 درصد تماسهای اورژانس اجتماعی در 9 ماه اول سال 88 در مورد کودک آزاری بوده است؛ به طور متوسط روزانه 1500 الی 1600 تماس با اورژانس اجتماعی برقرار می شود.

 

30 درصد از کودکان يک تا پنج سال در معرض آزارهای جسمی هستند

او در ادامه اين گزارش با اعلام اينكه 30 درصد از کودکان يک تا پنج سال در معرض آزارهای جسمی هستند افزود: در شش ماه اول سال 88 ، 200 مورد کودک آزاری به دفتر انجمن حمايت از حقوق کودکان اطلاع داده شده است که از اين تعداد 20 درصد جسمی و 32 درصد عاطفی بوده است.

بر اساس آمار هاى اين انجمن ، 53 درصد آزارها توسط پدران و در کل 90درصد آزارها توسط پدر و مادر و يا ناپدری و نا مادری و در فضای خصوصی و منزل صورت گرفته است.

مدد كار انجمن حمايت از حقوق كودكان ياد آور شد: از موارد گزارش شده به انجمن بيش از 90 درصد خانواده ها وضعیت نابسامان داشته که 26 درصد از موارد وجود اعتياد در خانواده و 28 درصد طلاق و در مابقی خانواده ها مشاجره و درگيری و بيماريهای روانی در والدين گزارش شده است.

 

بيشتر كودك آزارى ها در فضای خصوصی و توسط پدر و مادر صورت گرفته است

يارى در مورد نحوه ارتباط با انجمن گفت: نحوه اطلاع رسانی 25 درصد موارد توسط مادران، تنها 6 درصد توسط مدرسه، 19 درصد توسط همسايه ها، 5 درصد توسط پدران انجام شده است.

او با اشاره به اينكه تمام موارد كودك آزارى در خانواده هاى نابسامان رخ داده خاطر نشان كرد: از آنجايی که کودکان قربانی کودک آزاری هستند، بررسی عواملی که منجر به بروز اين مسئله اجتماعی می شود حايز اهميت است؛ بيشتر آزارها در فضای خصوصی و توسط پدر و مادر صورت گرفته و تقريبا همه موارد در خانواده های نابسامان رخ داده است.

 

بيش از 50 درصد والدين ايرانى تنبيه بدنی کودکان را حق خود می دانند

به گزارش خبرنگار ايلنا، مدد كار انجمن حمايت از حقوق كودكان گفت: نتايج تحقيق ميدانی در ايران نشان می دهد که بيش از 50 درصد والدين تنبيه بدنی کودکان را حق خود می دانند و آن را يکی از راه های تربيت کودکان ذکر می كنند و 40 درصد والدين اقدام به تنبيه بدنی کودکان کرده اند.

او با موشكافى دلايل كودك آزارى در كشور عنوان كرد: از علتهای مهم کودک آزاری عامل فقر اقتصادی در کنار فقر فرهنگی است.

 

در تهران 7 هزار كودك كار به چشم مي‌خورد

فقر، بيکاری و اعتياد والدين اولين تاثير را بر کودک به صورت روانه نمودن کودکان جهت درآمد زدايی يا محروميت از تحصيل به علت مخارج مدارس دارند.

فقط در تهران حدود هفت هزار کودک کار وجود دارد و اين رقم تنها مربو ط به کودکانی است که کار آنها بارز می باشد و در سطح جامعه ديده می شوند به نظر می رسد علی رغم تلاش مسئولان جهت ريشه کن كردن بيسوادی در سنين بالا ما شاهد افزايش بيسوادی در پايين هرم سنی حتی در کلانشهرها هستيم کما اينکه در آمار مربوط به مددکاری انجمن نيز با کودکان 9،10 ساله بيسواد و حتی گاهی در مناطق بالاتر از منطقه 6 نيز شاهديم.

 

افزايش مادرانى كه نمى خواهند مادر و همسر فداكار باشند

به گزارش خبرنگار ايلنا، مددكار انجمن حمايت از حقوق كودكان در ادامه با اشاره به افزايش 7/15 درصدى طلاق در سال گذشته ادامه داد: کمبود فرصت های شغلی برای مادران، افزايش اعتياد زنان، بوروکراسی اداری مراجع قضايی جهت حضانت کودک، فرسودگی زنانی که با همسر معتاد خود سر کرده اند موجت افزايش مادرانی است که ديگر حاضر به ايفای نقش مادر فداکاری که ساخته بوديم نيستند و تمايل ندارند به تنهايی اين نقش را به دوش بکشند.

 

۹تير : قهقرايى محيطى در انتظار ۸٠درصد مساحت ايران

ايرن:سعيده وحيدنيا: به اعتقاد کارشناسان 80 درصد سطح کشور به صورت بالقوه به شکل هاى مختلف مثل فرسايش آبي، بادي، شور شدن اراضى يا هدر رفت حاصلخيزى خاک يا باتلاقى شدن زمينها در معرض بيابانزايى قرار دارد.هرچند به صورت درست و بالفعل نمى توان گفت که چند درصد اين اراضى در حال حاضر به صورت بيابان وجود دارند.

به گزارش خبرگزارى محيط زيست ايران، مهندس على خلد برين با بيان اين مطلب افزود: طبق آمار سازمان جنگلها 34 ميليون هکتار از مناطق کشور بياباني، کويرى و گستره تپه هاى ماسه اى است. و اين رقم به دين معنى است که اگر روند تخريب منابع طبيعى با اين وضعيت ادامه يابد، تا 40سال آينده به شدت با وضع وخيمى در کشور مواجه خواهيم شد و سطح زيادى از کشور به بيابان تبديل خواهد شد.

خلد برين افزود: همه اين ارقام استناد مشخصى ندارند. بيابانزايى ورشکست شده محيط طبيعى است. مسايل و احياى آن عموما زمان بر است به همين دليل است که من معتقدم اگر يک سرى کارهاى اصلاحى صورت گيرد مى توانيم مناطقى که کاملا تخريب شده را احيا کنيم.

 

۹تير : پيش‌بينی اکونوميست: افزايش تورم در ايران تا ۱.۱۵ درصد

مردمک :واحد اطلاعات اکونوميست پيش بينی کرد که نرخ تورم در ايران در نيمه دوم امسال به 15.1 درصد مي‌رسد.

 

به گزارش واحد اطلاعات اکونوميست (ای.آی.يو)، نرخ کنونی تورم در ايران 11.8 درصد است اما با اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در نيمه دوم امسال، نرخ تورم بيش از سه درصد افزايش خواهد يافت.

 

اما رئيس کل بانک مرکزی برخلاف ارقام اعلام شده، گفته بود که نرخ تورم در ايران پس از سال‌ها تک رقمی شده و در ارديبهشت ماه امسال به 9.9 درصد رسيده است.

 

از طرفی شماری از کارشناسان و نمايندگان مجلس مي‌گويند که دولت از اعلام نرخ واقعی تورم خودداری مي‌کند.

 

عبدااله کعبي، نايب رئيس کميسيون انرژی مجلس به دولت هشدار داده است که نرخ واقعی تورم را به مردم اعلام کند تا پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، مردم با مشکلات بيشتری رو به رو نشوند.

 

آقای کعبی مي‌گويد هنوز يارانه حامل‌های انرژی مانند بنزين حذف نشده، اما کالاها گران شده‌ است.

 

در همين زمينه خبرگزاری کار ايران گزارشی از بازارهای خريد تهران منتشر کرد که قيمت گوشت قرمز را کيلويی 16 تا 18 هزار تومان اعلام مي‌کند و نسبت به سال گذشته 50 درصد افزايش داشته است.

 

گزارش‌ها از بازار ميوه و تره بار تهران هم تاييد مي‌کند که بيشتر ميوه‌های اين فصل گران شده است.

 

با اين حال، دولت درباره افزايش قيمت‌ها و نسبت آن با نرخ تورم 9.9 درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، توضيحی نداده است.

۴تير :معاون مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان:هر ترم، ۸ دانشجوی دانشگاه خودکشی مي‌کنند

پارلمان‌نيوز: معاون مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان با بيان اينکه هر ترم حدود 8 نفر از دانشجويان اين دانشگاه اقدام به خودکشی می کنند، گفت: با اقدامات به موقع، از خودکشی منجر به فوت جلوگيری کرده‌ايم.

 

مهرداد دشتی درگفتگو با ايسنا، با اشاره به افزايش مصرف سيگار در دوران امتحانات اظهاركرد: دانشجويان در اين دوران به مصرف موادی همچون ريتالين، شيشه و ترياک روی می آورند.

 

وی با اشاره به تاثير فوق العاده اين مواد در ابعاد فکري، عاطفی و جنسی مصرف کننده، افزود: يادگيری مهارت‌های زندگی و مشاوره تحصيلی در طول ترم مهم ترين راهکار برای جلوگيری از مصرف مواد در دانشگاه است.

 

دشتی مهمترين معضل اين مرکز با افکار خودکشی دانشجويان اين دانشگاه را، ضعف دانشجويان از نظر مهارت های فردي، مديريت استرس، مديريت زمان، مهارت حل مساله و خودشناسی دانست.

 

۵تير :۵ تير، روز جهانى مبارزه با اعتياد : نبض اعتياد در ايران تند مي‌زند

 

ايلنا: شناسنامم پاى منقل سوخت‏، اما با وجود اين زهره ماري، ‌اسمم يادم مونده، اك... بر (چهار ثانيه طول مي‌كشد كه تا بقيه اسمش را بگويد)

 

و اما ايران...

براساس آمارهاى رسمى در سال گذشته، يك هزار و 67 تن انواع مواد مخدر در كل كشور كشف و ضبط شده است كه با معالجه ماده مخدر ترياك روزانه 3 تن مواد مخدر كشف مي‌شود همچنين سال گذشته 211 هزار و 500 نفر از توزيع‌كنندگان و قاچاقچيان توسط نيروى انتظامي، هزار و 422 نفر توسط سازمان زندان‌ها، 611 نفر توسط وزارت اطلاعات. 363 نفر توسط نيروى بسيج و 36 نفر نيز توسط سازمان كمرگ دستگير و روانه مراجعه قضايى شدند در حالي‌كه آمار رسمى معتادان در جهان به پيش از 200 ميليون نفرى مي‌رسد در ايران نيز مطابق با RSA سال 1386 يك ميليون و 200 هزار نفر معتاد حرفه‌اى و 600 هزار نفر معتاد تفننى وجود دارد.

اين آمار رسمى كه متعلق به 4 سال گذشته بوده هميشه مورد نقد و بررسى كارشناسان قرار داشته و اغلب برگزارى يك همايش يا سمينار بهانه‌اى مي‌دهد تا ضمن به چالش كشيدن آمارها، زنگ خطر‌ها را به صدا در آورند.

آمار فوق كه گوياى وضعيت آمارى معتادان در ايران است همچنان محل مناقشه بوده به طورى كه سخت گفتن از آمار معتادان امرى سياسى تلقى مي‌شود.

هنوز به طور حتم نمي‌توان بر روى آمار رسمى اعتياد تكيه كرد چرا كه همچنان برخى از دستگاه‌ها نسبت به ارائه آمارهايى مقاومت مي‌كنند، از سويى اتفاقات پشت پرده رخ داده در مدارس نسبت به سيگار و مصرف برخى از مواد و از سوى ديگر وضعيت اعتياد زنان در كشور به دليل تابوى فرهنگى آن، همه و همه باعث شده تا اين آمار چيزى جز خوش بينى محض نباشد.

 

ارائه آمار وارقام‌هاى نجومى در اين روز جهانى

همه ساله وقتى به 5 تير، روز جهانى مبارزه با اعتياد نزديك مي‌شويم دستگاه‌هاى گوناگونى كه تريبون قوي‌تر دارند عملكرد، آمار و ارقام نجومى ويژه‌اى را ارائه داده و كمتر به مشكلات و حقايق امراشاره مي‌كنند.

همين معضل بهانه‌اى شد كه فرهاد اقطار سرپرست دفتر مداخله و بازتوانى سازمان بهزيستى كشور در نشست خبرى خود به مناسبت اين روز جهانى قبل از وارد شدن به مباحث اصلي، نسبت به اين مساله كه نزديك به روز جهانى دستگاه‌هاى گوناگون خود را متولى امر اعتياد مي‌دانند، اعتراض كند.

اگرچه در اين نشست خبرى اقدامات بهزيستى پيرامون پيشگيرى از اعتياد در خور توجه بود اما دورنماى آن كه حكايت از كارشكنى برخى از دستگاه‌ها داشته، چندان پيام خوبى به مناسبت روز جهانى اعتياد نداد.

وجود هزار كمپ ترك اعتياد در كشور كه از اين ميان تنها 220 كمپ قانونى هستند، در اين روز جهانى جاى تاسف دارد.

در اين ميان اين مسوول در بهزيستى در پاسخ به سوال ايلنا كه اين تعداد كمپ قانونى چه تعداد معتاد ترك كرده را از سيستم خارج مي‌كنند اعلام كرد كه سال گذشته 30 هزار معتاد از اين كمپ‌ها ترخيص شده‌اند و در ادامه در برابر اين سوال كه با توجه به نامناسب بودن اقدامات حمايتى پس از درمان در معتادان چه طور با اطمينان چنين آمارى را ارائه مي‌دهيد يادآور شد: اين تعداد معتاد ترخيص شده تنها پاكى پس از درمان دارند و به طور قطع نمي‌توان نام ترك كرده به آنها داد.

 

 

دستگاه‌ها در آستانه روز جهانى مبارزه با مواد مخدر گزارش كار ارائه دهند

عباسي‌ديلمي‌زاده رئيس جمعيت‌تولدي‌دوباره در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا خواستار آن شد تا دستگاه و متوليان امر موادمخدر با توجه به بند 7 سياست‌هاى كلى نظام و در آستانه روز جهانى مبارزه با مواد مخدر اقدامات خود را نسبت به اجرايى كردن اين بند راهبردى در نظام گزارش دهند تا مشخص شود كه سازمان‌هاى حمايتى مانند بهزيستي، وزارت رفاه و... چه ميزان بودجه براى اجرايى كردن بند 7 سياست‌هاى كلى نظام در اختيار سازمان‌هاى ذى ربط خود قرار داده‌اند.

او به مشكلات پيش روى معتادان بهبود يافته در كشور اشاره مي‌كنند و ادامه مي‌دهد: امروز در جامعه پيش از 300 هزار معتاد بهبود يافته وجود دارد كه با احتساب خانوادهايشان بالغ بر يك ميليون و 500 هزار نفر درگير معضل هستند، آيا براى اين تعداد از افراد درگير با مواد مخدر در جامعه برنامه‌اى طراحى شده است؟ سياست‌گذاران چه برنامه‌هايى را براى آنها طراحى كرده‌اند؟

رئيس جمعيت تولدى دوباره با اشاره به نقش موثر انجمن و سازمان‌هاى مردم نهاد كه در حوزه مبارزه با مواد مخدر فعال هستند يادآورشد: بيش از 80 درصد ازمعتادان بهبود يافته حاصل اقدامات تشكل‌هاى مردم نهاد است اما متاسفانه حتى در راستاى عمل به بند 7 سياست‌هاى كلى نظام برنامه مدونى براى حمايت از اين نوع تشكل‌ها در كشور وجود ندارد.

 

 

هزينه‌هاى سرسام آور مراكز بسترى براى معتادان

رئيس انجمن تولدى دوباره در حالي‌كه به يك اتفاق خوب در كشوردر زمينه چندين برابر شدن پوشش برنامه‌هاى درمانى نسبت به چند سال گذشته اشاره دارد اما چندان راضى به نظر نمي‌آيد و مي‌گويد: با وجود آمارهاى رسمى و غير رسمى پيرامونى معتادان كشور به مدل‌هاى درمانى گوناگون در كشور براى درمان اعتياد نياز داريم تا براى يك معتاد مطابق با ساير روش‌هاى درمانى در كشورهاى پيشرفته بتوان حداقل 10 15 مدل درمانى متصور بود اما متاسفانه در ايران تنها چند روش محدود وجود دارد.

او علت نداشتن تنوع درمانى را در تحميل استانداردهاى درمانى به جامعه معتادان مي‌داند واعلام مي‌كند با يك واقعيت ساده مواجه هستيم و آن اين است كه ستاد مبارزه با مواد مخدر تصميم مي‌گيرد تا با توجه به امكانات محدود و پايين بودن استانداردها و كادر درمانى يك ميليون و 200 هزار معتاد را تحت پوشش برنامه درمانى خود ببرد و نظام‌هاى بهداشتى ما نيز مي‌خواهد كه استانداردهاى خاص خود را به اين معتادان تحميل كند، اين درحالى است كه هنوز مراكز دوره ديده، پزشك دوره ديده، روانپزشك و ساير كادر درمانى وسيعى در كشور وجود ندارد؛ وقتى قصد داريم ميزان پوشش نظام بهداشت‌مان را در حوزه درمان اعتياد بالا ببريم بايد بتوانيم خدمات ارزان قيمت در اختيار بيماران قرار دهيم.

او به نواقص سيستم درمانى بسترى و نبود خدمات ارزان قيمت درمانى به معتادان اشاره مي‌كند: هزينه يك روز اقامت در مراكز بسترى وزارت بهداشت براى معتادان سرسام آور است و معتادان نمي‌توانند هزينه‌هاى 400، 500 هزار تومان براى اقامت چند روزه جهت سم زدايى را تقبل كنند.

 

تمايل به ترك در 10 تا 15 درصد از معتادان

كامبيز محضرى مسوول گروه درمان و كارشناس اسبق دفتر پيشگيرى از اعتياد سازمان بهزيستى كشور به لزوم توجه به بيشتر به آن دسته از معتادانى كه عزمشان را براى ترك جذب كرده‌اند اشاره مي‌كند و به خبرنگار ايلنا مي‌گويد: افزايش كلينك‌هاى درمانى افزايش حمايت‌هاى اجتماعي، جذب و دادن پاداش، ‌سياست گذاري‌هاى شفاف براى معتادانى كه واقعا قصد دارند كه از مواد مخدر خلاص شوند ارائه و در اين راستا برنامه‌ريزى شود تا بتوان براى همان 10، 15درصدى كه از ميان جامعه معتادان تمايل به ترك دارند نيز الگوى خوبى ارائه داد.

 

 

معتاد يك معلول مغزى است

عباس ديلمى زاده رئيس جمعيت تولدى دوباره نيز معضل اشتغال معلولان را بسيار حاد مي‌داند و با اشاره به فرد بهبود يافته‌اى كه با وجود سپرى شدن 6 سال از پاكي‌اش هنوز اندرخم يك كوچه است مي‌گويد: اعتياد يك بيمارى مغزى است و معتادان نيز جزوى از جامعه معلولين مغزى به حساب مي‌آيند به همين دليل بايد براى اشتغال يك معتاد بهبود يافته نيز اشتغالى مانند يك فرد معلول در نظر گرفت چرا كه يك معلول مغزى نمي‌تواند بعد از رهايى از اعتياد مانند يك فرد سالم 8 ساعت در طى روز كار كند.

 

زنان؛ قربانيان خاموش اعتياد، در ايران

متاسفانه آمار وضعيت اعتياد زنان در ايران مخفي‌تر از آمار مردان است و هر كس كه بخو اهد پژوهش در ارتباط با اعتياد زنان انجام دهد با مشكل مواجه شده و نمي‌تواند آمار دقيقى به دست آورد.

RSA سال 1386 (بررسى وضعيت اعتياد در ايران) آمار 5 درصدى معتادان زن در بين معتادان القا مي‌كند، اما براساس اعلام سازمان بهزيستى اين رقم تا 2 درصد نيز تاييد مى شود اما رئيس جمعيت تولدى دوباره به ايلنا مي‌گويد: كسانى كه با آمار سروكار دارند پس از آنكه با مشكلات اين چنين در آمار مواجه مي‌شوند مشاهدات عينى در خصوص اعتياد زنان را با آمار رسمى تركيب كرده و يك آمار تخمينى ارائه مي‌دهند.

ديلمى زاده مي‌گويد: وجود 10 درصد معتاد زن در كشور به واقعيت نزديك است اما آمار غير رسمى حكايت از آن دارد كه حدود 15درصد از تعداد معتادان به سمت معتادان زن گرايش دارد كه البته بخش عظيمى از اين افراد به صورت پنهانى مصرف كرده و دسترسى به آنها دشوار است.

 

 

كاهش شيوع اچ ‌اى وى در بين معتادان تزريق، ‌از ادعا تا واقعيت

بر اساس اين گزارش دو روز مانده به روز جهانى مبارزه با مواد مخدر سعيد صفاتيان مديركل درمان و حمايت‌هاى اجتماعى ستاد مبارزه با مواد مخدر از كاهش شيوع ويروس اچ. آى. وى در بين معتادان تزريقى خبر داد و اين اقدامات را منوط به عملكرد‌هاى 4 ساله گذشته دانست و اعلام كرد: طى چند سال گذشته ايران با اجراى موفق برنامه‌هاى كاهش آسيب توانسته ويروس HIV را در بين معتادان تزريقى از سال 84 كه برابر 25 درصد بوده است به 13 درصد در سال 88 كاهش دهد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، آمار اينچنينى در حالى اعلام مي‌شود كه هنوز معلوم نيست آزمايش ايدز روى چه تعداد معتاد آزمايش شده و تفكيك جنسيت معتادان نيز نا مشخص است.

محضرى مسوول گروه درمان و كارشناس اسبق دفتر پيشگيرى از اعتياد سازمان بهزيستى كشور در ارتباط با خبر فوق به ايلنا مي‌گويد: زمانى مي‌توان با اطمينان چنين آمارى داد كه تعداد آزمايش ايدز در كشور خوب و قابل توجه باشد و جذب معتادان تزريقى براى درمان نيز مشخص باشد، در عين حال معتادان تزريقى به آزمايش‌هاى تشخيص ايدز در كشور ترغيب شده باشند، اين درحالى است كه هنوز تعداد قابل توجهى از معتادان تزريقى تمايلى به آزمايش ايدز ندارند به طوري‌كه براساس آمارهاى RSA، تنها 15 درصد از معتادانى براى انجام آزمايش ايدز مراجعه كرده‌اند، هنوز مابقى آنها وضعيت نامشخصى دارند و براى آزمايش مراجعه نكرده‌اند كه اين مساله خطرناك است.

 

 

سونامى شيشه در راه است

متاسفانه مصرف ماده مخدر شيشه (متانتامين ها)در كشور روند افزايش داشته و مهمتر از همه درگيرى نسل جوان با اين ماده است كه در انسان رفتارهاى مخاطره آميز ايجاد كرده و فرد را در برابر محرك‌هاى هشدار دهنده بي‌تفاوت مي‌كند ، فرد مصرف‌كننده به انرژى و هيچان كاذبى مي‌رسد كه مي‌تواند بسيار خطرناك باشد.

