Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۰۱ اگوست ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :  برابر با 
آن ها از چه می ترسند؟

آن ها از چه می ترسند؟

 

یوسف لنگرودی

 

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درحاشیه همایش مشترک نیروی انتظامی وهمیاران پلیس اعلام کرد: امسال بیش از هیجده هزار نیروی داوطلب دربرقراری نظم و امنیت دستجات و هیات های مذهبی درماه محرم کمک می کنند. ظاهرا قراراست تا این نیروها همچنین ازقمه زنی به عنوان مبارزه با خرافات جلوگیری به عمل آورند. پیش از این هم نیروهای انتظامی تهدید کرده بودند که در ماه محرم از حرکت دسته های غیرمجاز عزاداری جلوگیری خواهند کرد.

 

درمورد مبارزه با خرافات همین بس که رژیم ولایت فقیه، خودش بزرگترین اشاعه دهنده خرافات است واصلا بنیادش بر پایه دروغ و خرافه پرستی قراردارد. همه به یاد دارند که این حکومت در اوایل به قدرت رسیدنش و مخصوصا در جریان جنگ ایران وعراق، چگونه با سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی بخش هایی ازمردم و بویژه خردسالان، آنان را به بهانه رفتن به بهشت، به کام مرگ فرستاد. هیچ کس دوران سیاه دهه شصت را فراموش نمی کند که تعداد زیادی از دستگیر شدگان که حتی جزو فعالان سیاسی نیز به حساب نمی آمدند، چگونه توسط ماشین آدم کشی رژیم اسلامی سلاخی شدند. تبهکاران حاکم بر ایران وقتی در برابر اعتراض مردم قرارمی گرفتند، پاسخ می دادند: " اگربی گناه باشند بهشت خواهند رفت!" خرافات رژیم اسلامی تنها تا حد اعتقادات صرف نیست و مضمونی بشدت جنایات گرایانه دارد. حکومتی پشت این بهانه لشکرکشی امنیتی در عاشورا را پنهان می کند که رییس جمهور آن، یعنی احمدی نژاد، از مشاهده هاله نور در سازمان ملل سخن به میان می آورد و دایناسور مرتجعی چون احمد جنتی، رییس شورای نگهبان، رد ولایت فقیه را انکار خدا می داند. همین دیروز بود که بسیج با صدور اطلاعیه ای ازمردم خواست تا برای نزول باران دعا کنند. دراین بیانیه آمده است که به دلیل عدم بارندگی مشکلات و آسیب هایی متوجه مردم و بویژه خردسالان، سالخوردگان وبیماران قلبی می شود. این اگر خرافه پرستی نیست پس چیست؟ همه مردم ایران به خوبی می دانند که بسیاری ازاین مشکلات و بیماری ها اساسا ناشی از اقدامات و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و وحشت آفرینی دایمی حکومت در کشور است. حکومت ولایت فقیه همچون طاعونی است که خسارات و بلایای زیادی را متوجه مردم ساخته است. بنابراین ادعای این حکومت برای مبارزه با خرافه قمه زنی دروغی بیش نیست و رژیم با به خیابان ریختن یک نیروی امنیتی هجده هزارنفری هدف های دیگری را دنبال می کند.

 

حقیقت این است که رژیم اسلامی زخم عمیقی از ماه محرم و مراسم عاشورای سال قبل بر پیکر خود دارد و از آن واهمه دارد تا حوادث سال گذشته در مراسم امسال نیز به نحوی تکرارشود. سال گذشته، مردم هوشیارانه و با استفاده از مراسم ماه محرم با تظاهرات وسیع و با شعار مرگ بردیکتاتور، مرگ بر اصل ولایت فقیه یایه های استبداد مذهبی را بشدت لرزاندند و تنفر خود را نسبت به آن اعلام داشتند. تظاهراتی که سرکوب خونین مردم بی دفاع را به همراه داشته و باعث بی اعتباری شدید حکومت درمیان افکارعمومی ایرانیان و جهانیان شد. درست به همین خاطر است که حکومت اسلامی، علاوه بر آماده باش ارگان های سرکوبگر خود، هیجده هزار نیروی لباس شخصی اضافی را برای کنترل مردم و سرکوب ناآرامی احتمالی به میدان می آورد. ترس حکومتیان چندان هم بی پایه وبی اساس نیست. در شانزده آذر روز دانشجو، همه دیدند که علیرغم سرکوب های شدید و فاشیستی در دانشگاه ها، چگونه دانش جویان دانشگاه های ایران، با شعار مرگ بر دیکتاتور طرح های سرکوب گرانه حکومت را به بن بست کشاندند و نشان دادند که دانشگاه همچنان سنگر بزرگ وشکست ناپذیر مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران علیه استبداد و ستم گری است. رژیم از آن خوف دارد که این بار نیز شعار مرگ بر دیکتاتور در سطح توده ای و توسط صدها هزار نفر در خیابان ها و محلات با بهره برداری از فرصت طبیعی گردهم آیی ها تکرار شود. ترس آنان از مردم است که خواب را از چشم شان ربوده است.

هفده آذرهزارسیصدوهشتادونه

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved