Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ برابر با  ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲  برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳

پیام های کانون های صنفی معلمان

به مناسبت اول مهر،

 آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۳

.................................................................

پیام تبریک  انجمن صنفی معلمان کوردستان

(دیواندرە، مریوان و سروآباد، سقز و زیویە، سنندج و کلاترزان)

بە مناسبت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس

  هموارە آرزو و آرمان انجمن، داشتن مدارسی سرشار از شادی، خلاقیت و سلامت روح و روان برای دانش‌آموزان و معلمان بوده و تمام تلاشها و مبارزات آن معطوف به تحقق این هدف مقدس بوده است. اما "در اولویت نبودن و اهمیت نداشتن آموزش و پرورش برای حاکمیت"، "استیلای روح مادیگرایی و موسسات کنکوری و پول‌ساز بر برنامەها و تصمیمات مسولان آ.پ" و "بی‌تدبیری‌های متولیان نظام آموزشی کشور در سطوح شهرستانی، استانی و ملی" چنان دمار از روزگار تعلیم و تربیت در آوردە است کە بهار آن را بە خزانی حزن‌انگیز تبدیل کردە است

- هزینە ادارە مدارس از سفرە خالی و محقر خانوادەها تامین می‌شود و اصل ٣٠ قانون اساسی و آموزش رایگان توسط مقامات رسمی بە سخره گرفته شده است. وزیر آ.پ آموزش را به عنوان یک کالا معرفی کرده و صراحتا اعلام نموده "هرکس آموزش بهتری می‌خواهد باید پول بیشتری بپردازد"

- مسولان آ‌.پ در عوض جذب نیرو برای جبران کمبود ٢٠٠ هزار معلم حرفەای، با افزایش تراکم کلاس‌ها و بکارگیری نیروهای غیرمرتبط یا استثمار بازنشستگان، مدیران و معاونان آن را جبران می‌کنند که نتیجەای جز "بە محاق بردن کیفیت آموزش" بە همراە ندارد

- بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۶۰ هزار کودک و نوجوان در سن آموزش از تحصیل بازمانده یا ترک تحصیل کرده‌اند. که بخش عظیمی از این آمار به دختران و کودکان مناطق محروم تعلق دارد

- شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی موجود در جامعه در آموزش هم تبلور یافته و از هزار رتبه برتر کنکور ۵۰ درصد آن تنها متعلق به دهک دهم (ثروتمندان) است. در کنکور سال گذشته هم از ۴۰ نفر رتبه برتر تنها یک نفر متعلق به مدارس عادی دولتی بود

- وزیر آ.پ از میان تمام معیارهای انتخاب معلم بیشترین تاکید را بر "وفاداری به نظام" داشته است. معاون فرهنگی حوزەهای علمیە هم اعلام نمودە کە در فاصلە ٣ سال تا مهر ١٤٠١ شش هزار طلبە وارد مدارس شدەاند کە این موارد نشان از عزم جزم حاکمیت برای هرچە بیشتر ایدئولوژیک کردن آموزش و پروراندن شهروندانی مقلد و مطیع دارد

- مسئلە مهم دیگری کە در سال تحصیلی گذشتە فضای آموزشی را ملتهب و حتی مشمئزکنندە کردە بود امنیتی‌کردن فضای مدارس بود. بە دنبال شروع اعتراضات و نارضایتی شهروندان در مهر ١٤٠١ و برگزاری تحصن معلمان بە دفاع از حریم مدارس و دانش‌آموزانی کە متحمل هزینە و فشار شدە بودند، ٣٥٠ نفر از معلمان کردستان با کسر حقوق، قطع رتبه‌بندی، درج غیبت و معرفی بە هیئت تخلفات مواجە شدند. صدها مدرسە دخترانە مورد حملە شیمیایی قرار گرفتند و هزاران دختر معصوم دچار مشکلات تنفسی، حساسیت پوستی، اختلالات عصبی، مدرسە‌هراسی و... شدند. مدارس بە محل رفت و آمد نیروهای نظامی، شبەنظامی و حراستی تبدیل شد بە طوری کە گاها احساس می‌شد ادارە امور آموزش و پرورش بە نظامیان و امنیتی‌ها سپردە شدە است. در ادامە این رویکرد ضدآموزشی در چند ماە اخیر دهها مدیر و معاون توانمند و باشرافت علیرغم مقبولیت و موفقیت‌های فراوان، صرفا بە جرم حمایت از کیان مدرسە و حقوق دانش‌آموزان و معلمان از مدیریت مدارس خلع شدند. در تجمعات قانونی ١٦ اسفند ١٤٠١ و ١٩ اردیبهشت ١٤٠٢ حدود ٣٠ نفر از معلمان استان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا دستگیر و بازداشت شدند 

مجموعە موارد فوق و عوامل دیگری کە مجال پرداختن بە آنها نیست نشان می‌دهد کە این نظام آموزشی فشل و معیوب نە تنها قادر نیست دردهای جامعە را درمان کند بلکە خود هر روز دردی و بحرانی به جامعە تحمیل می‌کند. البتە هدف انجمن از بیان آمارها و مسائل تلخ مذکور در آغاز سال تحصیلی، دمیدن روح ناامیدی و درماندگی نیست. اتفاقا انجمن بسیار امیدوار است کە بتوان با تبدیل کردن آموزش رایگان، عادلانە و باکیفیت بە یک دغدغە عمومی و شکل‌گیری یک همت همگانی برای تحقق آن، آیندە بهتری را رقم زد، اما بدون شناسایی این واقعیات، ریشەیابی آنها و همفکری همگانی برای چارەجویی و موضع‌گیری صحیح در مواقع لزوم، بە هیچ وجه نمی‌توان نظام آموزشی را از زیر یوغ این کژکاریها و ناهنجاریها نجات داد. لذا این انجمن ضمن تبریک و شادباش بیکران بازگشایی مدارس بە تمامی دانش‌آموزان رشید و جویای علم، معلمان فرهیختە و والدین گرانقدر، از همە این بزرگواران و نیز فعالان عرصە آموزش و رسانەهای مستقل و مردمی می‌خواهد با امید بە آیندە و مسئولیت‌پذیری بیشتری اوضاع مدارس را رصد کنند و با تقویت رویکرد انتقادی و مطالبەگرانەی خود یاریگر انجمن در راستای تحقق یک نظام آموزشی عادلانە، پویا و بانشاط باشند.

انجمن صنفی معلمان کوردستان

۳۱ شهریور ۱۴۰۲

............................................................

پيام مهر ١٤٠٢ كانون فرهنگيان استان اصفهان

به نام خداوند جان و خرد

امروز، اول مهر ١٤٠٢، آغاز مهربانی و مهرورزی است.درهای مدارس را می گشايند و از اين پس،كهنه درهای ظلم و ظلمت بر هم می‌خورد.

مهر شروعی دوباره است تا آگاهی های بيشتری كسب كنيم و به دانش و بينش بيشتری مجهز شويم و "راه"را بهتر بشناسيم. فرصتی است تا در سال جدید دانش‌آموزی، همراهانی مصمم‌تر، همفکرانی تازه‌تر، اندیشه هایی متعالی تر و شناختی عمیق‌تر از رسالت انسان و دنیايی كه پيش روی داريم کسب کنیم.

مهر، تجدید بیعت با قلم و کتاب، با کلاس و سنگر است. مدرسه و کلاس هم یک جبهه است که در آن، نوع دیگری از مبارزه، با دشمنی دیگر و با تاکتیک‌هایی متفاوت جریان دارد. مدرسه، مهربان است و بانی «مهر» دیوارهای مدرسه از این همه هیاهوی دلارام، پوست تازگی انداخته است و از زنگ مدرسه، بوی لرزه های اندام شَعَف در فضا پیچیده است ، گویا همه چیز به رقص درآمده! تولد مدرسه، روز اتمام ساخت آن نبوده است؛

روز اوّل مهر، میلاد آن است. از همان روز نخست تن داد که برای بچه‌ها او را بسازند؛

بچه‌هایی که ایران فردا را می‌سازند. بنابراين دانش‌آموز عزيز تا می‌‌توانی از بودن در کنار دوستان خود لذت ببر، دوستی‌ها را تقویت کن و به دوستان خود نيز کمک کن که استعداد درونی و گوهر بیگانه‌ وجودشان را بیابند. مدرسه فرصت بزرگِ فهمیدن است که در آن روح قد می‌کشد و بزرگ می‌شود. درس خواندن پس از انسان بودن است. آینده تو در روز اول مدرسه رقم می خورد. دانش آموز باید مهارت های زندگی را کسب کند. اخلاق شهروندی را یاد‌ بگیرد. مسئولیت پذیری، آداب معاشرت، مهارت ارتباط موثر با دیگران و اعتماد به نفس را در خود تفويت كند.

بازگشایی مدارس و نوید تلاشی دوباره و شروع سال تحصیلی جدید را به تمامی دانش‌آموزان عزيز، معلمان و مدرسان محترم و همه عوامل دلسوز تعليم و تربيت ايران زمين تبريك و تهنيت مي‌گوييم.

اکنون که در آغاز سال تحصیلی نوین هستیم، شايسته أست برای سال پيش رو، برنامه ریزی داشته باشیم تا پایان را نتیجه پربار این آغاز سازیم و خاتمه را به زیبایی شروع قرار دهیم. پس ما هم با اين اميد آغازگر راه نو باشیم، كه ظلم و ستم، جهل و نادانی، فقر و بی‌عدالتی از اين مملكت رخت بربندد و ريشه كن شود، تا نخبگان بر صدر نشینند و قدر بینند و با عقلانیت و خردورزی فلسفه شاد زیستن را پی‌ریزی کنند.

كانون فرهنگيان استان اصفهان

مهر ماه ۱۴۰۲

...............................................

بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر

به مناسبت فرا رسیدن ماه مهر

همکاران گرامی، دانش‌آموزان عزیز و ‌مردم شریف استان بوشهر

کشور ما در سال ۱۴۰۱ شرایطی طوفانی به خود دید. معلمان طی چند سال اخیر بخصوص در سال ۱۴۰۰ با برگزاری تجمعات متعدد ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی، تبعیض‌هایی که چون خوره به جان جامعه افتاده بود را می‌دید و با صدای بلند خطر طوفان را به مسئولین اعلام کردند اما دریغ که گوشی برای شنیدن نبود و متاسفانه درب بر همان پاشنه همیشگی چرخید.

سرکوب !

معلمان سراسر ایران از جمله معلمان استان بوشهر از ترکش این سرکوب‌ها مصون نماندند. اخراج و زندانی کردن یکی از شریف‌ترین معلمان ایران در استان بوشهر، استاد #محمود_ملاکی، بازداشت و‌ پرونده‌سازی برای فعالین صنفی عضو کانون صنفی معلمان استان بوشهر و بیش از صد مورد تشکیل پرونده و صدور حکم در هیات رسیدگی به تخلفات اداری، نمونه‌ای کوچک از این فشارهای امنیتی بود.

فاجعه‌ی مسمومیت مدارس _ که حاکمیت بنا به وظیفه‌ی قانونی مسئولیت تامین امنیت و شفاف‌سازی در این مورد را دارد _ باعث گردید که ما معلمان جمله‌ی « مدرسه خانه‌ی دوم بچه‌هاست» را از واژگان تدریس خود حذف کنیم زیرا کودکان ما دیگر در این خانه احساس امنیت نمی‌کنند.

عدم فراهم کردن شرایط آموزش رایگان و با کیفیت با وجود کلاس‌های چهل نفره و بدون امکانات آموزشی لازم، رشد قارچ‌گونه مدارس خصوصی در هر کوی و برزن، تورم افسار گسیخته‌ی قیمت نوشت‌افزار و دهها مشکل دیگر نظیر گرانی هزینه سرویس مدارس، نبود زمین ورزشی مناسب، نبود بهداشت و تغذیه مناسب در مدارس، هیچ انگیزه‌ای جهت تبریک سال نو تحصیلی برای ما باقی نگذاشته است.

کانون صنفی معلمان استان بوشهر، با همه‌ی فشارها و تهدیدها بر اساس وظیفه‌ی ذاتی و قانونی خود همچنان خود را متعهد به دفاع از حقوق دانش‌آموزان و معلمان می‌داند.

از همکاران فرهنگی می‌خواهیم ضمن پیوستن به کانون تلاش نمایند حدالمقدور فضایی امن توام با احترام و نشاط برای کودکانمان فراهم نمایند

به امید ساختن فردایی بهتر برای کودکان ساکن این سرزمین

کانون صنفی معلمان استان بوشهر

یکم مهرماه ۱۴۰۲

..............................

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان مازندران

 به مناسبت شروع سال تحصیلی

مهر که می آید ما معلمان با کوله باری از مهرورزی همراه با دغدعه فردایی بهتر برای بچه های این سرزمین راهی مدارس می شویم اما دریغا نابرابریهای آموزشی که با تجمیع امکانات خاص در مدارس خاص، پولی شدن امر آموزش، بی محتوا شدن کتاب های درسی که چیزی جز مشتی محفوظات نیست و راه و رسم زندگی عملی بزرگ ترین غائب این کتاب هاست، دل هایمان را پرخون و آینده این سرمایه های کمیاب کشور را تیره و تار می نماید.

دریغا!

دریغا!

 

همکاران اندیشمند، دانش آموزان عزیز و اولیای محترم

جامعه معلمان همواره در کنار دغدغه های معیشتی و منزلتی خویش، هرگز دفاع از حق و حقوق شاگردان خود از جمله کودکان محروم از تحصیل را از یاد نبرده اند و همواره از آموزش رایگان، برچیده شدن تحصیل طبقاتی و پولی، فراهم شدن فضای اندیشگی و فعال کردن تفکر انتقادی دانش آموزان با اعطای حق آزادی بیان در کلاس ها، زدودن تفکرات جنسیتی در امر آموزش و ...  دفاع نموده اند

گواه این مدعا پرونده سازی های بی شماری است که علیه معلمان و فعالان صنفی با عناوین مختلف اتهامی صورت گرفته  که منجر به صدور احکامی چون اخراج،  انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری، بازخریدی، تبعید به مناطق نامساعد، تقلیل گروه شغلی، کسر از حقوق و دیگر موارد تنبیهی شده است اما ما جامعه فرهنگیان کشور با وجود تمامی این فشارها از حق مسلم خود و شاگردانمان دست نمی کشیم و به مسیرمان در مبارزات صنفی و شغلی خود ادامه می دهیم تا آموزش کشور ما با آموزش های استاندارد جهانی پهلو بزند.

کانون صنفی فرهنگیان مازندران

آغاز مهر یکهزار و چهارصد و دو

.....................................

پیام انجمن صنفی معلمان فارس؛

 مهرماه و جاماندگان از مهر؛ مهرماه و بازگشایی مدارس را در حالی آغاز می‌کنيم که چندین هزار کودک به دلایل‌ مختلف از تحصیل بازمانده‌اند

کودکان کار، قربانیان کوچک فقر، از جمله بازماندگان از تحصیل می‌باشند.

در حالی که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی کشور:

دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

به امید آنکه روزی شاهد تحقق اصل ۳۰ قانون اساسی و برخورداری تمامی دانش‌آموزان این سرزمین از تحصیلات رایگان و عدالت آموزشی باشیم.

#ما_خاموش_شدنی_نیستیم

#جنین_زند_آجویی 

.......................................

بیانیه شورای بازنشستگان ایران

به مناسبت  بازگشایی مدارس!

خبر باز خرید واخراج #محمد_حبیبی در اولین روز مهر ماه بار دیگر گواهیست بر سرکوب سیستماتیک معترضان و کسانی که علیه وضعیت غیر قابل تحمل کنونی به پاخاسته اند.

اول مهر ماه  برای دانش آموزان ، معلمان و خانواده ها به یکسان آغاز نمیشود.

برای بخشهایی از جامعه امکان ادامه تحصیل اساسا منتفی شده  و  برای لایه مرفه یک در صدی ،مدارس لاکچری صدها میلیون تومانی  آغوش باز میکنند!

تبعیضات گسترده و پر دامنه در لایه لایه سیستم آموزشی ناکار آمد،بارها و بارها فریاد زده شده ولی نیست گوش شنوایی مگر برای احضار و بازجویی معترضان!

هرگوشه از این ساختار را که بنگریم با دیوار سیاهی از تبعیض های طبقاتی ،جنسیتی ،قومیتی  و دینی مواجه میشویم.

آمار و ارقام نگران کننده کودکان محروم از همین تحصیلات نیم بند هم به جایی رسیده که نمایندگان مجلس و مدیران بالادستی برای حفظ کرسی‌های منحوس خود گاه گداری به آنها اشاره می‌کنند و اشک تمساح می‌ریزند.

🔻محتوای کتابهای درسی همچنان سرشار از آموزه ها و کلیشه های جنسیتی ، افسانه های غیر علمی و سیاست مغزشویی طبق ارا و فرهنگ حکومت است و با واقعیت موجود زنان ایران و جهان فاصله ای نجومی دارد.

حق آموزش به زبان قومیتها همچنان نادیده گرفته میشود و گرایشات دینی در چنبره ای از تبعیض  مداوم است.

خصوصی سازی ها و تبعات ناگزیر آن میرود که دانش آموزان را بیش از پیش درگیر تفاوت و تبعیض نماید .آمار افسردگیها و گریز از محیط اموزشی یکی از دستاوردهای این تبعیضات است.

جای معلم زندان نیست!

در سال ۱۴۰۱ معلمان ، آگاه و متحد در صحنه انقلاب #زن_زندگی_آزادی  و در کنار دانش آموزان و کارگران و زنان و...  حضور داشته وشعار اتحاد و همدلی سر دادند .

رفع تمامی تبعیضات در ساختار آ پ ،پایان دادن به خصوصی سازیها،آزادی بی قید و شرط همه معلمان و دیگرفعالین زندانی ،برگشت به کار تمامی اخراجیان و بازنشسته شدگان پیش از موعد ، تامین معیشت  ودرمان  در حد بالاترین استاندارد جهانی و حق تحصیل رایگان و با کیفیت برای همه ،از جمله مطالبات معلمان بوده و هست.

#جای_معلم_زندان_نیست

#نه_به_تبعیضات_سیستماتیک

#ایستاده_ایم_تاپایان

شورای بازنشستگان ایران

اول مهر ۱۴۰۲

...........................................

اعتراض نامه آموزش بین‌الملل (EI)

فعالین صنفی معلمان

را که مطالبات برحق کارگران را بیان می‌کنند، آزاد کنید!

آموزش بین‌الملل (EI) با انتشار نامه‌ای در خصوص وضعیت معلمان، از اتحادیه‌های آموزشی عضو خود در سراسر جهان خواست که از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند که بلافاصله و بدون قید و شرط معلمان زندانی تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌های کارگری، را آزاد کنند و به حقوق اتحادیه‌ها احترام بگذارند.

معلمان در ایران سال‌هاست که خواسته‌های برحق خود را برای شرایط کاری مناسب، به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های اساسی خود به عنوان معلم و شهروند بیان می‌کنند. از اول ماه مه ۲۰۲۲، چندین نفر از رهبران اتحادیه معلمان به دلیل انجام فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اتحادیه‌های کارگری مجاز توسط قوانین ملی و بین‌المللی، به‌طور غیرقانونی دستگیر، بازداشت و شکنجه شده‌اند.

در هفته‌های اخیر، مقامات ایرانی بار دیگر به سرکوب معلمان و نمایندگان تشکل‌های صنفی، به منظور کنترل تظاهرات اولین سالگرد قتل ژینا امینی در ۱۶ سپتامبر، دست زدند.

آموزش بین‌الملل‌به ویژه در مورد وضعیت افراد مذکور، از اعضای انجمن‌های صنفی معلمان، که به صورت منطقه‌ای فهرست شده‌، ابراز نگران کرده است. کلیه انجمن‌های معلمان استان و شهرستان زیر عضویت شورای هماهنگی تشکل­های صنفی فرهنگیان ایران است که این شورا زیر مجموعه‌ی EI است:

- انجمن صنفی معلمان استان البرز: مسعود فرهیخته

 

-انجمن صنفی معلمان تهران (شامل شهرستان اسلامشهر): اسماعیل عبدی، رسول بداقی، محمد دارکش، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، زینب همرنگ، فرزانه ناظران پور، فاطمه تدریسی، محمدتقی فلاحی و سارا سیاه‌پور.

- انجمن صنفی معلمان استان کوردستان:

-       انجمن صنفی معلمان دیواندره: امید شاه‌محمدی

-       انجمن صنفی معلمان مریوان: شیوا عاملی‌راد، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، تحسین مصطفی، مسعود نیک‌خواه و سیوان سلیمانی.

-       انجمن صنفی معلمان سنندج: لقمان افضلی، مختار اسدی و مجید کریمی

-       انجمن صنفی معلمان سقز: سلیمان عبدی

کانون صنفی معلمان بوشهر: محمود ملاکی

انجمن صنفی معلمان خراسان رضوی: هاشم خواستار و عاتکه رجبی

انجمن صنفی معلمان استان خوزستان: پیروز نامی

انجمن صنفی معلمان شهرستان شهرضا، استان اصفهان: حمید رحمتی

انجمن صنفی معلمان استان گیلان: انوش عادلی، فریبا انامی، عزیز قاسم‌زاده، حسن نظریان و محمود صدیقی‌پور

انجمن صنفی معلمان استان فارس: محمدعلی زحمتکش، عبدالرضاق امیری، اصغر امیرزادگان، مژگان باقری، زهرا اسفندیاری، مهدی فتحی، ابوالفضل خوران، غلامرضا غلامی‌کندازی، ایرج رهنما و افشین رزمجو.

فعال صنفی معلمان استان چهار محال و بختیاری و شهرکرد: محمد سعیدی ابوالشقاقی

فعال صنفی معلمان استان خراسان شمالی، شهرستان اسفراین: سعید مطهری

 

این اعضای تشکلات صنفی معلمان، از ماه می ۲۰۲۲ با یک سری موارد نقض شدید حقوق خود مواجه شده‌اند، از جمله:·     

·     اخراج؛

 ·     تنزل رتبه و کاهش حقوق

·      دستگیری و بازداشت؛ اغلب در سلول انفرادی برای مدت طولانی؛

·      شکنجه برای گرفتن اعترافات دروغین و اجبار به انصراف از کار صنفی؛

·      بازداشت طولانی‌مدت فراتر از مجازات‌های اولیه زندان؛

·      مبالغ گزاف وثیقه، برخی به ۵۰٫۰۰۰ دلار آمریکا برای آزادی موقت؛

·      دسترسی ناکافی به درمان پزشکی؛

·      دسترسی محدود به مشاور حقوقی؛

·      محدودیت در حقوق ملاقات با خانواده؛

·      انتشار اطلاعات نادرست و اتهام به آنان در شبکه‌های اجتماعی؛

·      مواجه شدن با اتهامات غیرمنطقی؛

انتقال پرونده‌های قضایی به شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب اسلامی که معمولاً به پرونده‌های سیاسی اختصاص دارد؛ این اقدامات بیانگر اشکال مختلف آزار و اذیت غیرقانونی علیه اعضای این تشکلات است.

آموزش بین‌الملل از اتحادیه‌های آموزشی اعضای خود دعوت کرده است که در حمایت از همکاران ایرانی اقدام کنند و با ارسال نامه‌ی‌ اعتراضی به رهبر جمهوری اسلامی ایران، آزادی معلمان زندانی صنفی، رعایت حقوق آنان و آزادی‌های اساسی در کشور را خواستار شوند.

لینک خبر در سایت آموزش‌بین‌الملل:

https://www.ei-ie.org/en/item/27980:iran-release-teacher-union-leaders-voicing-legitimate-workers-demands

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

....................................

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©