عباس ديلمى زاده رئيس انجمن تولدى دوباره بالاترين ميزان مصرف قالب در كشور را كراك مي‌داند و مي‌گويد: ميزان رشد مصرف مواد محرك شيشه رو به افزايش بوده و ميزان مصرف كراك و ترياك رو به كاهش است.

۵تير :۲۶ ژوئن، روز جهانی پشتيبانی از قربانيان شکنجه:ايران يکی از کانون‌های شکنجه

 

صدای آلمان :۲۶ ژوئن، روز جهانی منع شکنجه و پشتيبانی از قربانيان آن است. سازمان ملل متحد به مناسبت اين روز اعلام کرد که شکنجه هنوز در جهان گسترش دارد و در بسياری از کشورها بخشی از نظام قضايی است.

در تاريخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ توافقنامه‌ی منع و تقبيح جهانی شکنجه‌ به تصويب رسيد. اين سند گامی ضروری برای بهبود وضعيت حق بشر در جهان بود و شکنجه و ديگر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه‌ی ضدبشری و تحقيرآميز را در سراسر جهان آشکارا منع مي‌کرد.

برای تجديد خاطره با اين روز تاريخي، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ تصميم گرفت که روز ۲۶ ژوئن، روز جهانی پشتيبانی از قربانيان شکنجه اعلام شود.

حدود پنجاه کشور و از جمله جمهوری اسلامی ايران هنوز کنوانسيون منع شکنجه‌ی سازمان ملل را امضا نکرده‌اند. بان کي‌مون از اين کشورها خواست هر چه زودتر به اين توافقنامه بپيوندند و درهای زندان‌های خود را به روی ناظران سازمان ملل متحد بگشايند.

 

ايران يکی از کانون‌های شکنجه

 

به گفته‌ی سازمان عفو بين‌الملل، هم‌اکنون در ۱۱۱ کشور جهان شکنجه اعمال مي‌شود. ايران در اين زمينه، در کانون توجه جهانيان قرار دارد. عفو بين‌الملل اعلام کرده است که در ايران، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعمال فشار برای گرفتن اعتراف بشدت رواج دارد. همين سازمان تصريح مي‌کند که هم اکنون در ترکيه ايرانيان زيادی در بلاتکليفی بسر مي‌برند که از بيم پيگرد و شکنجه به آن کشور گريخته‌اند.

 

 

 

۶تير :توليد نفت ايران به نصف کاهش يافته است

ايلنا: در حالى كه ميزان صادرات نفت ايران در سال 1357معادل 4ميليون و 656 هزار بشكه اعلام شده است، اين ميزان در سال 1387يعنى سى سال بعد به 2ميليون و 357 هزار بشكه كاهش يافته است.

هر چند ميزان صادرات نفت ايران در اين دوره زمانى كاهش قابل توجهى را تجربه كرده است اما با اين حال ميزان درآمد حاصل از اين صادرات در سال 1357معادل با 23 ميليارد و 800 ميليون دلار اعلام شده و ميزان درآمد حاصل از صادرات در سال 1387 معادل 73 ميليارد دلار برآورد شده است.

بر اساس اين گزارش ظرفيت توليد نفت خام در ايران در سال‌هاى پيش از پيروزى انقلاب اسلامى به حدود 6 ميليون بشكه در روز رسيده بود. آمارها نشان مي‌دهد ايران توانسته است در اين سال‌ها تا حدود 2 ماه نسبت به توليد 6 ميليون بشكه نفت اقدام كند اما پيش و پس از آن به اين ميزان توليد نرسيده است. با اين حال ظرفيت توليد نفت ايران در آن سال‌ها بين 5 ميليون و 900 هزار تا 6 ميليون بكشه گزارش شده است.

بر اساس اين گزارش در سال 1387ظرفيت توليد نفت 4ميليون 387 هزار بشكه گزارش شده است و بر اساس برنامه پنجم توسعه مقرر است ايران تا سال 1393به ظرفيت توليدى معادل با 5 ميليون و 150هزار بشكه در روز دست يابد. البته افزايش ظرفيت توليد متضمن افزايش توليد نيست و ظرفيت توليد مي‌تواند جايگاه استراتژيك و توان بالقوه كشورها را در زمان‌هاى خاص افزايش دهد.

به موجب گزارشى كه از سوى معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى منتشر شده است ميزان توليد نفت خام ايران در سال 1357 به طور متوسط به 5 ميليون و 241 هزار بشكه در روز رسيده است كه اين رقم سى سال بعد از آن 4 ميليون و 16 هزار بشكه گزارش شده است.

ايران طى سال‌هاى اخير همواره افزايش ظرفيت توليد نفت خود را هدف گيرى كرده است به طورى كه در قالب برنامه‌ها سوم و چهارم دستيابى به ظرفيت توليد 5ميليون بشكه در روز را مد نظر قرار داده اما همواه اين مهم به دليل برخى شرايط موجود و تحريم‌ها و نبود سرمايه‌گذارى كافى و ... محقق نشده است. از سوى ديگر به گفته كارشناسان با توجه به اين كه مخازن ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، حجم توليد كاهشى را تجربه مي‌كند.

ميزان صادرات نفت خام از سوى ايران به بازارهاى جهانى در سال 1357سبب شده بود ايران عنوان دومين توليد كننده نفت جهان را از آن خود كند. پيش از اوج‌گيرى نهضت اسلامى ايران به عنوان دومين توليد كننده نفت خام حدودا 10درصد از ميزان نفت موجود در بازار را تامين مي‌كرد اما با اعتصاب كاركنان صنعت نفت در اعتراض به وقايع شهرويور ماه سال 1357 و به شهادت رساندن شهروندان در 17 شهريور حجم توليد نفت ايران تنزل يافت و پس از پيروزى انقلاب اسلامى هشت سال جنگ تحميلى تاثيرى ناگوار بر صنعت نفت داشت چرا كه صنايع نفتى ايران در تيررس دشمن بوده و در بسيارى موراد تخريب‌هاى فراوانى در اين حوزه‌ها صورت گرفته است.

بر اساس اين گزارش ايران پس از پايان جنگ تحميلى نسبت به بازسازى تاسيسات نفتى خود اقدام كرده و توانسته است تا حد زيادى وضعيت پيشين را جبران كرده و باز هم عنوان دومين توليد كننده نفت اوپك را از آن خود كند.

 

اين جايگاه در حالى به دست آمده است كه ايران طى سال‌هاى اخير همواره با تحريم‌هاى سنگينى در بخش نفت روبرو بوده است.

بر اساس اين گزارش گذشته از كاهش توليد و به تبع آن كاهش صادرات، افزايش ميزان مصرف داخلى نيز بر نصف شدن ميزان صادرات نفت تاثير گذار بوده است.

بر اساس آمارهاى ارائه شده ايران در سال 1357فاصله‌اى 585 هزار بشكه‌اى ميان توليد و صادرات خود داشت. اين در حالى است كه در سال 1387 اين رقم به يك ميليون و 659 هزار بشكه رسيده است.

۶تير : خليج مکزيک : هر روز حدود ۶٠ تا ۸٠ هزار بشکه نفت با فشار فراوان از کف اقيانوس فوران می کند

ايرن : ظرف دو ماه آينده، 60 ميليون بشکه نفت روانه خليج مکزيک خواهد شد.

به گزارش گروه جهان خبرگزاری محيط زيست ايران به نقل از پايگاه اينترنتی امريکن فری پرس, مهندسان نفت از سراسر دنيا برای توقف روند جريان نشت نفت چاه بی.پی در خليج مکزيک به منطقه آمده اند و از هر روش ممکن استفاده می کنند تا روند نشتی را متوقف سازند اما، تا کنون، تنها نتيجه به دست آمده اين بوده است که تا دو ماه آينده، 60 ميليون بشکه نفت روانه خليج مکزيک خواهد شد و سواحل "لوئيزيانا" تا "می سی سی پی"، "آلاباما" و "فلوريدا" را آلوده خواهد کرد.

 

شرکت بی.پی و دولت آمريکا اميدوارند با کتمان کردن ابعاد و عواقب واقعی نشت نفت، فعلا از اين معضل رهايی يابند و در انتظار معجزه برای توقف نشت نفت هستند.

اما، واقعيات ناگفته در اين مورد فروان است. طبق اعلام بسياری از متخصصان، نفت با فشار بين 30 هزار تا 70هزار پوند در هر اينچ مکعب وارد اقيانوس می شود. با توجه به اين قضيه نمی توان مانع نشت نفت شد و در نتيجه، منطقه با شرايط مخربی مواجه است.

به ادعای کارشناسان، هر روز حدود 60 تا 80 هزار بشکه نفت با فشار فراوان از کف اقيانوس فوران می کند اما، نشت نفت، تمام مشکل نيست زيرا علاوه بر آن، مشکل و خطر انتشار گازهای سمي، پرتاب شن و ماسه و سنگ های کف اقيانوس نيز به اطراف وجود دارد. اين وضعيت باعث "ماسه زدايی" و تخريب چاه اصلی خواهد شد که خود به بزرگ تر و عميق تر شدن چاه و حتی خروج جريان بيشتر نفت منتهی می شود.

 

به گفته دست اندرکاران و متخصصان امر، در شرايط کنونی حتی اگر بتوان روی چاه اصلی را با وسيله ای پوشاند، نمی توان جريان نفت را متوقف کرد. نفت اکنون به "جريان خليج" رسيده و در حال رسيدن به جريان های اقيانوسی است که قدرتي، چهار برابر بيشتز از جريان های خليج دارند. به نوشته امريکن فری پرس، اين امر، در واقع به معنای روانه شدن نفت به کل دنيا طی 18 ماه آينده از طريق جريان های اقيانوسی است.

در نهايت، بعد از نشت چندين ميليارد بشکه نفت، تشکيل حفره عظيمی زير سطح اقيانوس امری عادی است و آب به طور طبيعی امکان اين را می يابد که جای نفت را در داخل چاه بگيرد. از آنجا که دمای اين حفره دستکم 400 درجه است، آب وارد شده به اين حفره، بخار می شود و نيروی عظيمی توليد خواهد کرد ‌که در نهايت موجب بالا آمدن سطح اقيانوس خواهد شد

 

۳تير :کاهش توليد و افزايش مصرف نفت در ايران

صدای آلمان: رئيس ديوان محاسبات ايران، ضمن انتقاد شديد از سياست‌های اقتصادي، اعلام کرد که دولت روز به روز بزرگتر و وابستگی آن به نفت بيشتر مي‌شود. به گفته اين مقام، توليد نفت ايران ۸ درصد کاهش و مصرف آن ۲ درصد افزايش يافته است.

 

عبدالرضا رحمانی فضلی رئيس ديوان محاسبات جمهوری اسلامی ايران، در دومين نشست دبيران شورای دستگاه‌های نظارتی استان‌ها، گسترش ديوانسالاری دولتي، روش‌های تنظيم بودجه، محاسبه تخيلی درآمدهای نفتی و همچنين وجود مجرا‌های متعدد ورود کالای قاچاق در ايران را مورد انتقاد قرار داد.

 

دولت و درآمدهای نفتی

 

برپايه گزارش خبرگزاری ايسنا، رحمانی فضلی اعلام کرده که در حال حاضر توليد نفت ايران ۸ درصد کاهش و مصرف داخلی آن ۲ درصد افزايش يافته است. به گفته اين مقام، دولت در ايران روز به روز بزرگتر و وابستگی آن به نفت بيشتر مي‌شود. پيش‌بينی درآمد نفت، در بودجه‌های سالانه دولت دهم، تناسبی با واقعيات ندارد. رئيس ديوان‌محاسبات گفته است:در بودجه سال قبل، بهای هر بشکه نفت صادراتی ۳۷ دلار و در بودجه سال‌جاری ۶۵ دلار منظور شد.

براساس اظهارات رئيس ديوان محاسبات، ۱۰۰ ميليارد دلار به کشور تزريق مي‌شود، با اين همه، توليد ناخالص ملی که مطابق برنامه چهارم مي‌بايست به ۸ درصد مي‌رسيد، به ۲ درصد هم نرسيده است.

 

در و ديوار، پر از سوراخ

رئيس ديوان محاسبات، در بخشی ديگر از سخنان خود به ورود کالاهای قاچاق به کشور اشاره کرده و توضيح داده است:از در و ديوار کشور که سوراخ است، کالاهای قاچاق وارد مي‌شود. در کشوری مثل آلمان برای ۱۰۰ ميليارد دلار سود، بايد ۲ هزار ميليارد دلار رقابت و کار صورت گيرد. اما ما به راحتی برای دسترسی به ۱۰۰ ميليارد دلار، به سر چاه مي‌رويم و از آن نفت بيرون مي‌آوريم.

محمدرضا باهنر آمارهائی را که دولت در زمينه ميزان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۷ اعلام کرده، رد کرد. باهنر گفت:آقايان، رشد اقتصادی کشور را در سال ۸۷ معادل ۵ / ۶ درصد اعلام کردند... وی افزود:رشد اقتصادی کشور در سال ۸۷ دو و نيم درصد بوده که با رشد ۸ تا ۸ و نيم درصدی تعيين شده در برنامه چهارم، اختلاف فاحشی دارد.

باهنر، ضمنا رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸‌ايران را بسيار نگران کننده دانست و گفت:اميدوارم محاسبات رياضی ما غلط باشد، اما رشد اقتصادی ما در سال ۸۸ حدود يک و نيم درصد محاسبه شده است.

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved