Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ برابر با  ۲۸ می ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱  برابر با ۲۸ می ۲۰۲۲
دیدگاه

دیدگاه

«مطالب منتشره در ستون دیدگاه، نظرات سازمان نیست»

 

 

ویژه نامه

بیانیه های اعتراضی در رد سناریوسازی های رذیلانه نهادهای امنیتی و روزیِ نامهِ کیهانِ حسین شریعتمداری ازمنظرخانواده های فرهنگیان و تشکل های فرهنگیان - اشخاص- حمایت های بین المللی!

امیرجواهری لنگرودی

 

یادداشت گرد آورنده:

رژیم اسلامی دردل بحران های ادواری خود، مرتب درحال سناریو سازی امنیتی سیرمی کند!

در اهمیت این ویژه نامه همین بس که انتشار این سطح اسناد که واگویه بیش ازده ها یادداشت منتشره است ، همه اتهامات بی پایه و نخ نمای نیروهای امنیتی و همپاله گی آنان را برملا می سازد .

ازشگردهای حکومت های توتالیتریکی هم این استکه : مردم را علیه مردم می شوراند تا برای دوام خود فرصتی بیابند !

هانا آرنت دردریافت هایش ازمفهوم توتالیتاریسم، حکومتی را توصیف می‌کند که خشونت ماهیتِ قدرت وکارکردهای آن راتعیین می‌کند.اوبرآنستکه؛ جامعه‌ای که قادر نباشد گذشته خویش را درآگاهی بکاود، به فراموشی تاریخی گرفتارمی‌آید، هویتِ خویش را گُم می‌کند و به بحران دچار می‌گردد. شناخت گذشته گام نخست به راه آینده است.

اما از شگردهای حاکمیت اسلامی،طی چهاردهه، سیاه نمایی،دیوارچین کشیدن بین ارتباطات داخل و خارج ازکشورفعالان کارگری و اجتماعی و پرونده سازی برای آنان است .

دراینجا اساس مسئله ازنظرما با این منطق تعریف می شود؛ حق ارتباط میان فعالان به عنوان مایه حیاتی قوام همبستگی قائم به ذات است وتحت هیچ شرایطی، هیچ قدرتی حق ندارد،که این رابطه ازهم بگسلد یا اصل آن را امنیتی کند. حاکمیت اسلامی به همان دلیل که بهره برداری از فرصت های دیدار و رایزنی با اتحادیه ها و حضور در نشست های سندیکایی را برای عوامل خودش درسطح جهان مجازمی شمارد، به همان دلیل باید این حق را برای تشکل های مستقل فرهنگیان ، کارگران و نویسندگان نیز مجاز و محق بشناسد.

نکته ای که باید برآن تاکید ورزید؛ اگرشما مجازید که با هرکسی ایجاد ارتباط کنید. این حق فعالان داخلی است که با هرکسی و درهرشرایطی تماس بگیرند.

ما به سهم خویش زیر پا گذاشتن خط قرمزهای ارتجاعی ومغایرحقوق بنیادین  اصل کار، دررابطه با حق ارتباطات را قویا مورد حمایت می کنیم. هرسطح جرم انگاری ازجانب حاکمیت دربرقراری روابط داخل وخارج، از طریق مجراهای  شبکه ارتباطات را، مغایرحقوق شناخته شده اصل آزادی ارتباط وغیرواقعی بشمار می آوریم .

رژیم اسلامی طی چهاردهه، خاصه دربرش های زمانی وتند پیچ های پیشروی جنبش های اجتماعی یک سری اتهامات نخ نما را برای همه فعالان سیاسی و عقیدتی از زنان - دانشجویان - بازنشستگان- معلمان و کارگران و وکلا ونویسندگان هموند کانون وفعالان محیط زیست به آنها منتسب می کند. فعالان به محض دستگیری توسط بازجویان پرونده مورد اتهامات سخیف قرار می گیرند و این برچسب ها برپیشانی آنان حک می گردد !

رایج‌ترین اتهام که خیلی گل وگشاد شمرده می شود وهمه چیز را درآن جا می دهند:«تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»،«تشویش اذهان عمومی» و«توهین به بنیانگذارو رهبرنظام»، است که البته این دومورد آخربیشتربه متهمان فرهنگی مثل نویسندگان وفعالان اینترتی اطلاق می گردد. بعد درارتباط با خارج کشور، انتصاب «همکاری با گروه های مخالف نظام» و«تبلیغ علیه نظام به نفع گروهکهای مخالف یا معاند» هم زده می شود و طی سال های اخیر «همکاری با عوامل بیگانه» را هم باب کرده اند وامروز برای فعالان نویسنده، معلم وکارگر، جرم انگاری جدیدی با عنوان:« تلاش برای ایجاد آشوب» و«بی‌ثبات‌سازی جامعه» را به جرم های قبلی افزوده اند!

درمورد آخرین اتهام می توان به دیدار چهارتن ازمعلمان بازداشتی اقایان:اسکندرلطفی، شعبان محمدی، مسعودنیکخواه و رسول بداقی با دوشهروند فرانسوی اشاره کرد.

خانم "سیسیل کولر" از فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ فرانسه هستند که این نهاد عضو رسمی سازمان بین‌المللی کار است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات سازمان بین‌المللی کار (ILO) متعهد است ارتباطات بین تشکل‌های کارگری سراسر جهان را محترم و مصون از اتهام و تفتیش بداند. همسر ایشان هم از معلمان بازنشسته و فعالان شناخته‌شده کارگری هستند. مگر برای اقدام ضد امنیتی توسط آنان نیاز به حضور در کشور هست؟ حتی اگر به فرض چنین کاری بکنند، دیدار علنی با فعالان صنفی ایرانی در اماکن عمومی چه دلیلی دارد؟

خانم "سیسیل کولر"، معلم وعضو اتحادیه معلمان فرانسه وازطریق سندیکایش عضو فدراسیون آموزش بین المللی است. او درفدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای اف او فعال است. همسرش آقای "ژاک پاری" نیز عضو سندیکای اف او و آموزگاراست. فعالیت های اتحادیه ای این دو نفر در فرانسه را مصداق جاسوسی برای چهارفرهنگی یاد شده در تهران و همچنین رضا شهابی کارگرنام آشنای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه و « تلاش برای ایجاد آشوب» و«بی‌ثبات‌سازی جامعه» زده اند.

باید افزود: خانم " کولر" ازمعلمان سرشناس فرانسه درحوزه فعالیت‌های سندیکایی و از اعضای برجسته فدراسیون آموزش بین‌الملل (EI) است، این نهاد عضو رسمی سازمان بین‌المللی کار(ILO)  است نهادی که یکی از مهم‌ترین وظایف آن، پیگیری اصلاحات آموزشی و رصد شرایط آموزش و پرورش کشورها به‌ویژه وضع معلمان است وهر دو تن "سسیل کولر" و "ژاک پاری"، به گفته اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه، عضو این تشکل صنفی هستند و تنها برای «تعطیلات» به ایران سفر کرده بودند.

رژیم ضد تشکل و ضد کارگری اسلامی ایران ، آن هنگام که معلمان و کارگران با تشکل های سندیکایی در سطح جهان ارتباط برقرارمی کنند، از آن سناریوی براندازی می سازد وهمزمان تلاش دارد آدم مهجوری همچون علیرضا محجوب که این دوره نه نماینده مجلس اسلامی یا برگزیده کارگران است و نه هیچ تشکل سندیکایی و اتحادیه ای را نمایندگی می کند، جای فعالین مستقل  را در اتحادیه های جهانی بگیرد و به ایتالیا سفرکند و به پست مشاورت بلند مرتبه ای دست یابد!

براساس گزارش خبرگزا ری ها آمده است :« درهجدهمین کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری جهان(WFTU) به میزبانی اتحادیه کارگران ایتالیا از ششم تا هشتم ماه مه در رم برگزار شد. در این کنگره؛ علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی) با رای اعضای هجدهمین کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگران جهان(wftu)، به عنوان نایب رییس این کنفدراسیون انتخاب شد.پامپیس کریستیس نیز به عنوان دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری جهان(wftu) انتخاب شد.» (۱). اتحادیه یاد شده ازنوع اتحادیه های ایدئولوژیکی که در دوران سوسیالسم واقعا موجود مسخ شدند است. به جای دفاع ازمنافع واقعی کارگران ، به ارگان های سیاسی دفاع ازسیستم سوسیالیستی موجود- حزب و دولت - های ورشکسته بدل شده اند که رهبری شان همواره نه از دل انتخاب نمایندگان واقعی کارگران که از سوی احزاب به اصطلاح کمونیستی منصوب می شدند . انتصاب "علیرضامحجوب" را هم باید توسط رهبران بوروکرتیک این اتحادیه دانست. 

پرسش این است : چگونه است با فریب رهبری اتحادیه های جهانی کارگری و نشستن در صدر آن ها از جانب محجوب ضدکارگر، نشانه بلندی جایگاه نظام است،ولی نزدیکی معلم وکارگربا اتحادیه و سندیکای همنام خود نشانه "براندازی"، "توطئه" و ارتباط با "بیکانگان"، و« تلاش برای ایجاد آشوب» و "فتنه اندوزی" ؟! 

"خانه کارگر" که کارکردش در پهنه جنبش کارگری ما برهرکارگری روشن ومبرهن است و دراساس جایگاهی در پاسخگویی به مطالبات کارگران نداشته و ندارد. خانه کارگری که دوره حاکمیت رژیم اسلامی چیزی نبوده است جز اهرم فاشیستی سرکوب کارگری رژیم. واقعیتی که همه کارگران ما به آن آگاهند. این خانه ضدکارگری، در دوران رژیم شاه هم چیزی نبود جزلانه جاسوسی برای  فعالان کارگری و وسیله ای برای توجیه سیاست های آن رژیم ضد مردمی. آنهنگام که با حمله قوای سرکوب که با تهاجم به شوراهای کارگری و مجامع ومحافل مستقل کارگری، محل "خانه کارگر" را غصب کردند، آن خانه به مثابه یک نهاد امنیتی و شبه کارگری ظاهر گردید. خانه کارگر نقشه راهنمای حزب اسلامی کار؛ شامل علی ربیعی تیپ شناخته شده امنیتی - حسین کمالی، سهیلا جلودارزاده، علیرضا محجوب، حسن صادقی و علی اکبرعیوضی دبیراجرایی "خانه کارگر" شرق تهران علاوه بر خانه کارگر از گردانندگان حزب اسلامی کار هستند.  این افراد باضافه کل دپارتمان دخالتگردرهمه زمینه ها ازجمله انتخاب نمایندگان خودبرگزیده، برای کمیته دستمزد "شورای عالی کار"، "شوراهای اسلامی"، "بسیج کارگری" وغیره سنگرهای توطئه چینی علیه کارگران و زحمتکشان کشور و مقابله با تشکل های مستقل کارگری هستند.

دراساس "خانه کارگر" به عنوان بازوی امنیتی و شبه کارگری «حزب اسلامی کار» محسوب می گردد و از چنین جایگاه ضد کارگری شخص علیرضا محجوب را بعنوان نماینده مادام العمر خود به هرکجایی قالب می کند. او را هم به اجلاس سازمان جهانی کار(ILO)  وهم به کنگره کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری جهان(wftu)  می فرستند تا به مقام و موقعیتی دست یابد!

ازمنظرمحجوب، رسالت تشکیلات کارگری، حمایت وصیانت ازولایت فقیه است. محجوب با وقاحت تمام در جلسه هئیت اجرایی خانه کارگر استان فارس گفت: « ارادت ما دروهله اول برولایت فقیه است و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که قداست ولایت فقیه را خدشه دارکند.». این در حالی است که هیچ عرصه‌ای از زندگی اردوی کار ایران مصون ازعوارض مستقیم فساد ساختاری منبعت از ولایت فقیه و بیت رهبری نبوده و نیست! دررابطه با عملکرد "خانه کارگر" آمده است : « ... عملکرد مدیران خانه کارگر در طول دولت روحانی بسیار پرانتقاد بوده و در ماجرای تعطیلی کارخانه‌های ارج، آزمایش، روغن نباتی جهان، پارس الکتریک، پلی اکریل اصفهان و صدها کارخانه و واحد تولیدی تعطیل شده و دفاع از حقوق هزاران کارگر بیکار شده در دولت روحانی کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند. در این دولت هزاران نفر بیکار شدند، اما این سؤال وجود دارد که خانه کارگر چه واکنشی به این موضوع داشته است؟ به همین دلیل بسیاری از کارگران و تشکل‌های کارگری مستقل معتقدند که خانه کارگر نماینده کارگران به حساب نمی‌آید. »(۲)

یک نکته برای هرکارگرمطالبه گر روشن است و آن این که طی این چهاردهه نهاد های ایجاد شده به نام کارگری در حکومت اسلامی به نام های خود خوانده ازجمله: « شوراهای اسلامی کار»،« انجمن های اسلامی کار»،«جامعه اسلامی کار»،«خانه کارگراسلامی»، هیچ ربطی به کارگران و منافع آنان نداشته و ندارند. رژیم اسلامی اتحادیه ها  را هیچگاه به برسمیت نشناخته و حتی در قانون کار خود استقلال هر نوع تشکلی را انکار کرده اند.  شرکت آن ها در سازمان جهانی کار و یا اتحادیه کارگری صرفا برای فریب افکار عمومی جهانی صورت میگیرد.

جمهوری اسلامی و همه سردمداران آن، اتحادیه های جهانی را مادامی به رسمیت می شناسند که خود برخرمراد سوار شوند و به صندلی آن تکیه زنند .اما دردرون کشورموجودیت مستقل «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه» واستقلال عمل «سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه» وموجودیت دهها وصدها تشکل مستقل «کانون های صنفی فرهنگیان» درسراسرکشورواستقلال عمل یگانه «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»، و تشکل مستقل « کانون نویسندگان ایران » را به برنمی تابند وبه رسمیت نمی شناسند ومدام برسرراه آنان سنگ اندازی می کنند . همواره چهره های شناخته شده وشاخص وسازمانگر آن ها را به هر بهانه ای احضار، دستگیر و به زندان می کشانند .

پرسش اساسی همه لایه های مستقل کارگران ومدافعان طبقه کارگرکشورما این است: سازمان جهانی کار(ILO) ،که دراساسنامه خود موکدا آورده است:« رهبران و مدیران فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، استقلال از حکومت ها- احزاب سیاسی وکارفرمایان را جزء بایسته های خود می نامند»،هیچ ازخود پرسیده اند که آیا "خانه کارگرجمهوری اسلامی" ، مستقل از حکومت ، کارفرما و احزاب اسلامی عمل می کنند ؟!

یک نکته روشن است، ازدیرباز"خانه کارگر" به بنگاهی برای کسب درآمدهای هنگفت و تخته پرشی برجهش یابی انتخابات کارگران سازندگی (دوره رفسنجانی)، ویا فرصتی برای دست یابی به مقامات اداری (دوره حسن روحانی) و دست یابی به منافع و مناسب اداری- اقتصادی و سیاسی بالادست  برای بورژوازی بوروکرات و وابستگان به دستگاه روحانیت آدمی خوار و نهادهای امنیتی بوده و هوارکش  نظام ولایی در بزنگاهها می باشند.

امروز در درون کشور فعالان اجتماعی و جنبش های مطالباتی،همه شیوه های ممکن را بکارمی گیرند تا در دل یک مبارزه علنی، جرم انگاری نابکارانه قوای سرکوب وامنیت را دور بزنند و به حاکمیت تحمیل کنند که ارتباط یک امر طبیعی و مجاز باید شمرده شود.

همه اذهان امنیت محور فسیلی که از سرکوب فعالان داخل، فرصتی برای تسویه حساب فرا چنگ می آورند ، باید دریابند که ما هیچ حقی برای خودمان قائل نیستیم، ولی منطقی این خواهد بود که آنان نیز خود را قیم کارگران نپندارند. کارگر جامعه ما به هیچ قیم ذیجودی نیازنداشته و ندارد!

ما که حالا وارد دوره ای از مبارزات گسترده علنی برای حق زندگی کردن شده ایم ، مبارزه برای سوسیالیسم را در مشارکت و یاری به این مبارزه میدانیم و نه بحث های ایدئولوژیک بی سرانجام دربارهی آن . مبارزه برای سوسیالیسم ازهمین امروز، حقانیتش دراینستکه کنارخانواده های فرهنگیان زندانی ودلنگرانی آنان وخانواده های کارگران زندانی و بازنشستگان باشد،  و به یاری انسانی آنان بشتابیم! دراین کار و در این پیکار، هرکارگر ناگزیر به مبارزه برای دستمزد روزانه و گذران زندگی روزمره  خویش در تلاش و معاش است. به یاری او قدم برداریم و سد راه این همیاری ها نشویم!

بزبانی امروزگسترش جهانی ارتباطات درعصرشبکه های اجتماعی، به آن سطح، کارآمد شده اند که دردرون کشور فعالان کارگری واجتماعی انواع شیوه ها را به کارمی گیرند تا جرم انگاری نوعیت این روابط  درسطوح گوناگون را ازخود دورنمایند واصل ارتباط را جزیی ازضمایم حق آزادی بیان - حق تشکل مستقل و آزادی تجمعات و اجتماعات بشناسند. آنان اصل ارتباط را یک امر صد درصد طبیعی می دانند که می تواند فرصت های بی بدیلی را برای گسترش مبارزه و همبستگی طبقاتی فراهم آورند.

امروز همچون دیروز حاکمیت نتوانست درتخریب شخصیت فعالینی چون "اسماعیل بخشی" و"سپیده قلیان" با تمام آن شکنجه ها موفقیتی کسب کند، در رابطه با این فعالان بازداشت شده نیز تیرش به سنگ خواهد خورد. دوران به نمایش درآوردن سناریوهای سوخته و نمایش پرونده سازی ها در تلویزیون مانند برنامه "هویت"وفیل هوا کردن روزیِ نامه کیهان شریعتمداری به سررسیده است . آنگاه که یک برنامه ساخته و پرداخته شبکه های امنیتی درپوشش تلویزیون سراسری تلاش می کند فعالان عرصه کار و پیکار مطالباتی را "جاسوس"،" آشوبگر"، " توطئه گر" و" برانداز "جلوه دهند، دیگر افکارعمومی جامعه ما با شناختی که ازفرزندان تلاشگرو امتحان پس داده خود دارند، این خزعبلات تکراری را باورنمی کنند.

همه زحمتکشان ایران هوشیارند، غم نان و گرانی و سیمای فروریزی دیوار بلند حاشا برای کوتاه کردن دست دزدان سرگردنه و پای تا سر شکمان رانت خوار، آنان را ازعزم پایدارشان برای دست یابی به وصول آزادی و دادگری اجتماعی باز نمی دارد. فضای موجود بیش ازهر موقع، شتاب امیدبخشی را به روندهای خودسامان یابی لایه هایی تمامی زحمتکشان  اردوی کار نمایان ساخته وهمین امر مبارزه با کلیت نظام را بیش از هر موقع داغ تر نموده است!

امروز جنایت حاصل از فروریزی سازه متروپل آبادان رامردمش برسرو روی خود میزنند. فردا همان مردم همچون جنایت "سینما رکس" آبادان که در درهای بسته سینما رخ داده بود، اردوی پُرشمارکاردرجامعه  ما بیدارند و غم نان، آنان را از پایِ دویدن باز نمی دارد. به یاری آنان بشتابیم و صدای بی صدایان باشیم؛ برگ و برگ این ویژه نامه افشاء گر، چنین خواستی را ازیکایک خواننده گان اش می طلبد!

با مهری فزون: امیر جواهری لنگرودی   amir_772@hotmail.com

پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۶ مه ۲۰۲۲

منبع :

(۱)- خبرگزاری کار ایران ایلنا ، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1228343

(۲) - روزنامه کیهان، «خانه کارگر» غیر از رسیدگی به امور کارگران همه کاری می کند،۹ مهر۱۳۹۸

https://www.pishkhan.com/news/159268

فهرست مطالب :

تشکل های فرهنگی:

- نشر اکاذیب ، صدا و سیما و روزیِ نامه کیهان  :                                                                                          - تازه ترین خبر : دیدار خانواده با رضا شهابی در زندان اوین:

  - انسانهای شریف بر حق خواهی خود ایستاده اند:                                                                                        - نامه خانواده های معلمان بازداشتی:                                                                                       - آخرین وضعیت بازداشت شدگان صنفی و مدنی ، گفتگو با امیر رئیسان، وکیل دادگستری                                                                                                                     - افشاء هدف های پروژه سازان :                                                                                                                   - بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران:                                                                              - بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران):                                                                                            -   بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین :                                                                                                   -  بیانیه کانون صنفی معلمان  اسلامشهر:                                                                                                           -  بیانیه کانون صنفی معلمان  خوزستان :                                                                                            - بیانیه کانون صنفی فرهنگیان  گیلان :                                                                                      - بیانیه‌ی انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه :                                                          - بیانیه فعالان صنفی شهرستان تربت حیدریه و مناطق اطراف :                                                                          - بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان  شامل: ( سنندج و کلاترزان- مریوان و سروآباد- سقز و زیویه - دیواندره- بیجار) :                                                                                                       - بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی :                                                                         - بیانیه کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز :                                                                                                    - بیانیه « انجمن صنفی معلمان کرمانشاه »:                                                                            - بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب :

 یادداشت های اشخاص :

 - پیام تلفنی رسول بداقی

- رضا غلامی - سقز

- صلاح آزادی - مریوان

-  غلامرضا اصغری - اردبیل

- خانم شیرین عبادی

- آرش اخوان/تحریریه خانه فرهنگیان ایران

- آرش اخوان / ماجرای سوپرمن های انقلاب

 

بیانیه های تشکل های کارگری :

 

- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه :

- سندیکای کارگران شرکت واحد:

- گروه اتحاد بازنشستگان :                                                                                                      - بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر:                                                                                        - بیانیه انجمن جامعه شناسی ایران در باره شرایط کشور و بازداشت فعالان مدنی:                                                                                            -  بیانیه اتحاد بازنشستگان :                                                                                                        - بیانیه جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف شرکت :                                                                   - سندیکای کارگران شرکت واحد:                                                                                        - بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران ، در اعتراض به تداوم بازداشت ...:

حمایت های بین المللی

- نامه کلکتیوچند سندیکای فرانسوی دراعتراض به بازداشت های اخیر کارگران ومعلمان درایران

- نامه کلکتیو چند سندیکای فرانسوی به وزیر امور خارجه فرانسه

- پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد،همبستگی سندیکاهای کارگری سوئد با معلمان ایران:  - کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ (ال او- نروژ)

 

**************

- نشر اکاذیب ، صدا و سیما و روزیِ نامه کیهان  :

زن و شوهر فرانسوی دستگیر شده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی سسیل کوهلر و ژاک پاری نام دارند که به گفته اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه کارمند این نهاد هستند و برای «تعطیلات» به ایران سفر کرده بودند.تلویزیون ایران روز گذشته در گزارشی تلویزیونی از این زوج با نام جاسوس هایی نام برده که با قصد ایجاد اغتشاش در اعتراضات صنفی وارد ایران شده اند! در چند دهه ی اخیر ارتباط با بیگانگان حربه حاکمیت برای سرکوب معترضین صنفی و سیاسی در کشور بود.

وزارت خارجه فرانسه اتهامات این دو شهروند را «بی‌پایه و اساس» خوانده و خواستار آزادی فوری آنها شده است.

 کانال صنفی معلمان ایران

 @Kasenfi

============

تازه ترین خبر: دیدار خانواده با رضا شهابی در زندان اوین:

رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت با هجوم پنج ماموراطلاعات به منزلش بازداشت شده بود ، امروز پنجم خرداد در محل زندان اوین برای اولین بار در طی بازداشت با خانواده اش ملاقات حضوری داشته است .

خانواده آقای شهابی امروز جهت تحویل لباس،های ایشان به زندان رفته بودند که با تقاضای ملاقات ربابه رضایی همسر و دختر شان موافقت گردید .

طی این ملاقات رضاشهابی اعلام کرد که  تاکنون ۱۲ بار بازجویی در خصوص سفرهایی که درگذشته به نماینگی سندیکا کرده و دیدار اخیر با دو معلم  فرانسوی،   داشته است.

 این دیدار  برخلاف ادعای صداوسیما و سناریوی ساختگی وزارت اطلاعات در یک مکان عمومی (رستوران) انجام پذیرفته است.

اساسا این دعوت صرف ادب و مهمانوازی صورت گرفته است و کاملا با آنچه سناریو تهیه شده از سوی وزرات اطلاعات به نمایش گذاشته شده ، مغایرت دارد .

سندیکای کارگران شرکت واحد از اعضای آی تی اف (فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل) میباشد و این دیدارها درسطح سندیکاها بسیار رایج است.

t.me/vahedsyndica

@vahedsyndica

 

==============

- انسانهای شریف بر حق خواهی خود ایستاده اند:

 

براساس اخبار دریافتی علی رغم فشارهای گسترده به آقایان: رسول بداقی، اسکندر لطفی ،شعبان محمدی و مسعود نیکخواه برای پذیرش سناریو سازی های کثیف، این معلمان متعهد و دلسوز تا کنون به هیچ یک از خواسته های بازجویان تن نداده اند.

 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خاطر طرح اتهامات واهی پیش از تشکیل دادگاه متهمان مرتکب جرم محرز شده است و این جرم در محاکم قضایی قابل پیگیری است.   #نشر_اکاذیب

 معلم زندانی آزاد باید گردد

 ارجاع به اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی

حق تشکل 

 حق تجمع 

 حق اعتراض

 معلمان زندانی 

 آزادی معلمان زندانی 

 توقف پرونده سازی 

 اعتراضات سراسری معلمان

 کانال صنفی معلمان ایران

 @Kasenfi

==============

نامه مهم خانواده های معلمان بازداشتی آقایان: اسکندرلطفی، شعبان محمدی، مسعودنیکخواه و رسول بداقی

""هیاهوی بسیار برای هیچ""

 

بر طبق اصل سی و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی «تا زمانی که جرم یک فرد در یک دادگاه صالحه به اثبات نرسد‌، نمی توان فرد را مجرم شناخت»

چند روزی است صدا و سیما هم صدا با تعدادی از سایت‌ها و روزنامه های به اصطلاح امنیتی، در اقدامی غیر قانونی و به دور از هرگونه اخلاق حرفه ای و با لگدمال کردن حقوق شهروندی، بدون توجه و ملاحظه، با هدف توجیه دستگیری بی دلیل معلمین فعال صنفی، اقدام به پخش فیلم و عکس عزیزانمان نموده و با خواندن آنان تحت عنوان محکومین امنیتی و همکاری در جاسوسی، قبل از برگزاری هر گونه دادگاه و یا حتی حق انتخاب وکیل، اقدام به تحت تاثیر قرار دادن قضات، و زیر سوال بردن استقلال قوه قضائیه نموده و در دنیای کوچک عقل و فکر خود حکم محکومیت آنان را صادر نموده اند.

دیدار با افراد غیر ایرانی در هیچ جای قانون عملی مجرمانه محسوب نگردیده و تعریف جاسوسی که همانا قرار دادن اطلاعات مهم کشور در زمینه های نظامي، سیاسی و یا امنیتی در اختیار بیگانگان باشد، توسط چند معلم فعال صنفی، باور پذیر نیست. چون نه معلم دسترسی به اطلاعات سری و حیاتی کشور دارد و نه صرفا دیدار با دو معلم هم صنف خارجی(خانم سیسیل کوهلر معلم و عضو اتحادیه معلمان فرانسه و همسرش آقای ژاک پاریس که او هم یک معلم بیش نیست) می تواند مصداق جاسوسی تلقی شود.

نمونه اینگونه تیترهای جنجالی و هیاهو و سر و صدا برای اخبار ناموثق و بی پشتوانه از این رسانه ها مسبوق به سابقه است و نیازی به توضیح ندارد. نیازی به اشراف پیچیده اطلاعاتی نیست کافیست حساب‌های خالی معلمان دستگیر شده و قسط های معوقه و شغل های دومشان را خوب ببینید تا بدانید هیچ جاسوسی در راه خدا جاسوسی نمی کند و کافیست سابقه بیش از بیست سال فعالیت صنفی و آموزشی و تدریس عزیزانمان در دور افتاده ترین روستاها را با چشمانی بی غرض دوباره بررسی کنید تا مطمئن شوید آنها از فردای دیدار با یک به اصطلاح شما جاسوس مزدور بیگانه وارد کار صنفی نشده اند.

ما خانواده معلمین بازداشت شده اصلا تعجب نمی کنیم که امروز هم هنوز با حروف الفبا نام و مشخصات اختلاسگران و مفسدان اقتصادی و ابر بدهکاران بانکی در رسانه های عمومی درج می شود ولی صدا و سیما و کیهان بدون هیچگونه محکومیتی، اجازه هتاکی و جاسوس نامیدن عزیزانمان را فقط به حکم معلم و البته معترض بودن، به خود می دهند. ما خانواده معلمان بازداشتی، حق اعاده حیثیت و شکایت از تمام عوامل پخش این چنین گزارش‌های مغرضانه را برای خود محفوظ می دانیم و تا حصول نتیجه نهایی از کلیه عوامل ذیربط شکایت خواهیم کرد.

خانواده های معلمان بازداشتی: اسکندر لطفی،شعبان محمدی،مسعود نیکخواه و رسول بداقی

@kashowra

 

============================

آخرین وضعیت بازداشت شدگان صنفی و مدنی

گفتگو با امیر رئیسان، وکیل دادگستری که وکالت رضا شهابی، انوشا اسدالهی و کیوان مهتدی:

https://www.sharghdaily.com -100/846613-

چندی پیش رئیس قوه قضائیه از مسئولان ذی‌ربط قضائی خواست چنانچه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران بر اثر «غفلت» آنها، پرونده قضائی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند. در چند روز اخیر هم‌زمان با روز کارگر و روز معلم اخباری مبنی بر بازداشت تعدادی از فعالان صنفی کارگری و معلمان منتشر شده و اخباری از آخرین وضعیت آنها منتشر نشده است. امیر رئیسان، وکیل دادگستری که وکالت رضا شهابی، انوشا اسدالهی و کیوان مهتدی، از بازداشت‌شدگان فعالان مدنی و صنفی در چند روز اخیر را بر عهده دارد، در گفت‌وگو با «شرق» به تشریح آخرین وضعیت پرونده آنها پرداخته است.

‌آیا به‌عنوان وکیل امکان پیگیری وضعیت موکل یا موکلان را داشته‌اید؟

مراجعات بنده به دادسرای امنیت با پاسخ مشخصی همراه نبوده و متأسفانه پاسخ این بوده که «این پرونده مرتبط با جرائم امنیتی است و در این دسته جرائم دادسراها صرفا وکلای مورد تأیید قوه قضائیه را می‌پذیرند». البته متأسفانه این رویه در پرونده‌های مشابه هم  دیده می‌شود.

‌اتهامات چه بوده؟ ادله و مستنداتی برای اتهامات ارائه شده است؟

مرجع رسیدگی یعنی شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تنها به ذکر اینکه اتهام امنیتی است کفایت کرده‌اند، اما حیرت‌انگیز این است که مشخص نیست کدام مرجع ذی‌صلاحی با چه اجازه‌ای تصاویر موکلان بنده و سایر بازداشتی‌ها را انتشار داده‌اند؛ چراکه بنا بر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار تصویر متهم در این مرحله برای رسانه‌ها و مراجع انتظامی و حتی قضائی ممنوع است. از سوی دیگر یک داستان مغشوش و مخلوط از موضوعات مختلف را در قالب گزارش خبری منتشر کرده‌اند. این ادعاها که صرفا با حضور دو فرد خارجی عده زیادی از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه مانند رانندگان شرکت واحد یا معلمان و کارگران و سایر صنوف و اقشار، تحریک و تشویق به اعتراض شده‌اند، چندان قابل باور نیست. مگر جامعه تنها همین 10 روز را که این افراد در ایران بوده‌اند، دیده است؟ اعتراضات صنفی مگر با سفر این اشخاص شروع شده است؟!

چرا سال‌هاست رانندگان شرکت واحد در تعاونی مسکن این شرکت نتوانسته‌اند خانه خود را تحویل بگیرند و هیچ‌کس در شهرداری صدای آنها را نشنیده است تا اینکه در یکی، دو سال گذشته به مرجع قضائی مراجعه کردیم و این‌بار حتی حراست شهرداری هم متوجه تخلفات شده، ولی این پرونده حالا در مرجع قضائی متوقف مانده است. همین یک مثال نشان می‌دهد که نادیده‌گرفتن حقوق رانندگان، فقط در زمینه تعاونی مسکن آنان از سال ۸۷ تاکنون جریان داشته و مسئولان چاره‌ای نکرده‌اند! چگونه می‌شود اعتراض این تعداد انسان شریف به ضایع‌کردن حقشان را محدود کرد به ۱۰ روز حضور این دو تبعه فرانسه؟!

از سوی دیگر این دو فرد، افراد شناخته‌شده در امور آموزش کارگران هستند. خانم سیسیل کولر از فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ فرانسه هستند که این نهاد عضو رسمی سازمان بین‌المللی کار است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات سازمان بین‌المللی کار (ILO) متعهد است ارتباطات بین تشکل‌های کارگری سراسر جهان را محترم و مصون از اتهام و تفتیش بداند. همسر ایشان هم از معلمان بازنشسته و فعالان شناخته‌شده کارگری هستند. مگر برای اقدام ضد امنیتی توسط آنان نیاز به حضور در کشور هست؟ حتی اگر به فرض چنین کاری بکنند، دیدار علنی با فعالان صنفی ایرانی در اماکن عمومی چه دلیلی دارد؟

مگر بعد از بازداشت این اشخاص اعتراضات صنفی پایان گرفت؟ مگر بعد از این بازداشت‌ها دوباره در چند روز گذشته تعدادی از رانندگان شریف بازداشت نشدند؟ مگر حق کارگر نیست؟ درباره خانم اسداللهی و آقای مهتدی که ماجرا از این عجیب‌تر است، چطور برای دیدار دو مسئول سندیکایی از دو کشور مترجم این دیدار بازداشت می‌شود؟ در کجا چنین رسمی قانونی  محسوب می‌شود؟

‌آیا برای تغییر قرار بازداشت به وثیقه اقدام یا درخواستی شده؟ توانسته‌اند با خانواده ارتباط برقرار کنند؟

اساسا به وکیل اجازه حضور نداده‌اند که درخواستی طرح شود. جناب شهابی تاکنون دو بار تماس گرفته‌اند و خانم اسداللهی و آقای مهتدی یک بار تماس گرفته‌اند.

‌نهاد بازداشت‌کننده چه نهادی بوده؟

هیچ پاسخ مشخصی نداریم.

‌با توجه به اتهامات امنیتی امکان پیگیری پرونده اصلا وجود دارد؟

بله، حتما، مرحله دادسرا اگرچه مهم است ولی ما در مرحله دادگاه هیچ مانعی برای دفاع نخواهیم داشت.

‌تاکنون موفق به صحبت یا دیدار با موکل شده‌اید؟

===========================

 

افشاء هدف های پروژه سازان امنیتی!

 

پروژه سازان معلم ستیز در اقدام ناشیانه دیگری با انتشار این ویدئو نشان دادند در ستیز با معلمان مرزی نمی شناسند.

فعالان صنفی دستگیر شده دو دهه است در پی احیای اصل ۳۰ قانون اساسی در تجمعاتی شرکت کرده اند که محوریت آن آموزش بوده و با آرام ترین و مسالمت آمیزترین زبان به مطالبه گری پرداخته اند. نه شیشه ای شکسته شده و نه آشوبی در هیچ نقطه ای رخ داده.

آنچه همواره جریان داشته استمرار بر خواسته های صنفی و مطالبه گری بوده.

 این خط تخریب با سه هدف انجام شده :

 

نخست از میدان به در کردن دلسوزترین و فداکارترین کنشگران صنفی شناخته شده طی دو دهه و صدور احکام سنگین علیه آنها

دوم زیر سوال بردن شورای هماهنگی که به مرجع بی بدیل اعتراضات معلمان تبدیل شده و با این سناریو سازی ها می خواهند معلمان را از حضور در فراخوان های شورا و پیامدهایش بترسانند

 سوم باج گیری از دولت فرانسه به وقت لزوم.

شورای هماهنگی ضمن محکوم کردن این شیوه های تخریبی رسوا و نخ نما شده اعلام می کند چنین پروژه غیر اخلاقی و معلم ستیزانه، موجب رسوایی بیشتر سناریو سازان و محبوبیت بیشتر معلمان دستگیر شده و اتحاد میان جامعه معلمی خواهد شد.

@kashowra

============================== 

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پاسخ به سناریوسازی‌‌ مضحکِ صدا و سیما علیه فعالان صنفی معلمان

 

گمان مبر که به پایان رسیده کارِ مغان

هزار باده‌ی ناخورده در رگِ تاک است

 

به‌نام خداوند جان و خرد

 

همکاران محترم، فرهنگیان شریف ایران!

 

همان‌گونه که اطلاع دارید شورای‌هماهنگی با سابقه‌ی بیست‌ساله، مجموعه‌ای است که از دل کانون‌ها و انجمن‌ها صنفی فرهنگیان در سراسر کشور، برآمده است و تمامی‌ تشکل‌های عضو این مجموعه، با مجوز وزارت کشور فعالیت می‌کنند. این شورا براساس آرای نمایندگان تشکل‌های عضو اداره می‌شود و به‌هیچ وجه قائم به‌ فرد نیست.

 

هم‌چنین این شورا، از ابتدای تاسیس، عضو رسمی سازمان جهانی معلمان (آموزش بین‌الملل ei) بوده و با این‌نهاد بین‌المللی ارتباط داشته و دارد.

این شورا، از ابتدای تاسیس مطالبات معلمان و دانش آموزان را مدنظر داشته و از طُرق مختلف (نامه‌نگاری، جلسه با دولت، مجلس، وزارت‌خانه، نوشتن طومار و نهایتاً تجمعات اعتراضی) صدای خود را به‌ گوش مسئولان رسانده‌است.

 

در مدت بیست سال، فرهنگیان ایران به مسالمت آمیزترین و مدنی‌ترین شکل ممکن و بر اساس اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. فقط در سال گذشته یازده کنش مدنی و موفق برگزار شده که به معلمانه‌ترین شکلِ ممکن، انجام شده‌است.

 

تاکید می‌شود که تصمیمات این‌ شورا از طریق نمایندگان تشکل‌ها اتخاذ و با نام شورای هماهنگی منتشر می‌شود.

 

لازم به‌ذکر است که جنبش اعتراضی معلمان، جنبشی اصیل، مستقل و صنفی بوده و به هیچ فرد، جناح، گروه و یا نهادی وابسته نبوده و نیست. معلمان ایران نجیب‌تر از آنند که به ناجوانمردانه و نانجیبانه‌ترین شکل، به نهادها، گروه‌ها یا اشخاص داخل یا خارج از کشور منتسب شوند.

 

اخیرا وزارت اطلاعات پس از دستگیری چند نفر از خوشنام‌ترین و با سابقه‌دارترین کنشگران صنفی، ابتدا در سناریویی مضحک آنان و شورای هماهنگی را مرتبط با دستگیری دو نفر از اتباع فرانسوی (خانم سیسیل کوهلر معلم و عضو اتحادیه معلمان فرانسه و همسرش آقای ژاک پاریس معلم مقطع ابتدایی) جلوه داد که در پی ایجاد آشوب در ایران از طریق کنشگران صنفی بوده‌اند، و اصلاً از خود نپرسیده‌اند که اگر معلمان در پی ایجاد آشوب بوده‌اند، چرا در بیست‌سال گذشته، به مسالمت‌آمیزترین شکل اعتراض کرده‌اند.

 

در اقدام مذبوحانه‌ای دیگر، صدا و سیما با پخش گزارشی و نام بردن از چند تن از معلمان شریف ایران (رسول بداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه) پروژه‌ی سناریوسازی کمیکِ خود را علیه معلمان شریف ایران که رزومه‌ی فعالیت‌ِ آن‌ها بسیار شفاف است، ادامه داد.

 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم نمودن این رفتار نیروهای امنیتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چند نکته را به استحضار فرهنگیانِ عزیز و ملت شریف ایران می رساند:

 

۱- طبق قوانین جمهوری اسلامی، پیش از تشکیل دادگاه علنی و با حضور متهم و رعایت ضوابط حقوقی کامل، نمی توان از طریق رسانه‌ای که قید ملی را یدک می‌کشد، با آبرو و حیثیت افراد بازی کرد. هرچند صدا و سیمای ایران ید طولایی در این امر دارد، به شکلی که خبرنگار، عملاً نقش بازجوها را بازی می‌کند و چه بسا کاسه‌ی داغ‌تر از آش می‌شود.

اما نکته‌ی ظریف این‌جاست که ملت شریف ایران، با این روش‌ به‌خوبی آشنا است؛ احتمالاً در چند روزِ آینده و برای تکمیل‌شدنِ این سناریو، این دو تبعه فرانسوی مجبور شوند که در تلویزیون حاضر شوند و اعتراف‌ کنند که: هدفشان از مسافرت به ایران به آشوب کشیدن تجمعات معلمان بوده‌است!

 

۲- نیم‌نگاهی به رزومه افراد دستگیر شده‌ی فرانسوی نشان می‌دهد که آن‌ها در فرانسه، فعال صنفیِ مستقل از حکومت بوده و با سیاست‌های دولت فرانسه در حیطه آموزشی و کارگری اساساً مخالفند. بسیار مضحک است که شهروندان مستقل از نهادهای قدرتِ یک کشور را گروگان گرفته و دستاویز سرکوبِ کنشگران صادقِ ایران‌زمین قرار دهند و انتقام مطالبه‌گری را به غیر اخلاقی‌ترین شکل ممکن، از معلمان ایران بگیرند.

 

۳- طی بیست‌سالِ گذشته، این فعالان صنفی خوشنام (بداقی، لطفی، نیک‌خواه، محمدی) پیگیر مطالبات صنفی جامعه معلمان و از جمله تعطیل‌شدن اصل سی‌ام قانون اساسی بوده‌اند. صدا و سیما گزارشش را طوری تنظیم کرده که این افراد، تازه به جمع معلمان پیوسته‌اند و قصد آشوب از طریق خارجی‌ها را دارند. حال آن‌که معلمان دستگیر شده، سابقه‌ای بیست‌ساله در پیگیری مطالبات صنفی دارند و فعالیتِ آن‌ها بر اساس اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی انجام شده‌است.

برهمگان روشن است که تجمعات معلمان، معطوف به مطالبه‌گری صنفی بوده و این نکته در شعارها، سخنرانی‌ها و برنامه‌های تجمع کنندگان موجود است و با مرور آن‌ها، می‌توان دستِ پوشالیِ سناریوسازان را رو کرد.

 

۴- به‌نظر می‌رسد وزارت اطلاعات برای تدوین این‌پروژه یا سناریو، با یک تیر، سه نشانه را مد نظر داشته‌است:

 نخست، تاثیرگذارترین کنشگران صنفی و در عین حال خوشنام‌ترین و محبوب‌ترین‌ها را نشانه بگیرد و برایشان پرونده سازی کند.

 دوم، شورای هماهنگی را که تنها مرجع اعتراضات جنبش معلمان بوده و هست را به آشوب و خط‌گیری از خارج متهم سازد.

 سوم، این‌که به وقت مناسب با توجه به خالی‌شدن خزانه کشور ناشی از غارتگری‌های افسار گسیخته، از طریق این دو تبعه دستگیر شده، بتواند سهم‌خواهی‌های خود را از دولت فرانسه داشته‌باشد.

 

در این میان اما، برای عملیاتی شدنِ این پروژه غیر اخلاقی، قرعه به‌نام معلمانی افتاده است که همه زندگی خود را طی سال‌ها کنشگری برای سرافرازی آموزش در ایران و احقاق حقوق معلمان و دانش‌آموزان وقف کرده‌اند.

 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن حمایت قاطع از تمامی معلمان دستگیر شده و رد اتهامات نخ‌نما، انتظار دارد که تمامیِ آن‌ها در اسرع وقت و بی‌قیدوشراط آزاد شوند و یا طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، دادگاهِ آن‌ها به صورت علنی برگزار شود، تا ملت شریف ایران خود قضاوت کنند:

تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد

 

علی‌رغمِ منشِ معلم ستیزیِ برخی از تصمیم‌سازان، امیدواریم به‌خاطر شرایط حاکم بر کشور، زعمای باقی‌مانده با تجدید نظر در نگاه خود، به‌جای خط سرکوب، به پاسخگویی مطالبات جامعه معلمی بپردازند و از پروژه سازی‌های نمایشی علیه معلمان دست بکشند و خیال باطلِ سرکوب فعالیت‌های صنفی را از سر بیرون کنند و بدانند که:

 

گیرم که بر سر این‌باغ بنشسته در کمین پرنده‌اید

پرواز را علامت ممنوع می‌زنید

با جوجه‌های نشسته در آشیانه چه می‌کنید؟

 گیرم که می‌کشید

 گیرم که می‌برید

 گیرم که می‌زنید

با رویش ناگزیر جوانه‌ها چه می‌کنید؟!...

 

 ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

...................................................................

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) پیرامون سناریو سازی ۲۰:۳۰، کیهان و رسانه های وابسته

 

صدا و سیمای میلی و چند رسانه ی امنیتیِ شناسنامه‌دار، در گزارشی که مرغ پخته را نیز به خنده وامی‌دارد به دیدار چند عضو ارشد و خوشنام شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران با زن و شوهری فرانسوی پرداخته است.

 

این فیلم قصد دارد اعتراضات معلمان را دسیسه ی سرویس‌های جاسوسی غربی معرفی کند و با تمسک به آن صدای حق‌خواهی معلمان، که یکی از درخشان‌ترین حرکت‌های مدنی دو دهه گذشته را رقم  زده‌اند، خاموش کند.

غافل از این که چنین سناریوهای نخ نمایی چندین سال است گوش شنوایی ندارد و باعث آبرو ریزی بیشتر تهیه کنندگانش می‌شود.

 

اگرچه تهیه ی گزارش از سوی مجموعه خبری ۲۰:۳۰ و رسانه‌های معلوم‌الحالی همچون کیهان، مردم فهیم و آگاه جامعه را بی نیاز از توضیحات بیشتر در مضحک بودن این سناریوسازی و تلاش برای فریب افکار عمومی می‌کند اما برحسب وظیفه برخود لازم می‌دانیم توضیحاتی در این باره ارائه کنیم :

 

خانم سیسیک کوهلر معلم و عضو اتحادیه معلمان فرانسه است.

او از سال ۲۰۱۶ مسئول روابط بین الملل فدراسیون ملی فرهنگ و آموزش حرفه ای شده که بزرگترین فدراسیون معلمان فرانسه است.

 

آقای ژاک پاریس هم آموزگار است اما مانند خانم کوهلر فعالیت های چشمگیری ندارد.

خانم سیسیل فردی سرشناس در حوزه فعالیت‌های سندیکایی و عضو مهمی از سازمان آموزش جهانی (EI) است و همه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی او شفاف انجام می‌گیرد و مصاحبه‌ها و مقاله‌های گوناگون ایشان در رسانه‌های بین‌المللی، گویای دیدگاه‌های اوست.

 

از طرف دیگر #شورای_هماهنگی_تشکل‌های_صنفی_معلمان، تقریبا از زمان تولدش، عضو EI بوده و کاملا شفاف و علنی با این نهاد بین المللی که مجموعه‌ای از اتحادیه‌های معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد.

 

یکی از مهمترین وظایف این نهاد، پیگیری اصلاحات آموزشی و رصد شرایط آموزش و پرورش کشورها به ویژه وضع معلمان است.

حال چگونه است که این فرد که عضو این نهاد بین المللی ست و با اسم و رسم و عنوان به ایران می‌آید و در حوزه فعالیت خودش انجام وظیفه می کند جاسوس نامیده می شود !؟

و این احتمالا رازی است که تنها تهیه کنندگان با استعداد! برنامه‌های امنیتی صدا و سیما و رسانه‌های وابسته به آن می دانند!

 

در عکس منتشر شده رسول بداقی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی در کنار این دو معلم فرانسوی دیده می‌شوند.

به گواه همه فعالین صنفی کشور، این معلمان از خوشنام‌ترین و وطن پرست‌ترین فعالین صنفی معلمان هستند و به هیچ وجه اتهامات مطرح شده در فیلم به این عزیزان وارد نیست.

 

کمترین سند در این رابطه، زندگی معلمی آنان است که در کنار معلمی و فعالیت صنفی‌شان یکی راننده اسنپ است و دیگری کشاورزی می‌کند و دیگران هم بدون شغل دوم روزشان به شب نمی‌رسد!

 

این‌ها، برخلاف جاسوسان واقعی، نه خانه و ویلایی در لندن دارند و نه حساب پس‌اندازی در سوئیس و نه فرزند یا فرزندانی در آمریکا و کانادا و ...

آری معلمانی گچ به‌دست می‌باشند که مانند همه مردم این سرزمین تحت انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و مخصوصا اقتصادی هستند و اتهام مضحک جاسوسی، ابدا به آنان نمی‌چسبد.

 

به تهیه کنندگان این شوی مسخره گوشزد می‌کنیم که طرح چنین بحث‌هایی، مانند موارد قبلی، علاوه بر این که بر شاخ نشستن و بن بریدن است، موجب آبرو ریزی بیشتر شما شده و خزانه ی خالی از اعتماد عمومی‌تان را خالی‌تر از امروز می‌کند.

 

اعتراضات معلمان ریشه‌ها و زمینه‌های واقعی و چند دهه‌ای دارد و لجن پراکنی تهیه کنندگان این گزارش تنها پاک کردن صورت مسئله است.

 ریشه های آن، وعده‌های تو خالی مسئولان دولت‌های گوناگون در ساماندهی به وضع معیشت فرهنگیان و بازنشستگان است.

 زمینه ی آن کوچک شدن سفره ی ایرانیان از جمله معلمان است.

دلیل آن تبعیض‌های چند دهه‌ای در ساختار حقوقی کشور است.

علت آن بی‌توجهی به اصول گوناگون قانون اساسی از جمله اصل  ۲۷ و ۳۰ است.

علت‌العلل آن ناکارآمدی مدیریت سیاسی و اقتصادی و لج بازی با جهان و رویارویی با معلمانی همچون فلاحی، عبدی، حبیبی، ابراهیمی و ده ها همکار خانم و آقایی ست که یا در زندان هستند، یا احضار می شوند و یا پرونده ی باز دارند؛ معلمانی که همچنان امید دارند که با فعالیت‌های گوناگون از جمله اعتراض، آموزش و پرورش کشور را از لبه پرتگاه نجات دهند.

هشدار داده و توصیه می‌کنیم با چنین برنامه‌هایی بیش از این عِرض خود را نبرید؛ زیرا حرکت معلمان با خواسته‌های معیشتی-منزلتی که در یک سال گذشته بیش از همیشه پویا، زنده و واقعی ست با این برنامه‌های مستهجن! نه تنها آرام نمی گیرد بلکه آتش خشم‌شان را برافروخته‌تر خواهد کرد.

چراغی را که ایزد برفروزد، گر احمق پف کند ریشش بسوزد!

 

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

 @kashowra

 

--------------------------------------------------

 

 بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در محکومیت سناریوی دروغین عناصر قدرت علیه فعالین صنفی فرهنگی

 

سیاست آنگاه بر مدار حقیقت می چرخد که بر «مردم» و «اخلاق» تکیه زند. اما حقیقت آن است که امروزه، سیاست

جز بر مدار « سرمایه» و «دروغ » نمی چرخد. و اینچنین است که سیاسیون سرمایه زده و اخلاق برانداز، تمام توان خود را در بر ساختن « وضعیت استثنایی» برای تعلیق هر امر مردمی، اخلاقی، قانونی، دینی  بکار می بندند تا برای خویش بر اسب طمع بتازند و دیگری را خوار دارند.

اما صاحبان عقلانیت، خرد و اخلاق چنین معرکه ای را بر نمی تابند و به منتقدان مردم‌دار و اخلاق مدار مبدل می شوند، تا عدالت و آزادی چهره نمایند و از مرگ رهایی یابند.

مردم شریف ایران :

این است فلسفه وجودی کانونها و انجمنهای صنفی فرهنگیان در حیطه تخصص خود : آموزش و پرورش.

 

کانونها و انجمنهای صنفی فرهنگیان بیش از دو دهه است برای امر آموزش رایگان مطابق اصل سوم قانون اساسی و اجرای اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی برای رسیدن به این مهم از هیچ کوششی دریغ نکرده است ( که مشروح آن در

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه آمده است).

 

حال به جای تمکین به قانون اساسی، اربابان قدرت مضحکه ای علیه راستگوترین و متعهدترین فرزندان شریف این کشور (آقایان #رسول_بداقی، #اسکندر_لطفی ، #مسعود_نیکخواه و #شعبان_محمدی ) آفریده اند که قلب میلیونها ایرانی حق طلب را به درد آورده که هیچگاه تحت تأثیر این غوغا سالاران خرد ستیز قرار نخواهند گرفت.

 

این اعمال غیر قانونی از جانب عموم حقوقدانان، عقلا، اهل فن و تدبیر خصوصاً مردم شریف ایران مردود است ومعلمان شریف، آگاه، قانون‌مدار و حق طلب ایران که در لحظات تاریخ ساز این کشور سر افراز و پر افتخار درخشیده اند نزد ملت، و شرف خویش، روسفیدان تاریخ خواهند ماند.

تاریخ آموخته که، قلم بر قداره پیروز است.

انجمن_فرهنگیان_هرسین

بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

 @kashowra

...............................................

بیانیه کانون صنفی معلمان  اسلامشهر در خصوص پرونده سازی و سناریو سازی کیهان

و ۲۰:۳۰ علیه اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران

 

  هردم از باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد.

 

مردم عزیز ایران و همکاران گرامی

 

طی سه چهار روز گذشته ویدئوی از صدا و سیمای ملی( بخوانید میلی) بخصوص در اخبار ۲۰:۳۰ که آغاز به کار آن دقیقا با اهداف سیاسی طراحی شده است، پخش شد که در آن کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی و چهارتن از اعضای آن را متهم به جاسوسی کردند. آقایان  رسول بداقی از انجمن صنفی معلمان اسلامشهر،  مسعود نیکخواه از اعضای کانون صنفی معلمان مریوان،  اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان - مریوان و  شعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان مریوان مورد اتهام حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفتند. استدلال رژیم جمهوری اسلامی این است که این چهارتن و چهار فعال صنفی دیداری با دو تن از اعضای سندیکاهای کارگری و انجمن آموزش و فرهنگ فرانسه داشته اند. بنابراین گناهکار محسوب می شوند.

 

  ظاهراً دیدار و ملاقات با خارجی ها جرم تلقی می شود.

این سناریو کاملا مضحک از تلویزیون ایران پخش شد و موجبات تاسف بسیاری از ما معلمان و دیگر هم وطنان شد.

 

  رسول بداقی و دیگر دوستان که مورد اتهام قرار گرفتند را همه می شناسیم. این دوستان و در کل جنبش معلمان ایران از زمان شکل گیری تا کنون هدفی جز ارتقای جایگاه آموزش و علم و معلم را نداشتند. آنها، بارها و بارها در سخنرانی و فعالیت خود هموار کانون ها فعالان صنفی را از ورود به سیاست بر حذر داشتند و تاکید می کردند که مهمترین آسیب کانون ها کار سیاسی کردن است.

 

  ما صد در صد معتقد هستیم و می دانیم که اگر این دیدار صورت گرفته باشد فقط در جهت تقویت جنبش معلمان بوده که سابقه بیست ساله دارد و این سناریو جز برای متوقف کردن حرکت های ما معلمان نبوده و نیست.

 

  کانون صنفی معلمان اسلامشهر این حرکت زشت و دور از انصاف را بشدت محکوم کرده و خواستار محاکمه و عذر خواهی عوامل ساخت این ویدئو است و اعلام می کند که با این حرکت های توهم آمیز جز بدنامی برای خود چیزی باقی نمیگذارید. دست از این روشهای غیر متعارف و نخ نما و بی اساس بردارید و هرچه سریعتر نسبت به آزادی این عزیزان اقدام کنید.

  ما تاکید و یادآوری می کنیم که جنبش معلمان زنده است و قائم به فرد نیست و به کار خود با قوت ادامه می دهد.

۱۴۰۱/۲/۲۹

...............................................

بیانیه کانون صنفی معلمان  خوزستان در محکومیت  سناریو سازی علیه فعالان فرهنگی و شورای هماهنگی تشکلها

 

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران به عنوان یک مرجع معتبر و قابل استناد برای معلمان سراسر ایران می باشد که از سال ۱۳۸۰ تا کنون پیگیر مطالبات معلمان از همه راههای قانونی از قبیل  رایزنی و  مذاکره و  تجمع و  تحصن بوده و در این مسیر با همه دشواری ها برای احقاق حقوق حقه معلمان و دانش‌آموزان این مرز و بوم از هیچ تلاشی دست بر نداشته است.

 

اعضای شورای هماهنگی متشکل از نمایندگان کانون های صنفی و فعالین صنفی سراسر ایران است که تمامی برنامه ها و فعالیت ها از موضع گیری، صدور بیانیه تا اعلام تحصن و تجمع و ....با همفکری و مشورت کلیه اعضا صورت می گیرد و ارتباطش با بدنه معلمان از طریق نمایندگان آن ها در شورا میسر می گردد.

لازم به ذکر است که هر تشکل در شورا فقط یک حق رای دارد بنابر این تصمیمات گرفته شده نتیجه خرد جمعی و نظر همه تشکلها میباشد در نتیجه اینگونه سناریوهای نخ نما به هیچ عنوان نه در شان شورا و نه در شان همکاران دلسوز و آزاد اندیشی می باشد که با اتهامات واهی در بازداشت به سر می برند.

 

سازمان جهانی آموزش یا فدراسیون آموزش بین المللی به نام ( Education International ) یا EI که شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران از سال ۱۳۹۰ به عنوان عضو ناظر در آن عضویت داشته است و خانم سیسیل کوهلر و همسر ایشان آقای ژاک پاریس هم آموزگار و هم از اعضای این نهاد هستند.

 

"پیگیری اصلاحات آموزشی و رصد شرایط آموزش و پرورش کشورها و به خصوص وضع معلمان از مهم ترین وظایف این نهاد بین المللی است"

 

بنابر این ارتباط شورای هماهنگی با این نهاد و ارتباط اعضا با یکدیگر در این بستر کاملا طبیعی به نظر می‌رسد.

 

اتحاد و همبستگی معلمان و مرجع قرار دادن شورا در راه مطالبه گری عرصه را بر چپاولگران تنگ کرده است.

ایستادگی و برحق بودن معلمانی همچون  رسول بداقی،  مسعود نیکخواه،  اسکندر لطفی و  شعبان محمدی تاب و طاقت از مسئولین و مجلس و دولت ناکارآمد و بی مسئولیت ربوده است 

و با تهدید و بازداشت و زندانی کردن معلمان سعی در پاک کردن صورت مسئله را داشته اند. با تمام تلاش هایی که در جهت لگدمال کردن حقوق معلمان و عقب راندن جنبش حق طلبانه آن‌ ها که تا به حال انجام شده ولی ناتوان از در هم شکستن اتحاد معلمان، سرانجام آخرین حربه‌ی یا بازی نخ نما شده و تکراری از آستین نیروهای امنیتی بیرون آمد تا با تحت فشار قرار دادن فعالین زندانی از آن‌ها اعتراف بگیرند و با خدشه به جنبش عدالتخواهی معلمان، آن‌ها را از حضور در خیابان و طرح خواسته هایشان برحذر داشته و بترسانند و با کارت بازداشت دو معلم خارجی که سابقه ‌ای بسیار شفاف دارند در سیاست خارجی بازی کند.

 

موضوع قابل اهمیت بازی صدا و سیما و روزنامه کیهان است که با حیثیت این فعالین صنفی و فقط با طرح یک اتهام، بدون برگزاری دادگاه و اثبات جرم اقدام به انتشار تصویر و نام آنها نمود.

این یک بام و دو هوا زمانی بیشتر نمایان میشود که در خصوص اختلاس‌های چند هزار میلیاردی و فسادهای کلان تنها به استفاده از حروف اختصار نام متهمین و تار کردن تصویر آنها خبر آن اعلام می شد.

 ماهیت رسانه میلی و روزنامه کیهان برای همه مردم ایران مشخص است به گونه ای که اگر اعلام کنند آب از کوه پایین می آید ملت می گویند دروغ است و احتمالا آب از کوه بالا می رود.

 

📌کانون صنفی معلمان خوزستان هر گونه اتهام زنی علیه فعالان خوشنام فرهنگی و بازداشت آنها را به شدت محکوم مینماید و اعلام می دارد از همه توان خود در رفع ظلم وارد شده به این عزیزان بهره خواهد برد. 

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

.........................................

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان  گیلان در محکومیت صدا و سیما و کیهان در طرح سناریو سازی

و اتهامات واهی علیه آقایان اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه و رسول بداقی

 

متاسفانه در هفته های اخیر خط سرکوب دوباره سمت و سوی کنشگران صنفی نشانه رفت. از یک سو در گوشه و کنار کشور تجمعات آرام معلمان با حمله و هجوم معلم ستیزان مواجه شد و از سوی دیگر دستگیری معلمان تجمع کننده و پرونده سازی علیه آنها شدت و حدت بیشتری یافت.

در این میان آنچه بیش از همه موجب حیرت، تاثر و شگفتی است، سناریو سازی تکراری، ناجوانمردانه و غیر قانونی صدا و سیما و کیهان علیه چهار نفر از شناخته شده ترین کنشگران صنفی معلمی یعنی آقایان  رسول بداقی ( تشکل اسلامشهر و ریاست دوره ای شورای هماهنگی )  اسکندر_لطفی ( سخنگوی شورای هماهنگی )  شعبان محمدی و  مسعود نیکخواه ( اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان ) است که طی دو دهه فعالیت های چشمگیر آنها و تلاش های خستگی ناپذیرشان در راستای آموزش با کیفیت و رایگان و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز‌‍ مطالبه گرایانه، بر کسی پوشیده نیست. اما سناریو سازان در اقدامی ناشیانه انجام دیدار این چهار معلم با خانم سیسیل کوهلر معلم و عضو اتحادیه معلمان فرانسه و همسرش آقای ژاک پاریس را که او هم یک معلم است، بهانه ای برای اتهام افکنی ها ناروا علیه همکاران صنفی ما قرار دادند. در حالی که این دیدارها امری عادی، متعارف و معمول است و بیش از همه این موضوع بر خود دستگاه های نظارتی و امنیتی محرز است، اما عجیب تر آنجاست که بدانیم این دو از نمایندگان سندیکایی هستند که در کشور فرانسه با سیاست های آموزشی دولت فرانسه همواره مخالفت ورزیده اند و در این بین چه مضحک است که این دو را جاسوسان دولت فرانسه بدانیم که به دنبال خط آشوب در ایران بودند و از سوی دیگر معلمانی که دو دهه کنشگری صنفی در سطح کشور را با شفافیت انجام داده اند، آن قدر ساده و مطیع بدانیم که این اتهامات ناروا را به آنها منتسب سازیم که نه با پیشینه ی هیچ کدامشان هم خوانی دارد و نه در برنامه کانون ها و کارنامه ی این کنشگران کوچکترین نشانه ای از آن طی این سالها به چشم می خورد. آنچه که همواره در کارنامه ی کنشگران صنفی کشور، نمود بر جسته و عینی داشته، مطالبه گری صنفی در چارچوب قانون اساسی بوده که این معلمان دلسوز بازداشتی، پیوسته بر آن پای فشرده اند.

 

📌کانون صنفی فرهنگیان گیلان ضمن محکوم کردن این اقدام ناجوانمردانه و غیر قانونی، انتظار دارد مدعی العموم در وهله اول با شکایت از صدا و سیما به جهت طرح اتهامات واهی علیه این معلمان پیش از تشکیل دادگاه و انتخاب وکیل و سلب فرصت دفاع از آنها و تشویش ذهن میلیون ها بیننده، به این رویه های غیر اخلاقی و غیر قانونی در این رسانه پایان دهد و در وهله ی دوم شرایط برگزاری دادگاه آنها را مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت  علنی و با حضور هیئت منصفه در پیشگاه ملت فراهم آورد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

با توجه به شرایط بحرانی کشور و انباشت  نارضایتی های عمومی، تکرار چنین سناریویی بی گمان هیچ دستاوردی برای سناریو سازان نخواهد داشت. راه درست و منطقی، بازگشت به قانون و تمکین همه در برابر آن است. خواسته ای که کنشگران صنفی سالها بر آن تاکید می ورزند، اعتراض به تعطیلی اصل ۳۰ قانون اساسی و دعوت به احیای آن است که به همین دلیل از سوی مجریان و دست اندرکان اجرای قوانین، که در تعطیلی این اصل اساسی، توانسته اند به حیات سیاسی خود ادامه دهند،همواره با تهدید، توبیخ و زندان مواجه شده اند.

 کانون صنفی فرهنگیان گیلان امیدوار است دستگاه قضایی نصایح آموزگارانه و آموزه های معلمانه را راهکاری برای خروج از بحران های فزاینده کنونی بیابد و راهی را برای خروج از بن بست موجود بگشاید

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

......................................

بیانیه‌ی انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه

در محکومیت بازداشت فرهنگیان مطالبه گر به خاطر  سناریو سازی مضحکِ صدا و سیما.

 

دکتر روحانی چه زیبا صدا و سیما را برای مردم ایران معرفی کرد :

 

" صدا و سیمای میلی"

صدا و سیمایی که هر دقیقه اش برای مردم میلیاردها تومان خرج بر می دارد، به جای انعکاس دردها و آمال مردم، نقش قوه ی قضاییه را برعهده گرفته و حکم صادر می کند!

اگر صدا و سیما دادگاه عمومی و رسيدگي کننده به دعواست، پس بهتر است مجلس شورای اسلامی، قوه ی قضاییه را منحل کند و صدا و سیما را جایگزین آن قوه نماید.

اگر صدا و سیما، ملی است، پس چرا غارتگران بیت المال را با نام واقعی منتشر نمی کند و با اسامی :

«ب - ز» ، « ه - ر» ، «م- ش» و ... نام می برد؟

در کجای دنیا کسی را بدون محاکمه عادلانه، اینچنین در تلویزیون ملی به عنوان مجرم نشان می دهند؟

 

اما اهم خواسته های بازداشت شدگان (رسول بداقی،  اسکندر لطفی،  شعبان محمدی،  مسعود نیکخواه ) موارد زير است :

 

۱- آموزش رایگان بنا بر اصل ۳۰ قانون اساسی.

۲- افزایش شأن و منزلت اجتماعی معلم و توجه به معیشت او.

۳- همسان سازی حقوق بازنشستگان بر اساس لایحه  دولت و مصوبه مجلس.

۴- اجرای کامل و بدون نقص طرح رتبه بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

۵- افزایش حقوق سالیانه بر مبنای تورم بر اساس ق م خ ک.

 

حال کدام یک از موارد بالا، غیرقانونی و برخلاف مصالح کشور و خواسته شخصی افراد بازداشت شده است؟

اگر بنا باشد کسی به جرم خائن بودن به وطن محاکمه شود، این مسئولان بی کفایت و منفعت طلب هستند که وظایف قانونی خود را در برابر مردم انجام نمی دهند و با عدم توانایی در کنترل تورم روزافزون ( و حتی چند برابر کردن قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی )، موجب دلسرد کردن مردم از انقلاب و سوء استفاده بیگانگان شده اند.

معلم به کدام اسرار نظامی و امنیتی دسترسی دارد که آن را در اختیار بیگانگان قرار دهد؟

اگر شما این قدر اشراف اطلاعاتی دارید، چرا کاترین شکدم از دست تان در رفت؟

چرا در پایتخت دانشمندان هسته ای که با انواع سلاح های پیشرفته ترور شدند، نتوانستید حتی یک نفر از عاملان را هم بازداشت کنید؟

اگر این کشورهای بیگانه، دشمن دولتمردان هستند، فرزندان تان در آن جا چکار می کنند؟

این افراد خوشنام مطالبه گر، اگر چنانچه با فعالان فرهنگی کشورهای دیگر هم ارتباطی داشته اند، بی شک موضوع گفتگوی شان سری و امنیتی نبوده است. اگر چنین می بود، بی شک شماها مثل بقیه ی موارد، از آن باخبر نمی شدید!

در هیچ کجای جهان، نه تنها طلایه داران فرهنگ کشور را به خاطر حق خواهی و مطالبه گری، محاکمه و زندانی نمی کنند، بلکه آن ها را الگوی فرزندان شان قرار می دهند.

لذا از قوای سه گانه می خواهیم مانع فرافکنی و آزار معلمان این سرزمین، توسط اشخاص رسانه های معلوم الحال و منفعت طلب شود. بعلاوه با توجه به وظایف قانونی خود، به خواسته های بر حق اقشار جامعه به ویژه فرهنگیان توجه ویژه ای داشته باشد .

سخن فراوان است، گوش شنوا کم!

  در پایان انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه خواستار پایان پرونده سازی و آزادی هر چه زودتر تمامی بازداشت شدگان فرهنگی به ویژه آقایان ( رسول بداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه ) می باشد.

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

........................................................................

بیانیه فعالان صنفی شهرستان تربت حیدریه و مناطق اطراف

 

به نام خداوند جان وخرد

مردم شریف ایران

 

 بیش از بیست سال است فرزندان فرهیخته این سرزمین در مقام وکسوت معلم، نا کا‌رآمدی آموزش وپرورش، که ناشی از خطای شاید عمدی مدیران ناکارآمداست. را فریاد می زنند و خواهان رفع تبعيض و ناعدالتی آموزشی برای دانش آموزان وبهبود وضعیت معیشتی معلمان می باشند و بطور مسالمت آمیز و به روش‌های کاملا مدنی و قانونی در محل اداره آموزش و پرورش تجمع کرده تا پیام به حق خود را به گوش مسئولان برسانند. اما مسئولان ذیربط به جای توجه به وضعیت نابسامان آموزش وپرورش اقدام به پرونده سازی، اخراج و زندان معلمان دلسوز وفداکار کرده اند.!؟

 و اخیرا قریب به دوهفته است، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - آقای  محمدرضا شریعتی نیا دبیر زبان انگلیسی منطقه زاوه را که یکی از فعالان دلسوز و فداکار عرصه مطالبه گری آموزش و پرورش مطلوب است، مانند دیگر فعالان صنفی موثر سراسر کشور بازداشت کرده‌اند، و بطور غیر قانونی به هتک حرمت ایشان و جامعه معلمان پرداخته اند. جامعه فعالان صنفی فرهنگیان این رفتار غیر اخلاقی را به شدت محکوم کرده خواستار آزادی سریع ایشان می باشند.

 

 بدیهی است در صورت ادامه بازداشت نامبرده با  تجمع در محل ادارات ذیربط (فرمانداری و دادگستری ) خواسته به حق خود را که همان آزادی معلمان و توجه به آموزش و پرورش است، به گوش مردم ایران و جهانیان می رسانیم.

 

...............................................

 

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان در خصوص بازداشت و پرونده‌سازی برای اعضای شورای هماهنگی و انجمن صنفی معلمان کردستان :

 

جامعه فرهنگی و مردم عزیز ایران

بر اساس یک فایل ویدیویی که در روزهای اخیر از رسانه صدا و سیما پخش شده است، گویا آقایان اسکندرلطفی سخنگوی شورای هماهنگی وعضوانجمن‌ صنفی معلمان کردستان-مریوان، مسعود نیکخواه عضوشورای هماهنگی و انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان، رسول بداقی عضو شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسرایران وشعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان با دو نفر از اعضای سندیکای کار، آموزش و فرهنگ فرانسه، دیدار کرده‌اند.

 رسانه ملی با پخش این ویدیو، در صدد انتساب جنبش مطالبه‌گری معلمان به جریان‌های خارجی و حذف کلیت فرایند حق‌طلبانه‌ی معلمان ایرانی است. سازندگان ویدیو در صدد القای تحریک‌پذیری معلمان از سوی جریانات خارجی و به حاشیه راندن مطالبات قانونی معلمان هستند. دیدار شهروندان ایرانی با افراد خارجی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده و بر همین اساس هم درصورت دیدار اعضا شورا و انجمن صنفی معلمان کردستان با اعضای سندیکای کار، آموزش و فرهنگ فرانسه، کنشی مجرمانه تلقی نمی‌شود. افراد مذکور نمایندگان رسمی دولت یا وابستگان احزاب سیاسی نبوده و اگرچه دیدار اعضای انجمنها بر اساس عرف سندیکاها و نهادها (اشتراک‌گذاری تجارب سندیکایی)، طرفین صرفا در راستای آشنایی متقابل از وضعیت یکدیگر (قوانین و تنگناها) با هم مذاکره و تبادل نظر می کنند و محور گفتگوها در چنین جلساتی به هیچ وجه سیاسی نیست و لازم به ذکر است با توجه به ماهیت کار سندیکایی اعضا به اطلاعات و داده‌های طبقه بندی شده ی امنیتی دسترسی ندارند که افشای آن عملی مجرمانه تلقی شود. ما معتقد هستیم که سیستم از چند ماه پیش از طریق تریبون‌های رسمی و رسانه‌ای در صدد انتساب جنبش مطالبه‌گری معلمان به جریانات و تحریکات خارجی بوده و تولید فایل مذکور هم در راستای تکمیل این پروژه صورت گرفته است. انتشار و افشای محتوای پرونده بر اساس قوانین رسمی ایران قبل از شروع فرایند دادرسی و صدور حکم ممنوع بوده و صدا و سیما با انتشار جهت‌دار فایل مذکور، مرتکب عمل غیرقانونی و مجرمانه شده است. 

شورای هماهنگی در بیانیه‌های گذشته خود مطالبات آموزشی و معیشتی معلمان را بر مبنای ظرفیت‌های مصرح در قانون اساسی ایران و سایر قوانین موضوعه به وضوح بیان کرده است. مواردی نظیر آموزش رایگان و پرهیز از خصوصی سازی و تجاری‌سازی آموزش بر مبنای اصل سی‌ام قانون اساسی، حق تشکل‌یابی صنفی و برپایی تجمعات صنفی بر مبنای اصول ۲٦ و ۲۷قانون اساسی و حق آموزش زبان مادری بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی از جمله مطالبات عمده‌ و محوری است که شورای هماهنگی برای تحقق آنها فعالیت جدی و مستمر داشته است. همچنین شورای هماهنگی در راستای عدالت اجتماعی و برابری نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارکنان دولتی، به دفعات با برپایی تجمعات قانونی، خواهان اجرایی شدن قانون رتبه‌بندی معلمان بوده، طرحی که بعد از گذشت سالیان متمادی از تصویب آن و جرح و تعدیل‌های فراوان هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

  در پایان تاکید می‌شود جنبش مطالبه‌گری معلمان به شیوه‌های مدنی خواهان تحقق مطالبات قانونی خود بوده و به شدت به  خصلت دموکراسی‌گریز و ناپاسخگویی سیستم، انکار و برخورد خشونت آمیز با تجمعات قانونی معترض می‌باشد. همچنین وثوق داریم اگر دیداری صورت گرفته باشد صرفا به خاطر عضویت افراد در سندیکاهای آموزش و کار بین المللی بوده که بر اساس قوانین مصوب به هیچ وجه جرم تلقی نشده و بنابراین انجمن صنفی معلمان کردستان مراتب اعتراض شدید خود به بازداشت افراد عضو انجمن صنفی معلمان کردستان را ابراز می دارد و خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط آنها می باشد.

انجمن صنفی معلمان کردستان

سنندج و کلاترزان

مریوان وسروآباد

سقزو زیویه

دیواندره

بیجار

٢٨ اردیبهشت‌ماه ١٤٠١

 @kashowra

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

آبرو ریزی ملی و بین المللی را بس کنید!

"بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در حمایت از فرهنگیان زندانی و بازداشتی:

 به نام خداوند جان و خرد سخن آخر را ابتدا بگوییم "شما را به خدایی که باور ندارید [دارید]، دست از سر این ملت بردارید. اینقدر با آبروی این سرزمین بازی نکنید. برای بقای خویش به هر حیله و نیرنگ و جفا و ترفند دست نزنید. مگر مردم این آب و خاک چه گناهی کرده اند که بایستی اینگونه در فلاکت و مشقت زندگی کنند و اینهمه رانت، فساد، تبعیض، ستم، فقر و ....را ببینند و تحمل کنند و چون آهی از دل برکشند، داغ و درفش پاسخ گیرند"! فرهنگیان ایران در کنار اقشار دیگر جامعه، سالهاست که مورد بی مهری و ظلم مسئولین خُرد و کلانِ این سرزمین واقع شده اند و مدتهاست با شیوه های گوناگون، نسبت به این رفتار چندگانه و ستم بر احوال آموزش و پرورش اعتراض دارند. این جماعت در بستری از مدنیّتِ صرف، کنشگری کرده و میکنند و اوج اعتراضات آنها در قالبِ تحصن یا تجمعات صنفی به استناد مُرّ قانون اساسی بویژه اصول ۲۶ و ۲۷ به نمایش درآمده، تا شاید مسئولین پندی بگیرند و دست از جفا و بی توجهی به این مجموعه ارزشمند و انسان ساز بردارند؛ اما دریغ! هر بار که صدای اعتراضی بلند شد جای بدهکار و طلبکار نیز عوض شد و مسئولین ارگانهای مختلف که خود قانون شکن ترین افراد جامعه اند، دست به تهدید و تخریب و بند و زندانِ حق طلبان زدند. یکی از آخرینِ آن، رفتار زشت و خشونت آمیز، ضرب و جرح و توهین و بازداشتِ معلمان معترض، از جمله در کردستان، بوشهر، خوزستان، فارس، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، مازندران و ....می باشد که در پی فراخوانِ تجمعات اعتراضی صنفی، از سوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران برای روزهای ۱۱ و ۲۲ اردیبهشت، تعداد زیادی قبل، بعد یا حین برگزاری تجمع بازداشت شده اند که تعداد قابل توجهی از بهترین معلمان کشور هنوز در بازداشت اند! آخرین سناریوی ناجوانمردانه در ادامه ی همان خط سرکوب و تخریب کنشگران صنفی-مدنی، و در راس آن شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، به اتهامِ واهی جاسوسیِ خانم سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که به عنوان توریست گردشگری در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ وارد ایران شده اند و چون این دو نفر عضو سندیکای معلمی فرانسه و عضو سازمان جهانی معلمان؛ EI، می باشند که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز عضو آن است، طی ارتباط مجازی برای تحقیق پیرامون وضعیت آموزش و پرورش ایران و جامعه فرهنگیان کشور متقاضی دیدار با چندنفر از اعضای تشکلهای صنفی فرهنگیان می شوند. درنهایت این دیدار توسط همکاران صنفی آقایان رسول بداقی ، اسکندرلطفی ، مسعودنیکخواه و شعبان محمدی شکل می گیرد. این یک دیدار سندیکاییِ صِرف بوده و هیچ ربطی به مسائل امنیتی کشور، بویژه پروسه جاسوسی نداشته است. نه مشخص است این دو توریست علاوه بر عضویت سندیکای معلمان بدنبال هدفی جز گردشگری و تحقیقاتی بوده باشند و نه معلمان مذکور اهل چنین خست و خباثتی میباشد و و برعکس این معلمان جزءِ متعهدین به صنف فرهنگیان و دلسوزان واقعی این آب و خاک می باشند. متاسفانه دستگاه اطلاعاتی، صدا و سیمای کشور و همچنین روزنامه معلوم الحال کیهان بدون هیچ سند معتبر و بدون اثبات چنین اتهام بی اساسی دست به عمل مجرمانه قصاص قبل از جنایت می زنند و با تهمت و افترا به این عزیزان موجب نشر اکاذیب در فضای عمومی کشور می گردند و با آبروی این معلمان دلسوز بازی می کنند   !

  انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی که خود زخم خورده ی چنین اتهامات بی اساسی است، ضمن حمایت قاطع از همکاران بازداشتی و زندانیان صنفی بویژه همکاران نامبرده شده بالا، به شدت این گونه دسیسه چینی ها را محکوم میکند! نمونه مسبوق و بی سند و مدرکِ این اتهامات واهی، مصاحبه رئیس کل دادگستری وقت استان در سال ۱۳۹۸ در بخش خبر تلویزیونی استانی بود که گفت: هفت معلم خراسانی محکوم شده قصد حمله مسلحانه به مراکز نظامی و پادگانهای محلی و خلع سلاح آنها را داشته اند و بنا بوده که دامنه آشوب و عملیات نظامی را به دیگر شهرها و استان های کشور نیز بکشانند و سرکرده این گروه با همدستانش از صنف فرهنگیان سو استفاده مالی نیز کرده اند! و .... این گونه اتهامات عجیب ولی دهشتناک درحالی زده شد که در کل پرونده و بیش از یک ماه بازجویی در سلولهای انفرادی، حتی یکبار به چنین واژه هایی اشاره نشده بود چه رسد به کُلّیتِ اتهام یا ارائه مصداقی موجه درین مورد! بر مبنای آنچه گفته شد، ما معتقدیم اتهام جاسوسی به کنشگران صنفی فرهنگی بویژه اعضای هیات مدیره تشکل های صنفی از اساس دروغ میباشد و هدفی جز تخریب این بزرگواران و مرعوب کردن دیگر کنشگران معترض صنفی فرهنگی ندارد!

در ویدیو کلیپی که به همین منظور پخش میشود گزارشی از دیدار چند نفر فرهنگی با دو میهمان خارجی ارایه می شود که هدف این دیدار را عملیات جاسوسی و ایجاد آشوب اعلام می کند، در حالیکه هیچ سندی مبنی بر چنین هدفی ارائه نمیشود. در این کلیپ  دروغی واضح ارائه میشود مبنی بر شرکت این همکاران در تجمع صنفی روز یازدهم اردیبهشت فرهنگیان کشور و سخنرانی های تند این همکاران، در حالیکه تمام همکاران مدنظر در ویدیو کلیپ سحرگاه روز دهم اردیبهشت بازداشت شده اند و اصلا در روز یازدهم آزاد نبوده اند که بتوانند در تجمعی شرکت کنند! اینگونه بگیر و ببندها، تهمت، تخریب و ارعاب نه تنها راه پاسخ به مطالبه گری فرهنگیان کشور نیست بلکه اینگونه اتفاقات بر نفرت و بدبینی معلمان آگاه کشور می افزاید و علاوه بر مطالبات صنفی چندین دهه فرهنگیان، خواسته آزادی معلمان زندانی نیز به یکی از اصلی ترین مطالبات فرهنگیان تبدیل شده است. انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی راه برون رفت ازین بحران را در نشست رو در روی مسئولین امر با نمایندگان واقعی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران می داند تا از این مسیر، راه حل های اصولی و عملیِ پرداختن به مطالبات برحق جامعه فرهنگی بررسی شود و از میانِ قوانین مصوّبِ بر زمین مانده سال های پیش، راه حلّی پیدا شود. البته برای اینکار لازم است افراد و ارگانهایی که حرمت معلم و آموزش و پرورش را به شکلهای مختلف زیرپا گذاشته اند از جامعه فرهنگی کشور دلجویی، و تمامی معلمان زندانی صنفی مدنی را هر چه زودتر آزاد کنند. در غیر اینصورت با تمام هزینه های تحمیلی بر کنشگران صنفی و تشکلهای مستقل فرهنگی، راه مطالبه گری همچنان ادامه خواهد داشت. به امید روزی که با درستکاری و اجرای بی چون چرای قوانین توسط مسئولین، اعتماد از دست رفته شهروندان بویژه فرهنگیان بازسازی گردد. ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی       

 @kashowra

-------------------------

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز در محکومیت اقدام اخیر صدا و سیما و روزنامه کیهان.

او پی جور و جفا من بر سر مهر و وفا

من به فکر مهراو او در خیال کین من

همکاران ارجمند، اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز:

در هفته گرامی داشت مقام معلم به جای تقدیر از فرهنگیان، شاهد بازداشت جمعی از فعالان صنفی در سراسر کشور بودیم. اگر چه چند نفر از همکاران با قید وثیقه و کفالت آزاد شدند اما همچنان بیش از بیست نفر از فعالان صنفی در بازداشت نیروهای امنیتی می باشند.

از سوی دیگر صدا و سیما و روزنامه کیهان در سناریویی تاسف برانگيز، مراتب قدردانی از مقام معلم را با روش خودشان انجام داده و خواسته های به حق فرهنگیان ایران را با دست هایی در خارج از کشور گره زدند تا بجای رسیدگی و برآوردن مطالبات صنفی، زمینه سرکوب بیشتر جنبش فرهنگیان را فراهم آورند.

به جرات می توان گفت هزینه های روانی، اجتماعی و سیاسی که صدا و سیما برای کشور در پی داشته قابل شمارش نیست و اقبال مردم به این رسانه و مخصوصا روزنامه کیهان بسیار مشخص است.

رسانه هایی که جایگاه قوه قضائیه را گرفته اند و خیلی راحت اتهام می زنند.

بر همگان روشن است ،آنچه که معلمان سالها به دنبال آن هستند چیزی جز رعایت قانون اساسی، عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی در نظام پرداخت ها نبوده و نیست و رسانه های مذکور،حتی این حرکت مدنی و اعتراض زیبای  معلمان را تحمل نمی‌کنند و با ایجاد سناریوهای خنده دار و نخ نما شده، سعی در ایجاد تعارض و نفاق بین معلمان را دارند. اما بدانید و آگاه باشید که معلمان ،آگاه به حیله شما هستند و مکر شما را به خودتان بر می گردانند.

کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز  اقدامات انجام شده فوق را شديدا محکوم نموده و از ریاست محترم قوه قضائیه در خواست می کند دستور فرمایند معلمان بازداشتی هر چه سريعتر آزاد شده تا به کلاس درس و آغوش خانواده بازگردند.

در پایان اعلام می کنیم آیا خواسته های به حق فرهنگیان مبنی بر آزادی معلمان زندانی و بازداشتی، اجرای درست رتبه بندی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و مطالبه آموزش رایگان و کارآمد، جهت دانش آموزان کشورمان ایران، تهدید امنیتی است ؟؟؟!

۱۴۰۱/۲/۳۱

 @kashowra

==============

بیانیه « انجمن صنفی معلمان کرمانشاه » درخصوص انتشار فیلمی در صدا و سيما  وانتساب اتهامات ناروا به اعضای شورای هماهنگی

        به نام خداوند جان و خرد

 همه مراجع قانونی کشور، وجاهت خود را ازقانون اساسی دریافت می کنند. پس ابتدایی ترین توقع از چنین شخصیت هایی، التزام عملی به همین میثاق نامه ملی است.

 دراصل ۱۷۵ قانون اساسی، صدا و سیما ملزم به تامین « آزادی بیان و نشرافکار» شده است. در اصل ۳۷ این قانون آمده است : « اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او دردادگاه صالحه، ثابت گردد. »

 رسانه ظاهرا ملی که همواره چشم بر اعتراضات قانونی معلمان فروبسته و در راستای تخریب جایگاه آنها قدم برداشته است،  در دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۱ با پخش مکرر فیلمی کوتاه، بدون آنکه هنوز محکمه ای برای رسیدگی تشکیل شده باشد، با ذکر نام ِ چهار نفر از کنشگران صنفیِ عضو شورای هماهنگی معلمان، تلاش نمود عنوان « مجرم و همسو با بیگانگانه» را بر رفتار آنها حک و فعل ایشان را امنیتی معرفی کند.

 پرسش از رسانه ای که از سفره عامه مردم ارتزاق می کند، آن است که بر اساس کدام منطق یا قانون، این رسانه که همواره نام اختلاس گران را برای حفظ حرمت آنها به صورت اختصاری بیان می کند، به خود چنین مجوزی را می دهد که در جایگاه قاضی بنشیند، و قصاص قبل از جنایت کند و پیش از رسیدگی دادگاه، حکم مجرمیت صادر نماید؟ آیا این فرآیند، تداوم رویکرد معلم ستیزی این رسانه در تمام سالیان اخیر نیست؟ اعضای شورای نظارت بر این سازمان که متشکل از نمایندگان روسای قوای سه گانه هستند، اگر به قانون اساسی و قوانین جاری کشور ، التزام دارند، معدل میزان توجه رسانه ملی به مقوله آموزش و اعتراضات قانونی معلمان در دو دهه اخیر با میزان توجه همین رسانه به امور سایر کشورها را مقایسه کنند تا معلوم شود چه کسانی برای منافع این مرز و بوم، دل می سوزانند وچه کسانی در بزنگاه ها، از مصالح ملی، هیزمی فراهم می کنند تا با آتش آن، نان مصالح غیرملی را به تنور بزنند؟

 واما اینکه چهارمعلم کنشگرصنفی (رسول بداقی، اسکندرلطفی، مسعودنیکخواه و شعبان محمدی) در دیداری با دو نفرغیرایرانی بتوانند امنیت ملی را به مخاطره بیندازند، هم جای تاسف دارد و هم تعجب.

 تاسف ازاین منظرکه چقدرشرایط کشور، ناامن است که انجام چنین کاری ازچهار معلم، ممکن شود وتعجب از این بابت که معلمان مزبور جز اطلاعاتی در زمینه مشکلات معیشت و آموزش، به کدام اسناد یا اطلاعات محرمانه، سِری یا کاملا سِری دسترسی داشته اند که بتوانند در دیدار با خارجیان در میان بگذارند،وامنیت کشور را به مخاطره بیندازند؟ ضمنا اگر مُغرض بودن و توطئه گری این دو فرد خارجی، پیشاپیش برای نیروهای امنیتی مشخص بوده، چرا ویزای ورود آنها به ایران صادر شده است؟ 

 انجمن صنفی معلمان کرمانشاه از مسئولان قضایی، مُصرانه می خواهد با فراهم آوردن مقدمات آزادی این همکاران شریف، بستر لازم و عادلانه را برای آنها فراهم آورند تا با بهره گیری از وکلای مورد وثوق خود بتوانند در مراجع ذی صلاح قضایی، درقبال اتهامات انتسابی که به نظر می رسد سناریویی برای تخریب اعتراضات بحق و قانونی معلمان است، ازخود دفاع کنند.

 انجمن صنفی معلمان کرمانشاه

      اردیبهشت ۱۴۰۱

 @kashowra

---------------------------------

بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد‌غرب، در محکومیت تلاش صدا و سیما و رسانه های غرض ورز در ارتباط دادن فعالان صنفی با بیگانگان.

به نام خداوندی که گستره ی لطفش بی انتهاست.

معلمان به فرزندان این کهن دیار آموخته اند، تا خون دهند، جانفشانی کنند، حماسه آفرینند، سلحشوری کنند، سرها بر دار آزادگی سپرند، تا بیگانه ای، مزدوری، بیگانه پرستی و دژخیمی بر کشورمان مسلط نشود، تا بیگانه ای خط و نشانی برای مقدراتمان، برای چگونه زیستن و چگونه مردنمان نکشد، که اگر چنین باشد با قلم شجاعت و تدبیر، قلمش شکنیم و تحقیرش کنیم.

حرکتها و جنبش ها و تلاش های مطالبه گرایانه و اصلاح طلبانه معلمان در سال‌های اخیر و بالاخص در ماه های اخیر حرکتی است، کاملا صنفی و بدور از هرگونه تمایلات سیاسی و حزبی و گروهی و کاملا غیروابسته به جریانات سیاسی داخلی و خارجی.

تشکل های صنفی معلمان ایران، تشکل هایی کاملا داخلی و فعالیت های آنان کاملا منطبق بر اصول اصیل قانون اساسی بوده و هرگونه بهره برداری گروه ها، احزاب، جریانات و شخصیت های برون صنفی، داخلی و خارجی را از تجمعات و تحصنات و فعالیت های صنفی محکوم می نماید.

با کمال تاسف و با توجه به اینکه نهادهای مدنی، حقوقی و امنیتی در جریان اساسنامه تشکیل تشکل ها و انجمن های صنفی معلمان بوده و اطلاع کامل و کافی دارند که تشکیل این امور و مجوز فعالیت آن ها مبتنی بر پذیرش قوانین خاص و مدون و تایید شده می باشد و تلاش آنان در جهت اصلاح امور آموزش و پرورش در جنبه ها و انحاء مختلف آن است، در یک حرکت توهین آمیز و هدفدار و غیر معقول و غیر منطقی و غیر مسئولانه صدا و سیما؟! با اتهام زنی به چهار نفر از برجسته ترین و صادق ترین فعالان تشکل های صنفی معلمان ایران آقایان #رسول_بداقی، #اسکندر_لطفی، #مسعود_نیکخواه و #شعبان_محمدی مبنی با ارتباط با بیگانگان و خط گرفتن از آنان و نمایشی اتهام انگیز، در تلاشند تا  جریان عدالت خواهانه و قانونمدارانه معلمان را از مسیر صحیح خویش منحرف نشان داده و با اتهام زنی، بازداشت و پرونده سازی، احضار و ارعاب، این جریان اصیل و مقدس و آینده نگر را سرکوب نمایند.

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب، ضمن محکوم نمودن این جریان، باز تاکید و اعلام می دارد، فعالیت های صنفی معلمان امری داخلی و بدور از هر گونه وابستگی و ارتباط با بیگانگان و معاندان و معارضان این نظام و ملت بوده و از بزرگان و مسؤلان و نمایندگان و مدیران ارشد نظام و دولت انتظار دارد تا به خواسته های دلسوزانه معلمان که خواسته ای همگانی و ملی است، با نگاهی مشفقانه و صادقانه و مسئولانه برخورد نموده و در راه اصلاح نابسامانی های نظام آموزشی و پرورشی این سرزمین که ترقی و توسعه و آینده آن وابسته به این امر است فرهنگیان را به عنوان قشری آزاد اندیش و مصلحت اندیش یاریگر باشد.

۱۴۰۱/۲/۲۹

 صدا و سیما و رسانه هایی همچون کیهان  و ... به خاطر طرح اتهامات واهی پیش از تشکیل دادگاه متهمان مرتکب جرم محرز شده است و این جرم در محاکم قضایی قابل پیگیری است.   #نشر_اکاذیب

 کانال صنفی معلمان ایران

 @Kasenfi

--------------------------

 

یادداشت های اشخاص :

 

پیام تلفنی رسول بداقی از زندان :

در روزهای اخیر رسول بداقی و شعبانمحمدی با خانواده خود تماس داشتند هر دو معلم زندانی با  روحیه بالا برای همه فعالان صنفی و معلمان ایران سلام گرم رسانده اند.

رسول بداقی گفته که با ژاک پاریس که معلم ابتدایی در پاریس است در یک بند به سر می برند. بداقی در این تماس گفته که شوی تلویزیونی صدا و سیما را از زندان دیده و به محض آزادی از صدا و سیما به خاطر افترا و اتهامات بی اساس شکایت خواهد کرد.

او گفته دیدار با دو معلم فرانسوی امری بسیار عادی و متعارف بوده و در دیدار مدعی آقایان، هیچ چیز خاصی جز گفتگو در زمینه نظام آموزشی انجام نشده است و اساسا معلمان جز تبادل درباره مسائل آموزشی به هیچ امری سری دسترسی ندارند‌. از همین رو بداقی تاکید کرده که زیر بار هیچ یک از بازجویی ها نرفته است.

 

 شورای هماهنگی ضمن محکوم کردن دوباره اقدام غیر قانونی صدا و سیما تاکید می کند این رسانه بر خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی در رابطه با معلمان بازداشتی عمل نموده است:

«اصل ،برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

  بر طبق این اصل جرم صدا و سیما محرز بوده و این حق برای معلمانی که اسم و تصویر آنها پخش شده و بدون ارائه هیچ مدرکی اتهاماتی علیه آنها مطرح شده، محفوظ است که از صدا و سیما شکایت کنند.

نشراکاذیب

صدای معلمان زندانی باشیم 

اعتراضات سراسری معلمان 

 کانال صنفی معلمان ایران

 @Kasenfi

====================

 

سناریو سازی و اتهامات رسانه ملی و روزنامه کیهان

علیه فعالین صنفی معلمان خلاف نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین"

رضا غلامی / سقز

بر همگان واضح است که در تمامی نظام های حقوقی و قواعد دادگاهی دنیا، در امور حقوقی اصل بر عدم و در امور کیفری اصل بر برائت است که این امر مهم در نظام حقوقی ایران (اصول و موادی مانند:

اصل 37 قانون اساسی و ماده4و 96 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120قانون مجازات اسلامی و...)  گنجانده شده است.

 از آنجا که قانون اساسی ام القوانین یا مادر قوانین هر کشوری است و تعیین کننده ساختار سیاسی کشور است و در راس سلسله مراتب قوانین قرار دارد لذا هیچ نهاد امنیتی، دولتی یا حاکمیتی و مقررات دولتی و... تاب برتری یا یارای مخالفت با آن را ندارد.

از این منظر از آنجا کە رسانه ملی (پخش خبر 20:30) و روزنامه کیهان در چند روز گذشته با درج و پخش سناریوی مبنی بر دیدار چند نفر از فعالین صنفی معلمان ایران با دو توریست فرانسوی به نام های خانم سیسیل کوهلر معلم و عضو اتحادیه معلمان فرانسه و عضو سازمان آموزش جهانی(El) و آقای ژاک پاریس آموزگار بازنشسته، کانون و انجمن های صنفی و شورای هماهنگی تشکل های صنفی  فرهنگیان ایران و تعدادی از اعضای آن را متهم به جاسوسی کردند لذا جهت تنویر افکار عمومی و جامعە فرهنگیان، دانش آموزان و اولیای محترم ذکر نکات و موارد ذیل ضروری است:

 

 اولا: از آنجا کە استقرار و تحکیم نظم و قانون به عنوان بخشی از مسولیت و رسالت رسانه هاست که تقریبا همگان بر سر این امر اتفاق نظر دارند لذا پخش چنین سناریو و تصویر و سایر مشخصات مربوط به چند تن از فرهنگیان خوشنام و دلسوز این مرز و بوم که اتهام و جرمشان در دادگاه صالحه اثبات نشده است هتک حرمت و دامن زدن به بی قانونی و هنجارشکنی توسط رسانه ملی و روزنامه کیهان  است.

 

 ثانیا: بە فرض اینکه ملاقات و دیدار با دو نفر توریست که با مجوز و پاسپورت قانونی وارد کشور شده اند انجام شده باشد حال تشخیص اینکه این عمل جرم تلقی میشود یا خیر؟ در چه حدی است؟ و تعیین مجازات برای هر یک از عاملین بر عهده قوه قضاییه است نه ضابطین دادگستری (وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران وبسیج) فلذا تا زمانی که حکم قطعی درباره نامبردگان صادر نشده است باید حقوق آنان در تمامی مراحل دادرسی رعایت گردد و هرگونه سناریو سازی در رسانه ها خلاف قانون است.

 

 ثالثا: از آنجا کە فرهنگیان شریف هتک حرمت شده در سناریوی رسانه ملی و روزنامه کیهان  دارای سابقە سو سیاسی نبوده و بە عنوان معلم فاقد هرگونە نقشە، اسرار یا اسناد وتصمیمات امنیتی  راجع به سیاست داخلی یا خارجی هستند  و اگر ملاقات و دیداری انجام شده صرفا بر اساس و با انگیزه کارصنفی و سندیکایی و تبادل تجربه در این زمینە  بوده و عمل ایشان با هیچ کدام از مواد مندرج در فصل اول قانون مجازات اسلامی (جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی مواد 498الی 512 ) مطابقت ندارد.

لذا استدلال رسانه ملی و روزنامه کیهان در سناریوی طراحی شده نقض صریح و آشکار موازین شرع و قانون میباشد و باید پاسخگو باشند.

 

  و در پایان: به عنوان عضوی از جامعه فرهنگیان ایران و انجمن صنفی معلمان کردستان از اعضای شواری هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و تیم حقوقی ایشان، خانواده های محترم افراد هتک حرمت شده در سناریوی ساخته شده تقاضا دارم به عنوان کنشی مدنی در ادامه کنش های قبلی در اسرع وقت فارغ از نتیجه، نسبت به تدوین و تنظیم شکواییه علیه رسانه ملی و مدیر مسئول روزنامه کیهان در دادگاه صالحه اقدام نموده تا بار دیگر ثابت شود که فرهنگیان مروجان قانون و قانونمداری و اخلاق در جامعه هستند.

--------------------

صلاح آزادی، از اعضای کانون صنفی فرهنگیان کردستان / مریوان

" صدای عدالتخواهی معلمان با سناریوهای ساختگی خاموش نخواهد شد  "

 

🔹 بیش ازدو دهه از فعالیت های صنفی معلمان در کانونهای صنفی می گذرد، در این این دو دهه معلمان شاغل و بازنشسته با فراخوان شورای هماهنگی با انواع روشهای مسالمت آمیز مطالبات خود را به گوش حاکمیت رسانده و هیچگاه به خواسته های فرهنگیان پاسخی داده نشد، درسالهای اخیر بخصوص در سال گذشته فرهنگیان تجمعات قانونی خود را در بیشتر از دویست شهر کشور باعزمی قاطع و بدور از هر گونه هنجارشکنی در مقابل ادارات کل و مجلس شورای اسلامی در فضایی آرام برگزار نمودند.

اما شوربختانه پاسخ دولت به خواسته ها ومطالبات فرهنگیان نجیب وزحمتکش، سرکوب گسترده، اخراج، بازداشت و زندان فعالین صنفی در بیشتر استانهای کشور را درپی داشت.

 

🔹 اخیرا و در پی بازداشت دو شهروند فرانسه که ازاعضای اتحادیه بین المللی کار و آموزش کشور فرانسه هستند، نهادهای امنیتی همچون گذشته اقدام به تهیه سناریو برای سرکوب جنبش حق طلبانه فرهنگیان و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نموده و باهمکاری صدا و سیمای میلی با پخش فایلی تصویری در صدد هستند، صدای نارضایتی جامعه بزرگ فرهنگیان را خاموش کنند.

با اتهام بی اساس و ساختگی برای ایجاد تفرقه در صفوف مطالبه گران واقعی و بدنام کردن چهره های شناخته شده و مورد اعتماد کانونها و بدنه معلمان که همواره در جهت اعتلای آموزش وپرورش کشور هزینه ها داده و در این راستا در طی بیشتر از دودهه مطالبه گری از هیچ تلاشی فروگذار ننموده اند.

جامعه فرهنگیان ایران و افکار عمومی سالهاست با سیاست ها و تاکتیک های ناکارآمد و نخ نمای نهادهای امنیتی آشنا هستند، و در این مورد هم شاهد و ناظر بر تلاشهای آمرین و عاملین پروسه پرونده سازی برای معلمان شریف و دغدغه مند آموزش وپرورش کشور می باشند.

🔹 جنبش معلمان به خود می بالد که جنبشی است مستقل وبهیچ جریان سیاسی داخلی وخارجی وابسته نیست، یک دیدار صنفی همکاران کنشگر ما با دو نفر از اعضای سندیکای آموزش کشور فرانسه امری مرسوم و طبیعی است، و شورای هماهنگی از بدو تشکیل به عضویت این اتحادیه درآمده است، بنابراین چنین دیداری در چهارچوب قوانین و مقاوله نامه های بین الملی امری خلاف قانون نبوده و در راستای مسایل صنفی که در گذشته نیز این اتحادیه بابرگزاری کنفرانس های آموزشی بامحوریت فعالیت های صنفی معلمان باشرکت نمایندگان کشورهای عضو و در طی نشست هایی

مسایل مربوط به حوزه کاری اتحادیه سراسری آموزش  مورد تبادل نظر اعضاقرارمی گرفت و نماینده شورا دراین نشستها حضورداشته وهیچ مانعی دراین راستا به وجود نمی آمد، اما چگونه این بار ارگانهای امنیتی با همراهی صدا و سیمای میلی و کیهان درصدد خدشه دار کردن شورای هماهنگی ازطریق اتهام زدن به اعضا آن شده اند ؟

🔹 پاسخ برای ما و افکار عمومی کاملا واضح است، و تنها هدفی که از طرح چنین سناریوی نخ نما دارند، ترس از

فراگیرشدن جنبش اعتراضی معلمان است ولاغیر

اگرچه ماشین سرکوب حاکمیت از هر ابزاری برای ساکت نمودن صدای اعتراض توده ها استفاده می کند، جنبش معلمان هم از این قاعده مستثنی نیست و در طول دو دهه فعالیت صنفی و مدنی همکاران زیادی تنها به دلیل فعالیت های صنفی از کار اخراج شده یا باحبس های طولانی و تبعید همراه بوده اند، اما گستردگی، فراگیرشدن، پیوستگی و همبستگی این جنبش بیشتر از گذشته خود را نشان داده است، بدون تردید پویایی جنبش معلمان، سیاستمداران و نهادهای امنیتی را در مسیر به محاق بردن خواست ها و مطالبات چندین ساله فرهنگیان شاغل و بازنشسته سوق داده و از هر طریقی در تلاش برای خاموش نمودن صدای حق طلبی فرهنگیان با استفاده از ساز و کارهایی از نوع ارتباط با کشورهای متخاصم و..... بامقاصد هنجارشکنانه هستند.

 

🔹 آنچه که امروزه همه اقشار آسیب دیده بخصوص معلمان وبازنشستگان با آن روبرو هستند، فشار اقتصادی، تورم لجام گسیخته، گرانی کالاهای اساسی موردنیاز مردم، و به تبع آن شکاف عمیق طبقاتی، زندگی چند برابر زیر خط فقر مطلق و بسیاری دیگر از آسیبهای اجتماعی که از حوصله این مقال خارج است. و در همه تجمعات درقالب شعارها و سخنرانی ها به وضوح برای همگان روشن است، مطالبات کاملا صنفی و دغدغه مندی فعالین جنبش معلمان در ارتباط با یگانه نهاد متولی تعلیم و تربیت کشور می باشد.

 

🔹 نگاهی گذرا به رزومه کانونها وفعالین صنفی نشان می دهد، تلاش ومطالبه گری کنشگران فرهنگی درراستای موارد زیر می باشد :

 

✅ احیای اصل 30 و 15 قانون اساسی آموزش رایگان وباکیفیت وآموزش به زبان مادری براساس مر قانون

 

✅ تلاش درجهت بهره مندی فرهنگیان از منزلت ومعیشت شرافت مندانه (  اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری )

 

✅ تلاش برای اجرای کامل وبدون نقص  طرح به اصطلاح رتبه بندی معلمان

 

با اندکی دقت در اساسنامه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان می توان به حفظ استقلال و عدم وابستگی به جریانهای سیاسی داخلی و خارجی پی برد که همواره از ویژگیها و اهداف بارز تشکیل این شورا می باشد.

 

بزعم نگارنده نهادهای امنیتی که خود بهتر و بیشتر از هر کسی می دانند فعالیت های همکاران ما صرفا صنفی است، پس به جای توجه به خواست های جامعه فرهنگیان سعی نکنید با طرح موضوعاتی پوشالی بفکر به حاشیه بردن خواست های جامعه بزرگ فرهنگیان باشید، چون با تمسک به چنین دروغ پردازی های بی شرمانه نمی توانید مطالبه گری را تعطیل وبه محاق برانید. بنابراین بهتر آن است به فکر پاک کردن صورت مسله نباشید، و بابت چنین اقدامی از عموم فرهنگیان دلجویی نمایید.

 

آنکه او امروز دربند شماست

در اندیشه فردای فرزند شماست

همچنین از قوه قضاییه می خواهیم زمینه آزادی بدون قید و شرط همکاران ما رسول بداقی ، مسعودنیکخواه شعبان محمدی و اسکندر لطفی را فراهم نمایند.

@kashowra

@kashowranews

==================

یادداشت  غلامرضا اصغری دبیر بازنشسته و عضو کانون صنفی معلمان اردبیل :

سلام و درود بر همکاران عزیز!

 باید عرض کنم که :

 چه قانونی محکم تر و رساتر از اصل 26 قانون اساسی مبتنی بر آزادی حق تشکل صنفی و اصل 27 قانون اساسی مبتنی بر حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز.

ربط دادن تجمعات و فعالیت صنفی و مدنی و مسالمت آمیز معلمان به خارج نشینان و اپوزسيون و دشمنان خارجی و... توهمی بیش نیست.

 

چون مسئولان بهانه ای برای برخورد قهری و خشن با معلمانی که به مدنی ترین شکل ممکن کنشگری می کنند ، پیدا نکردند و هم چنین اراده ای برای حل مشکلات و مطالبات قانونی معلمان ندارند لذا به این ترفند زشت و غیر انسانی روی می آورند تا علیه فعالان صنفی پرونده سازی کرده و از طریق صدا و سیمایی که با بودجه ی مردم تامین اما صددرصد در خدمت دولت ها می باشد. تخریبات گسترده ای علیه کنشگران صنفی انجام دهند.

و در دید مردم هم معلمان را ضد امنیت و جاسوس قلمداد کنند.

و درضمن معلمان به کدام اسناد طبقه بندی شده و سری و محرمانه ی کشور دسترسی دارند که جاسوسی کنند 

زهی خیال باطل که این گونه برچسب ها به معلمان شریف و نجیب کشور که دلسوزان واقعی نظام تعلیم و تربیت بوده و در طول دوران انقلاب وفاداری خودشان را در همه ی عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مثل :

 انتخابات و راهپیمایی ها و هشت سال دفاع مقدس و...  نشان داده اند، نمی چسبد و نخواهد چسبید.

ما معلمان فقط اجرای مر قوانین مصوب مجلس در موضوعات آموزشی و تربیتی و رفاهی را خواستاریم و از تمام اتهامات واهی بیزار و مبرا هستیم.

ما گر زسر بریده می ترسیدیم

در محفل عاشقان نمی رقصیدیم.

@kashowra

----------------------

 

یادداشت خانم شیرین عبادی پیرامون سناریوی امنیتی برعلیه معلمان :

برپایه خبرکانال رسمی شیرین عبادی حقوقدان آمده است: جنبش معلمان یکی از متحدترین جنبش‌های چند دهه اخیر کشور بوده که در کنار مطالبات معیشتی در دو سال گذشته بیش از ۱۴ مورد اعتراض و اعتصاب منظم را سازماندهی کرده و خواهان عدالت آموزشی برای تمام دانش‌آموزان در سراسر کشور بوده است.

آن‌ها در سراسر کشور با شعار «آموزش رایگان حق فرزند ایران» و با تاکید بر اصول قانون اساسی در نهایت مسالمت خواسته‌هایشان را مطرح کردند و پاسخ حکومت به ایشان جز سرکوب نبود. اما بازداشت و پرونده سازی راه به جایی نبرد.

چاره چه بود؟ یک سناریوی کثیف! دو توریست بینوای فرانسوی، را بازداشت کردند (گروگان گرفتند) تا با غرب معامله کنند، و بعد یک دیدار را بهانه کردند تا معلمان و کارگران را به ارتباط با بیگانگان و یاوه‌هایی از این دست متهم کنند!

زهی وقاحت و بی شرمی!

عکس معلمان را در صفحه اول کیهان چاپ کرده‌اند، چرا عکس بقیه را چاپ نمی‌کنید؟

 هزاران معلم فریاد آزادی #معلمان_زندانی را سر می‌دهند.

با بقیه چه می‌کنید؟!

انتشار چنین عکس‌ها و ویدیوهایی نقض نص صریح قانون جمهوری اسلامی است. شرمتان باد که قانون خودتان را هم به رسمیت نمی‌شناسید!

منبع: کانال رسمی شیرین عبادی

 @kashowra

=============

 

باز هم کوه موش زایید! از : آرش اخوان/تحریریه خانه فرهنگیان ایران :

 

 پلیس امنیت و ماجرای ساختگی علیه فعالین صنفی

 

 صبح امروز بود که صدا و سیما طبق روال همیشگی در یک رشته اتهام اثبات نشده و خلاف کرامت و رویه حقوقی سالم به چند فعال صنفی معلمان و یک فعال سندیکایی حمله کرد و ضمن متهم کردن آنان به همکاری با سرویس‌های خارجی و تلاش برای ایجاد ناآرامی بدون رعایت اخلاق حرفه‌ای اقدام به انتشار تصاویر آنان کرد.

 

مردم کاملا با این رویه صدا و سیما آشنا هستند و آن را از اعترافات تلویزیونی حوادث سال ۸۸ و حتی قبل‌تر از آن به یاد دارند.

 اما ایراد کار کجاست؟

نخست این که چرا اطلاعات شما اینقدر ضعیف است که این تعداد جاسوس به زعم خودتان وارد کشور می‌شوند؟

دوم اگر به صرف دیدار و نشست با یک شخص خارجی نفوذی محسوب می‌شویم، خیلی از ما شهروندان نفوذی هستیم.

سوم لطفا به مترجمتان بگویید سخنان دو فعال سندیکایی فرانسوی را بی‌طرف ترجمه کند.

چهارم کاش در دستگیری امثال کاترین شکدام‌ها این چنین زود اقدام می‌کردید و ظرف ده روز پرونده تشکیل می‌شد تا کار به باج دادن نرسد.

پنجم به حضرات یادآور می‌شویم #جنبش_فرهنگیان یک جنبش درون‌زا و مستقل است و با این برچسب‌زنی‌ها از مسیر تلاش برای دستیابی به آرمان‌هایش دست نخواهد کشید.

مردم سال‌هاست با این رویه حاکمیت کاملا آشنا هستند. جاسوس خواندن جنبش دانشجویی و دانشجویان، کارگران و معلمان به هدف پراکنده کردن آنان و بدبین کردن مردم به آنان نه تنها تلاشی مضموم است بلکه مردم را آگاه‌تر می‌کند و شما و رسانه‌های اقماری‌تان را در مرحله‌ای جدید از سقوط قرار می‌دهد.

 

 نکته پایانی این است که در سرکوب‌های جنبش فرهنگیان پلیس امنیت کشور غلام اطلاعات سپاه شد و به روشی بدتر از آنان با معلمان برخورد کرد که نشان می‌دهد ماشین سرکوب حکومت از بدنامی سپاه رنج می‌برد! بدین سبب برای کمتر شدن عواقب سرکوب‌ها و برخوردها پلیس امنیت را با وجه‌ای قانونی روانه میدان کردند اما اینبار نیز کوه موش زایید! / خانه فرهنگیان ایران   

@Kasenfi

============

ماجرای سوپرمن‌های انقلاب؛ توریست‌های فرانسوی و ترور خیابان مجاهدین اسلام                                                      از:  آرش اخوان - خانه فرهنگیان ایران

 

ماجرا برمی‌گردد به تقریبا دوهفته قبل، زمانی که خبر صبحگاهی صدا و سیما منجیان انقلاب و مردم را بار دیگر نشان داد که از یک فاجعه جلوگیری کردند!

 

دستگیری دو توریست فرانسوی به نام سسیل کوهلر و همسرش ژاک پاری، کارمند اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه که با ویزای گردشگری به ایران آمده بودند و در این بین با چند تن از فعالان صنفی و سندیکایی نشستی دوستانه داشتند. اما صدا و سیما ماجرا را جور دیگری نشان داد و گاندووار سناریویی هیجانی نوشت و گوینده خبر را روی صحنه فرستاد تا با اسم رمز جاسوس، بار دیگر فضا را برای سرکوب حرکت‌های اعتراضی معلمان، کارگران، دانشجویان و بازنشستگان باز کند.

 

در همین هنگام، اما درست در جایی که از فرط حضور نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی فضای صحبت کردن فراهم نمی‌آمد یک ترور خبر ساز شد!

 

در یکی از کوچه‌های خیابان مجاهدین اسلام، درست در جایی که زیر سیطره امنیتی هاست یکی از فرماندهان ارشد سپاه قدس ترور می‌شود، اما هیس! امنیتی‌ها مشغول پرونده سازی هستند.

 

 درست در حوالی همین مکان معلمان بسیاری بازداشت شدند و پرونده‌هایی برایشان تشکیل شد. اما یک سوال برای ما بی‌جواب مانده که شما که اینچنین دو توریست از دیدتان مخفی نمی‌ماند و حتی اجازه تشکیل تجمع را هم نمی‌دهید، چطور از آن سر دنیا می‌آیند زیر گوشتان، نیروهایتان را ترور می‌کنند و می‌روند؟

 

 چرا سوپرمن های اطلاعات اینجا نمی‌توانند تروریست‌ها را قبل از اقدام پیدا کنند؟ فقط برای معلمان و کارگران بپا گذاشته‌اید و باقی مملکت را رها کرده‌اید، یا هدف پرونده سازی بود برای قربانی کردن فعالان صنفی و معامله با فرانسه؟/

منبع؛ خانه فرهنگیان ایران

 صدا و سیما و رسانه هایی همچون کیهان  و ... به خاطر طرح اتهامات واهی پیش از تشکیل دادگاه متهمان مرتکب جرم محرز شده است و این جرم در محاکم قضایی قابل پیگیری است.   #نشر_اکاذیب

 کانال صنفی معلمان ایران

 @Kasenfi

 

بیانیه های تشکل های کارگری :

 

- سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت تپه، حمله به منازل و بازداشت فعالین کارگری محکوم است!

 این روز های ما شاهد بازداشت های گسترده تری هستیم؛  بازداشت فعالین جنبش کارگری و نمایندگان کارگری و دیگر معترضین  که در کف خیابان  برای داشتن نان و آزادی دست به مبارزه میزنند.

 

 حاکمیت به جای پاسخ گویی به خواست و مطالبه به حق کارگران و مزد بگیران، با پرونده سازی و سناریو های نخ نما تلاش دارد صدای هر گونه حق طلبی را در نطفه خفه سازد.

 سندیکای کارگران  نیشکر هفت تپه بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، آقایان، رضا شهابی و حسن سعیدی و هجوم به منزل داود رضوی و همچنین ادامه بازداشت  ریحانه انصاری نژاد، از کارگران و فعالین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را محکوم می کند.

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواستار پایان دادن به فضای سرکوب و ارعاب می باشد.

 فعالین در بند را بی قید و شرط آزاد کنید.

سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت تپه

نان کار آزادی

 شادی رفاه آبادی 

 نابود باد استثمار و کار مزدی

https://t.me/syndica_7tape

============ ========================

- سندیکای کارگران شرکت واحد ؛ پرونده سازی، بازداشت و نشر و پخش اکاذیب از طرف وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب، محکوم است!

مبارزات طبقه کارگر ایران برای یک زندگی انسانی و حق ابراز وجود و دستیابی به ابتدایی‌ترین حقوق پایمال شده‌شان نه تنها در دوران کرونا کاهش نیافته بلکه ابعادی گسترده تر پیدا کرده است. اعتراضات سراسری معلمان برای حق آموزش رایگان و همگانی، برای دستمزد بالای خط فقر و برای حق تشکل و آزادی معلمان زندانی در سراسر کشور با حمایت دانش آموزان و جامعه لحظه‌ای متوقف نشده است.

در روزهای اخیر یک بار دیگر شاهد گسترش موج دستگیری فعالین کارگری، معلمین و فعالین مدنی و هنری بوده‌ایم. همچنین اعتراضات سراسری مردم  کارگر، زحمتکش و ستم دیده ایران علیه گرانی، فساد، غارت اموال عمومی، بی‌عدالتی‌های لجام گسیخته و نقض ابتدایی‌ترین حقوق انسانی با وجود سرکوب‌های گسترده کماکان ادامه دارند و تعداد زیادی بازداشت شده و اخبار مربوط به قتل رساندن مردم توسط نیروهای انتظامی و امنیتی گزارش شده است.

مقامات امنیتی، قضایی و اجرایی حکومت از آنجا که از هرگونه پاسخ انسانی و مسئولانه نسبت به مطالبات بر حق طبقه کارگر و مردم محروم و ستم دیده ایران ناتوان بوده و هستند، بیش از پیش به راه حل همیشگی شان، یعنی سرکوب، پرونده سازی، بازداشت، سناریو سازی و نشر و پخش اکاذیب و اتهامات نخ نمای امنیتی، متوسل شده‌اند.

با وجود اینکه وزارت اطلاعات هنوز رسما اسامی بازداشتی‌های اخیر همراه با اتهامات آنان را به روشنی به اطلاع عموم نرسانده است، اما عوامل وزارت اطلاعات از طریق پخش اخبار و شایعات دروغین و کاملا بی‌پایه و اساس در شبکه‌های مجازی در حال پرونده سازی علیه فعالان کارگری و معلمین بازداشت شده در روزهای اخیر می‌باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد، به عنوان بخشی از جنبش مستقل کارگری در ایران، حق کامل و وظیفه خود می‌داند که با تمامی بخش‌های طبقه کارگر در ایران و سراسر جهان در ارتباط باشد و در همبستگی بین‌المللی با کارگران، از ارتباطات خود با کارگران سایر نقاط دنیا دفاع کرده و آنرا حق بدیهی خود می‌داند.

سندیکای کارگران شرکت واحد، هر گونه اتهام وارده و پخش اکاذیب علیه اعضای خود از جمله رضا شهابی که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت بازداشت شده است، و دیگر بازداشت‌های کارگری و فرهنگی را محکوم می‌کند. کلیه فعالین کارگری و اجتماعی در روزهای اخیر از جمله آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری‌نژاد، کیوان مهتدی و همچنین معلمان بازداشتی از جمله رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی ... باید بدون هر گونه قید و شرط آزاد شوند.

آزادی انجمن، تشکل، بیان، تجمع، اعتراض، اعتصاب و همبستگی طبقاتی و بین‌المللی از ابتدایی‌ترین حقوق شناخته شده جهانی تشکلات کارگری است و تداوم سرکوب این آزادی‌های بنیادی، که در مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار و دیگر مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی موظف به رعایت آنها است به صراحت  لحاظ شده‌اند، تنها به گسترش هر چه بیشتر انزجار عمومی از سرکوب‌گران منتج خواهد شد.

 سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان عضو فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، بخشی از جنبش جهانی کارگران در بخش عمومی است و همینجا از تمامی کارگران در جهان و از نهادهای بین‌المللی کارگری می‌خواهد که مقامات جمهوری سلامی ایران را در نشست آتی سازمان جهانی کار، از ۲۷ مه تا ۱۱ جون ۲۰۲۲، و در سطوح دیگر به دلیل سرکوب، بازداشت و پخش اکاذیب علیه فعالین کارگری و معلمان تحت شدیدترین فشارها قرار دهند. اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و معلمان و فعالین جنبشهای دانشجویی و جنبشهای برابری طلب و آزادیخواه در ایران سابقه دیرینه دارد و به هیچ عنوان در اراده ما و جنبش مستقل کارگری در ایران تاثیری نداشته است. بنابراین به مقامات یادآور می شویم که بیش از این صبر و حوصله طبقه کارگر و مردم محروم ایران را آزمایش نکنید. کلیه فعالین کارگری و معلمین را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنید!

سندیکای کارگران شرکت واحد بدین وسیله کارزار داخلی و بین‌المللی خود برای آزادی رضا شهابی و دیگر بازداشتی‌های روزهای اخیر را اعلام می‌کند و تا لغو هر گونه اتهام و پرونده سازی دروغین علیه آنان و آزادی بدون قید و شرط‌شان این کارزار را ادامه خواهد داد. از عموم تشکل‌های کارگری و مدافعان حقوق کارگران و فعالین صنفی و اجتماعی می‌خواهیم که آگاهانه حربه‌های عوامل امنیتی را افشا کنند و با درایت و هماهنگی کامل مهر پایانی بر این طرح‌ها و سناریو سازی های ورشکسته بزنند.

اخبار مربوط به سندیکای کارگران شرکت واحد و این کارزار از طریق کانال تلگرامی، اینستاگرام و ایمیل رسمی سندیکا به اطلاع عموم خواهد رسید. در درج و باز انتشار آنها با ما همراهی کنید.

دوشنبه۲۶اردیبهشت۱۴۰۱

کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد

https://t.me/syndica_7tape

===============

- گروه اتحاد بازنشستگان :پرونده سازی بر مبنای دروغ، توطئه ای نخ نما علیه فعالان کارگری و معلمان

نه تنها قافیه دستگاه سیاسی در مقابله با مشکلات اقتصادی و اجتماعی تنگ شده است؛ بلکه واقعیت نشان می دهد که دولت در حل همه بحران های درگیر ناتوانی و بی کفایتی خود را به اثبات رسانده است. به همین دلیل سیاست مداران حاکم از سایه خود هم می ترسند و برای آنکه سلطۀ خود را که هروز بیشتر زیر سئوال می رود حفظ کنند، به کثیف ترین حقه های غیر اخلاقی توسل می جویند.

در جدید ترین حقه بازی های سیاسی، مجبور شده اند از روش های حقیرانه و نخ نما استفاده کنند. نیروهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی دولت در پاسخ گویی به مشکلات عدیده، راحت ترین راه را انتخاب کرده اند. در حالی که جامعه در تب بی عدالتی و فقر فزاینده می سوزد و هیچ چشم اندازی برای رفع کم ترین مشکل و محرومیت مردم وجود ندارد، فعالان کارگری و معلمان زحمتکش را زیر عنوان « تماس با نیروهای خارجی و تشکیل هسته های اعتراضی خیابانی»، دستگیر  و با تبلیغ گسترده چنان وانمود می گردد که گویی به کشف «کانون شورش در شهرها » دست یافته اند. حبیبی، ابراهیمی، باغانی و بداغی را با غیر انسانی ترین روش دستگیر و به اتهام تماس با عوامل بیگانه به زندان می اندازند. در تکمیل این پروژه مضحک رضا شهابی، کیوان مهتدی، آنیشا اسدالهی و ریحانه انصاری را با عنوان شریک جرم در این «توطئه بزرگ » بازداشت می کنند و اطلاعیه صادر می شود که «کانون فرماندهی» اعتصابات معلمان و اعتراضات کارگران و مردم شهرهای مختلف را کشف کرده اند. بانیان چنین تفکراتی تاریک اندیشی و حقیقت کُشی خود را به همه تعمیم می دهند و ترفند دائمی خود را که دروغ پراکنی، فریبکاری و پایمال کردن حقوق مردم است برای هزارمین بار تکرار می کنند. غافل از آنکه مردم برای همیشه فریب نخواهند خورد و میلیون ها و میلیون ها مردمی که همه روزه شاهد عملکرد قدرتمندان و افزایش فقر و سیه روزی و حق کشی هستند با پخش چنین اباطیلی گمراه نخواهند شد و اگر حاکمیت تصور می کند که با افزایش سرکوب و فشار از یک سو و سیل فریب و دروغ از سوی دیگر توده های حق طلب را از مبارزه و تلاش باز خواهد داشت تا بتواند مقاصد ناروای خود را عملی کند دچار خطای بزرگی شده است. تلاش های ظالمانۀ مسئولان قضایی و امنیتی گوش به فرمان آنها با وارد کردن اتهام های دروغین به فعالان کارگری و معلمان حق طلب، به نتیجۀ دلخواه حاکمیت نخواهد رسید و نقشه هایشان نقش بر آب خواهد شد.

همه نیرو های آگاه و آزادیخواه  و توده های زحمتکش جامعه با این روش های غیر انسانی آشنا هستند و فرزندان و برادران و خواهران خود را تنها نخواهند گذاشت. ما این بازداشت ها را محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و فعالان کارگری و معلمان و زنان مبارز و دانشجویان دربند هستیم و  از هر تلاشی برای آزادی این دوستان فرو گذار نخواهیم کرد.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

-------------------

- بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در حمایت از فعالینی که به بهانه ارتباط با همتایان فرانسوی خود باز داشت شده‌اند.

ملت شریف ایران

در حالی که تعدادی از معلمان شریف و زحمتکش ما به دلیل حضور در تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز در بازداشت غیرقانونی و زندان به‌ سر می‌برند، روز ۲۶ اردیبهشت صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی از بازداشت دو شهروند فرانسوی را پخش کرد که بنا به ادعای وزارت اطلاعات به اتهام ارتباط‌گیری با چند نفر از کنشگران فرهنگی و کارگری و تلاش برای ایجاد آشوب و بی ثبات سازی جامعه دستگیر شده‌اند. با توجه به مجموعه عملکرد نهادهای امنیتی در برخورد با فعالان سیاسی و اجتماعی مسلما این سناریو ! نیز از جنس پروژه‌های نخ‌نمای نهادهای امنیتی است که این بار جنبش‌های اعتراضی فرهنگیان و کارگران را نشانه گرفته است.

جمهوری‌اسلامی در برخورد با معترضان و منتقدان، بی‌توجه به قوانین مصوب خویش و همواره با طرح اتهامات غیرواقعی سعی در #سرکوب آنان کرده است. این بار نیز در اقدامی آشکارا از سر استیصال با طرح اتهام موهوم و بی‌اساس"ارتباط گیری" تلاش می‌کند تا با ایجاد جو رعب و وحشت، جنبش‌های پویا و زنده را سرکوب و خاموش گرداند.

 و البته از حکومتی که نه‌تنها به حقوق بشر بلکه به قوانین موضوعه خود بی‌اعتناست، جز این نیز انتظاری نمی‌رود

کانون مدافعان حقوق بشر اعلام می‌کند در هیچ‌ یک از قوانین جاری "ارتباط گیری" نه با شهروندان خارجی و نه با سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی وکارگری جرم نیست. سلب آزادی‌های اساسی ملت با طرح چنین اتهامات ناروا و غیرقانونی، مصداق بارز سوء‌استفاده از قدرت وقابل پیگرد کیفری است و آمرین و عاملان چنین بازداشتی باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

کانون مدافعان حقوق بشر یادآور می‌شود که ایران متعهد به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و  میثاقین بین‌المللی است و طبق ماده ۹ قانون مدنی، مفاد تعهدات بین‌المللی در حکم قوانین عادی و برای همه، از جمله مسئولین حکومتی لازم‌الاتباع است. مفاد ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت تشکیل اتحادیه و سندیکا و فعالیت آزادانه آنها دلالت دارد. همچنین بر ایجاد حق ارتباط اتحادیه‌ها با یکدیگر و تشکیل فدراسیون‌های ملی و بین‌المللی تأکید دارد.

بنابراین نه‌ تنها ارتباط با شهروندان خارجی (فرانسوی) و اتحادیه‌ها و سندیکاهای آنان جرم نیست، بلکه حکومت متعهد است که امکانات لازم را برای همکاری و یا الحاق اتحادیه‌ها و سندیکاهای ایرانی به همکاران خارجی و بین‌المللی را فراهم سازد

کانون مدافعان حقوق بشر به مسئولین جمهوری‌ اسلامی هشدار می‌دهد که به پرونده‌سازی‌های پوچ و بی‌اساس و سلب آزادیهای‌ اساسی ملت خاتمه داده و نسبت به آزادی این فعالین فرهنگی و کارگری و نیز دو شهروند فرانسوی دستگیر شده در اسرع وقت اقدام نماید.

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

منبع: کانال مدافعان حقوق بشر

 @kashowra

--------------------------

بیانیه انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره شرایط کشور و بازداشت فعالان مدنی:                                               yun.ir/74o8g5                                              

به نام خداوند جان و خرد

مردم شریف و مسئولان محترم کشور

با درود و احترام

لوگوی انجمن جامعه شناسی ایرانانجمن جامعه‌شناسی ایران، به عنوان بزرگترین نهاد مدنی علمی- تخصصی علوم اجتماعی در کشور، در شرایط سخت و پیچیده کنونی و پیش رو که کشور بیش از هر چیز نیازمند تدبیر هوشمندانه، نگاهی عالمانه، سعه صدر و اقداماتی است که مقوم ثبات، همبستگی ملی و حفظ پویایی اجتماعی باشد، بر خود فرض می‌بیند به این وسیله دغدغه‌های خویش را با شما در میان بگذارد.

در روزهای اخیر، بازداشت شماری از معلمان، به‌خاطر شرکت در تجمعات و همزمان بازداشت شماری از مستندسازان که اعتراض انجمن‌‌های مستندساز را در پی داشت و‌ نیز بازداشت دکتر سعید مدنی محقق و نویسنده شناخته شده مسائل اجتماعی و عضو انجمن جامعه شناسی ایران و همچنین آقای دکتر عبدالرضا امانی­‌فر، معلم بازنشسته آموزش و پرورش و مدیر دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در بوشهر و نیز شهروندان عادی معترض به تنگناهای اقتصادی، نشان می دهد روش های کنترلی، مقدم بر گفتگو، مفاهمه، استماع و درک خواسته‌های معترضان گردیده است.

به گمان ما سوء استفاده تبلیغاتی و سیاسی بیگانگان به هیچ وجه نباید مجوز تضییع حقوق شهروندان کشور شود. ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه، نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت است. طرح اتهامات سنگین مانند ارتباطات مشکوک با بیگانگان به شخصیت‌های علمی و فرهنگی و ‌مدنی، در حالی که امکان دفاع ندارند و هنوز رسماً تفهیم اتهامی صورت نگرفته -چه رسد که به اثبات رسیده باشد- مصداق نقض قانون توسط نهادهای قدرت و قابل پیگیرد است.

حکمرانی خوب مستلزم استقبال از کنشگری شهروندان و شنیدن صدای آنها و استمداد از متخصصان علوم اجتماعی برای رفع یا پیشگیری از بحران‌ها و چالش‌ها است.

انجمن جامعه شناسی ایران به عنوان یک نهاد علمی باورمند به «جامعه شناسی مردم مدار»، و‌ مسئولیت اجتماعی جامعه شناسان، نگرانی عمیق خود را نسبت به روند برخوردها، فشارها و بازداشت های بدون رعایت موازین قانونی و شهروندی اعلام می­دارد و هشدار می دهد: فرو ریختن ارزش ها و نهادهای حقوقی، منجر به عدم تعادل و بهم ریختگی کل سامانه سیاسی و اجتماعی خواهد شد.

لزوم عمل به وعده ها و شعارهای مسئولان قضایی و خروج از گفتار درمانی و تحقق سند تحول قضایی، قانون جرم سیاسی، قانون حقوق شهروندی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و در رأس آنها فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از نخستین گام های خروج از وضعیت کنونی است.

انجمن جامعه شناسی ایران دلسوزانه و بر پایه دانش و تجربیات علمی اعلام می دارد، که استفاده از ابزار های قضایی و امنیتی برای مواجهه با مطالبات و اعتراضات مسالمت آمیز و نادیده گرفتن کاستی های بنیادی در شیوه های اداره کشور که منبع اصلی انتقادات، مطالبات واعتراضات است، شرایط کشور را پیجیده تر و بحرانی تر ساخته و سرمایه اجتماعی دولت را به شدت کاهش داده و فاصله مردم با حکومت را تشدید می کند؛ و همه اینها برای جامعه ایران به شدت پرهزینه و مخاطره آفرین است.

از این رو مشفقانه و مصرانه از مسئولان کشور می خواهیم از طرح اتهامات، قبل از اثبات در محکمه صالح و تأمین حق دفاع در افکار عمومی، پرهیز شود. بازداشت، آخرین کار و پس از تدارک ادله کافی و در صورت وجود بیم فرار است؛ درتیجه، انتظار می رود کسانی که با چنین فرايندهای ناقض قانونی بازداشت شد­اند، آزاد شده و با رعایت کامل تشریفات دادرسی عادلانه به اتهامات‌شان رسیدگی شود.

مدیریت علمی اقتضا دارد برای حل مسائل و بحران های کشور، با به رسمیت شناختن مطالبات اقشار مختلف مردم، و به روش مسالمت آمیز با نمایندگان‌شان گفتگو شود و با استفاده از همه ظرفیت‌های ملی، گفتگو با نمایندگان قشرهای مختلف مردم، دانشگاهیان، کارشناسان و انجمن‌های علمی برای یافتن راه های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز به منظور برون رفت از شرایط دشوار کشور، چاره جویی شود. بدون شک اصرار بر روش های تجربه شده­ی پرهزینه و ناکارآمد، بحران ها را فراگیرتر و عمیق­‌تر می­‌کند.

انجمن جامعه شناسی ایران، وظیفه ملی و انسانی خود می داند از هیچ همکاری، تلاش و کوششی برای کاهش مسائل و بحران های کشور و التیام آلام مردم، دریغ نورزد و درخواست های مطرح شده در این بیانیه نیز در همین راستا است.

    هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران

===================

- بیانیه اتحاد بازنشستگان دررابطه با سناریوی امنیتی برعلیه فرهنگیان :

با اوج‌گیری تجمعات اعتراضی معلمان، حاکمیت مصمم شد که خیابان این عرصه‌ی همگانی برای حضور مردم معترض را ببندد. نخست با بازداشت اعضای شورای هماهنگی و کانون صنفی معلمان آغاز کرد و سپس به تعقیب و آزار فعالین کارگری پرداخت و آنها را روانه‌ی زندان نمود. به این هم اکتفا نکرد و هجوم به فعالین مدنی را ادامه داد. بر هیچ کس پوشیده نیست که این اعمال شرورانه اتفاقی نیست چرا که همزمان بود با گرانی فوق تصور و محروم کردن جمع بزرگی از زحمتکشان از قوت لایموت خود. در واقع امنیتی‌ها از پیش طرح و برنامه‌ ریخته بودند تا همزمان با غارت سفره‌ی مردم، صدای آنان و همراهان همیشگی طبقات فرودست را با هر وسیله‌ی ممکن اعم از بازداشت و تعقیب و پرونده‌سازی‌های مذبوحانه و ... قطع کنند. امنیتی‌ها! در ادامه‌ی این هجمه و برای تکمیل همان سناریوها، انتشار گزارش‌های ساختگی از طریق صدا و سیما را آغاز کردند که البته همچون همیشه نخ‌نما و سوخته بود.

تمامی این فعالان تاکنون صدمات زیادی را متحمل شده‌اند و از جمله؛ رضا شهابی‌ است که پس از تحمل شش سال زندان و دو عمل جراحی سخت، اکنون با بدترین شرایط جسمی دوباره دستگیر و زندانی شده و در حالی که فشار خون بالا و دیابت هم مزید بر بیماری‌های قبلی شده است در وضعیت بسیار ناگواری بسر می‌برد.

این هجوم به سفره‌ی مردم و این بازداشت‌ها بی‌شک حاصل یک سیاست متمرکز و برنامه‌ریزی شده است و ضروری‌ست که جامعه هشیارانه با آن برخورد کند.

اتحاد بازنشستگان این اعمال پلیسی را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی تمام فعالان صنفی، سیاسی، مدنی، محیط‌زیستی دربند است. اگر ایجاد ارعاب و وحشت پاسخگو بود اکنون نباید از هیچ جنبنده‌ای در این کشور صدایی برمی‌خاست زیرا حکومت اگر در هر عرصه‌ای ناکارآمد بوده است در سرکوب و بگیر و ببند به هیچ‌وجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.

 ما می‌دانیم که مردم پاسخ درخورِ سیاست‌های ریاضتی را خواهند داد و سفره‌ی خود را از دست غارتگران بیرون خواهند کشید و  هراسی هم از برچسب‌های همدستی با "بیگانه و دشمن" و... نخواهند داشت زیرا طی همه‌ی این سال‌ها از نزدیک دیده‌اند که این حربه‌ی همیشگی حکومت در برابر هر گونه فعالیتِ حق‌خواهانه بوده‌ است.

برادران و خواهران و فرزندان ما را آزاد کنید!

۱۴۰۱/۲/۲۸

اتحاد بازنشستگان

 @kashowra

´´´´´´´´´´´´´

بیانیه جمعی از کارگران هفت تپه ازبخش های مختلف شرکت، در حمایت از معلمان زندانی و محکومیت سناریوهای امنیتی:

 

 در روزهای گذشته شاهد پخش فیلمی از صدا و سیما بودیم که اتهامات امنیتی نخ نما و دون شان شعور هر مخاطبی را علیه تنی چند از فعالین معلمان و کارگری ردیف کرده بود. این بیانیه ی ما، تکذیبیه ای در مورد این فیلم بی محتوا نیست زیرا که این فیلم نیازی به تکذیبیه ندارد که خود سراسر کذب و وهن است و هیچ مخاطب با شعوری حتی لحظه ای تعمق نیاز ندارد که به این نتیجه برسد که این فیلم چیزی نیست جز یک روش کلیشه ای و نخ نما برای پرونده سازی علیه حق طلبی.

ما بدینوسیله اعلام میکنیم که در کنار معلمان و فعالین کارگری در سایر نقاط کشور و دوشادوش آنها نه تنها میگوییم که اینگونه فیلم های امنیتی هراسی در دل مردم معترض و رعبی در دل فعالین و نمایندگان معلمی-کارگری و صنفی ایجاد نمیکند بلکه ما را به این اقناع میرساند که ما مسیر درستی را رفته ایم که باعث ترس در دستگاه سرکوب شده است. این فیلم ها به ما اثبات میکند که ما مسیر درستی رفته ایم که دستگاه سرکوب نیاز پیدا کرده است که باز هم و باز هم و برای بار چندم خود را رسوا کرده و علیه یاران صدیق و شریف و عزیز تر از جان ما، سناریو سازی کند.

ما حمایت خود را از فعالین دربند اعم از فعالین کارگری معلمی و یا فعالین کارگری دیگر تشکلات مستقل و یا فعالین مستقل و یا منفرد و معترضین دیگری که به دنبال استیفای حقوق حقه خود هستند اعلام میداریم. ما اعلام میکنیم که از تمامی زندانیان سیاسی و عقیدنی نیز حمایت میکنیم و دوشادوش مردم متعرض و فعالین دربند برای احقاق حقوق خود و حقوق دیگر بخش های کارگری تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

ما اعلام میکنیم تمام ظرفیت های مادی و معنوی خود، تمام تجربه مبارزاتی خود، تمام ذهن و جان و انرژی و زمان خود و تمام امکان رسانه ای و تریبون های خود را بدون درنگ و شبانه روز در خدمت تلاش مشترک برای آزادی بی قید شرط فعالین دستگیر شده اعم از معلمان عزیز، کارگران شرکت واحد، فعالین مستقل و ... که در این فیلم نخ نمای امنیتی نام یا تصویر آنها آمده است خواهیم گذاشت.

همکاران عزیز و یاران!

ما در هفت تپه تجربه مشابهی داریم وقتی که علیه عزیزان ما فیلم امنیتی طراحی سوخته را نشر دادند، تنها نتیجه اش رسوایی بیشتر برای دستگاه سرکوب و مستحکم تر شدن صفوف اتحاد و مبارزه ما بود. ما این فیلم ها را نشانه ی بدی نمیدانیم بلکه برعکس نشانه ی موفقیت فعالیت های خودمان میدانیم زیرا که این تلاش های ما در دل دستگاه سرکوب و استثمار و فلاکت پراکنی، هراس انداخته است

تبریک به معلمان عزیز در سراسر کشور که کارگران هشیار و بیدار در عرصه آموزش هستند، تبریک به کانون های صنفی معلمان این تشکلات مبارز در طبقه کارگر، تبریک برای مبارزات درخشان شما که خیابان را از آن خود کرده اید، تبریک به کارگران هشیار و رزمنده در شرکت واحد، تبریک به مردم معترض در خیابان ها که برای حقوق حقه خود با تمام توان آمده اند: تبریک به همه ما که دستگاه سرکوب در برابر ما کم آورده و از این روست که دست به کار سناریو و فیلم و تقلا شده است.

 بار دیگر ضمن اعلام حمایت از فعالین بازداشت شده، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها هستیم. در مورد فیلم و سناریوهای امنیتی هیچ خواسته ای نداریم زیرا از این فیلم ها هر چه بیشتر بهتر؛ که ما را شاد میکند زیرا که نشانه ی ترس سرکوبگران از یکی بودن ماست. بیشتر بسازید تا بیشتر شاد و متحد شویم.

- تا آزادی همه فعالین بازداشت شده

- دوشادوش شما در مبارزه برای احقاق حقوق مشترکمان

- در کنار مردمان معترض در سراسر کشور

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف شرکت

چهارشنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

به نقل از کانال تلگرام مستقل کارگران هفت تپه

https://t.me/kargarane7tape

@kashowranews

Telegram

هفت تپه کانال مستقل کارگران

================================

سندیکای کارگران شرکت واحد سناریوسازی های وزرات اطلاعات علیه اعضای این سندیکا و کانون صنفی معلمان ودیگر فعالین را قویا محکوم میکند .

 

با بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی کشور و افزایش بی رویه قیمت ها و اسفبارتر شدن وضعییت معیشتی مردم، الخصوص کارگران، مزدبگیران نه تنها شاهد شدت گرفتن اعتراضات اقشار مختلف مردم اعم از کارگران و بازنشستگان و معلمان هستیم، بلکه این اعتراضات گسترده تر و سراسری هم شده است.

 بنابر همین شرایط،  فشار سرکوب هم بیشتر شده است و اعتراضات نیز بطور مستمر افزایش یافته است .

 مسئولین حکومتی و دولتی هم به دلیل ناکارآمدی و بی تدبیری و اقتصاد رانتی  هیچ برنامه و راهکاری برای برون رفت از این معضل لاینحل ندارند.

  میتوان به اعتراضات اخیرمردم درشهرهای مختلف کشور بخصوص در حاشیه شهرها  و اعتصاب اخیر (۲۶اردیبهشت) رانندگان شرکت واحد اشاره کرد.

 

 از آنجایی که وزارت اطلاعات درمبارزه با فساد و جلوگیری از رانت حکومتی بسیار ناتوان است، یکبار دیگر دست به ساخت سریال ها و سناریوهای تکراری و نخ نمایی زده که قبل از این هم برای همگان روشن بوده و هست . با ساخت این کلیپ ها در صدا وسیمای بی مخاطب ،  قصد نشان دادن اقتدار و ایجاد رعب و وحشت برای ساکت کردن فعالین و معترضین،  با بالا بردن هزینه اعتراض برای مردم را دارد.

 

درمورد سندیکای کارگران شرکت واحد باید بگوییم فقط در مورد همین سه عضو سندیکا رضا شهابی و داوود رضوی و حسن سعیدی که تاکنون در دو کلیپ ساختگی از سوی وزارت اطلاعات اتهامات جاسوسی به آنها زده شده، باید بگوییم  در حال حاضر این سه عضو سندیکا وکالت محضری ۱۲۰ راننده زحمت کش شرکت واحد را بطور قانونی در اختیار دارند که با همکاری وکلای شناخته شده،   امیر رئیسیان و حسین تاج تا کنون توانسته اند رئیس هئیت مدیره تعاونی مسکن شرکت واحد که منصوب حاصل رانت قالیباف است به همراه تعدادی از اعضای تعاونی مسکن که حاصل دسترنج کارگران را بلعیده اند، بعد ازیک سال پیگیری مستمربه دادسرا بکشانند و مجبورشان کنند در بازپرسی پاسخگو باشند. که همچنان پرونده در دادسرا مفتوح میباشد.

 

البته میتوان گفت یکی از دلایل این پرونده سازی ها وسناریوهای جدید برای سه تن از  اعضای سندیکای شرکت واحد داشتن حق وکالت از ۱۲۰ رانندگان  مالباخته  شرکت واحد است تا بلکه بازداشت این نمایندگان سندیکایی فرصت بیشتری برای مال اندوزی مدیران تعاونی مسکن را فراهم کند.

 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام میدارد، مبارزات کارگران و معلمان و بازنشستگان و اعتراضات فرودستان،  متکی به اشخاص و افراد نیست که با پرونده سازی و دستگیری تعدادی از چهره های شناخته شده این تشکل ها بشود اعتراضات   کارگران و معلمان و بازنشستگان و جنبش های اعتراضی مردمی را سرکوب کرد،  چرا که در چندسال گذشته بیشترین فشار سرکوب ، تهدیدو اذیت وآزار نسبت به فعالین کارگری  و معلمان و بازنشستگان ، نویسندگان ، دانشجویان و روزنامه نگاران و .....از سوی عوامل امنیتی و سیستم قضایی صورت گرفته و همچنان شاهد  گسترش اعتراضات و افزایش نارضایتی های عمومی در اکثر شهرهای کشور هستیم.

 

سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت و پرونده سازی برای اعضای این سندیکا و فعالان کانون صنفی معلمان را شدیدا محکوم میکند و خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان اخیر همچنین رضا شهابی و حسن سعیدی  و دیگر فعالین دربند میباشد.

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

t.me/vahedsyndica

@pvsyndica

@vahedsyndica

=============================

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران ، در اعتراض به تداوم بازداشت کیوان مهتدی: 

نزدیک به دو هفته از یورش نیروهای امنیتی به خانه‌ی کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران و آنیشا اسدالهی، مترجم می‌گذرد. ۱۹ اردیبهشت ماه این دو حامی طبقه‌ی کارگر پس از تفتیش خانه و توقیف وسایل شخصی‌شان بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند

پس از چند روز بی‌خبری معلوم شد که بازداشت‌های اخیر در پی پرونده‌سازی وزارت اطلاعات صورت گرفته است. نیروهای امنیتی با تولید و انتشار خوراک رسانه‌ای مطلوب خود نام بازداشت‌شدگان اخیر، کیوان مهتدی، رضا شهابی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری‌نژاد، حسن سعیدی، ... و نیز معلمان بازداشتی، رسول بداقی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و ... را به پرونده‌سازی‌ها و شایعه‌پراکنی‌های جهت‌دار خود گره زدند

بر کسی پوشیده نیست که این قسم پرونده‌سازی‌ها تا کنون تنها برای فریب افکار عمومی، مهیا کردن بستر اعتراف‌گیری‌های اجباری و تولید مستندهای جعلی، صدور حکم‌های درازمدت و ارعاب و سرکوب دیگر فعالان به کار گرفته شده است. تکرار این روند و جرم‌انگاری م