O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Rahe Kargar
چهارشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ جولای ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
دفتر یاد بود جانباختگان راه کارگر
اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
راه کارگر در توئیتر
روابط عمومی راه کارگر در فیسبوک
تلویزیون راه کارگر در فیسبوک
سایت خبری راه کارگر
وبلاگ کارگری راه کارگر
اتحاد داوطلبانه
آرشیو تلویزیون اینترنتی راه کارگر
آرشیو از دیگر تلویزیون‌ها
مطالب این ستون لزوما ديدگاههای راه کارگر را بازتاب نميدهند!
آرشیو گزیدۀ مقالات رسیده ،
از دیگر رسانه ها
مطالب این ستون لزوما ديدگاههای راه کارگر را بازتاب نميدهند!
پاتوق کتاب اندیشه - گوتنبرگ (سوئد)
برگزار می کنند

پاتوق کتاب اندیشه - گوتنبرگ (سوئد) برگزار می کند


پاتوق کتاب اندیشه برگزار می کنند

پاتوق کتاب اندیشه بر گزارمی کنند


پاتوق کتاب اندیشه بر گزارمی کنند


از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری

بیانیه جمعی از فعالان اجتماعی ساکن ایران
فراخوان جمعی از معلمان عدالتخواه ایران
در اعتراض به ادامه پولی شدن آموزش

اطلاعیه شماره چهار


اعلامیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه


فیروزگوران ازچهره های ماندگار روزنامه نگاری ایران و عضو سازمان ساکا بود و در جریان اعتصاب روزنامه نگاران در بدو انقلاب نقشی مهم داشت، یادش گرامی باد.چپ خانواده ای جهانی است. پایه های چپ(کارگران، زحمتکشان ،فرودستان و پائینی ها) در ایران بپاخاسته اند. چپ در تاریخ صد سال گذشته در ساختن هر چیز مترقی نقش کلیدی داشته است. در حالی که خطر چنین رویاروئی هائی وجود دارد، امریکا بیش از پیش تحریم ها را تشدید می کند.ساقط شدن پهپاد امریکائی نشان می دهد، امریکا خود را برای لحظات حساس آماده می کند و تدارکات خطرناکی صورت می گیرد. اساس ماجرا این است که امریکا می خواهد شکست های خود را مخصوصا درخاورمیانه جبران و هژمونی خود را بازسازی کند..بیانیه دوم چهارده نفرجسورانه،فداکارانه وشجاعانه حرف مردم را می زند و بر این تاکید دارد که با جمهوری اسلامی و جناح های آن کنار نخواهیم آمد. باید در مقابل مادر عشقی و خواهرشهرام فرج زاده و... به احترام تعظیم کنیم. در حالی که با ریزش وسیع تر،در نیروهای رژیم و درحکومت روبرو هستیم،گماردن نیروهای کاملا مورد اعتماد شخص سید علی خامنه ای دراینجا و آنجا درسطوح مختلف برای آن که بتوانند با شرایط دشوارتر که با آن روبرو می شوند،چه درداخل وچه در خارج،درمقابل مردم مقاومت کنند.

چرا معادن هنوز حادثه خیزند؟!


اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در اعتراض به قتل رذیلانۀ علی‌رضا شیرمحمدعلییادنامه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)اگرانتخابات اروپا آینه ای است که معضل اتحادیه اروپا را ببینیم،همین حد از پیش روی احزاب راست افراطی یا نئوفاشیست یا فاشیست های قرن بیست ویکمی نشان می دهد،علاوه برهمه مسائل ، دراساس و درپس همه ماجرا، بحران سلطه نئولیبرالیسم قراردارد ونوعی "امریکائی شدن" را گسترش داده است. و"بحران نمایندگی" را نشان می دهد. اوضاع کنونی دراروپا، قبل ازهرچیز ورشکستگی احزاب سوسیال دموکرات وسوسیال دموکراتیزه شدن احزاب کمونیستی قدیمی را به یاد می آورد که آنها چگونه خود را دراختیارمنطق سرمایه داری قراردادند. شرایط کنونی ناشی ازغیاب چپ طرفدارسوسیالیسم ومبارزه برای سوسیالیسم ازهم اکنون است.سرمایه داری دربن بست ، کینزیالیزم را کنارگذاشت و با گلوبالیزم، نیروی کارارزان را درپشت مرزهای ملی پیدا کرد. با جایگزین شدن نئولیبرالیسم به جای کینزیالیسم،امنیت اجتماعی برای اکثریت مردم ازبین رفته است. فاشیسم، ضرورتا نماینده ایده ال سرمایه داری نیست، فاشیسم بیان بحران سرمایه داری وحالت فوق العاده درسرمایه داری را نشان می دهد.

برنامه های تلويزيون راه کارگر
تلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

گزارش سیاسی مصوب کنگره بیست و سوم
کنگره «کارل مارکس»

گزارش سیاسی کنگره بیست و دوم

قطعنامۀ کنگره بیست و یکم

قطعنامۀ کنگره بیست و یکم

قطعنامۀ کنگره بیستم

قطعنامه ی کنگره هفدهم
ترجمه جدید

تجدید آرایش چپ،مشخصات و ویژگی هایش

قسمت ششم

قسمت اول


مسئله ملی، ملت و ناسیونالیسم
پاسخ به سوالات نشریه آرش