Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ برابر با  ۰۲ فوريه ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲  برابر با ۰۲ فوريه ۲۰۱۴
پیام هئیت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

پیام هیئت اجرائی  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

به کومه له

 

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 

به مناسبت

 

۲۶ بهمن   روز اعلام موجودیت علنی کومه له

 

 

رفقا!

 

 

۲۶ بهمن۱۳۵۷، روزاعلام موجودیت علنی سازمان کومه له را به همه اعضاء و پیشمرگان سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران تبریک گفته و یاد شهدای فراموش نشدنی کومه له را که برای برقراری آزادی و سوسیالیسم جان باختند، گرامی می داریم.

 

رفقا!

 

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در یکی از سرنوشت سازترین بحران های تمام دوره موجودیت خود قرار دارد و از همین رو تلاش می کند که با همه قوا خود را از لبه پرتگاهی که موجودیتش را رقم خواهد زد، دور سازد. سیاست های هسته ای رژیم جمهوری اسلامی، سیاست منطقه ای تحریک آمیزو ارتجاعی، تاراج ثروت های نفتی و درآمدهای کشور توسط باندهای حکومتی و همدستان آن ها، سوء مدیریت اقتصادی و اجتماعی ، فساد ورشوه خواری گسترده که به همه نسوج جامعه ما نفوذ کرده است همراه با سرکوب همه جانبه سیاسی، اعدام های فله ای برای ایجاد ترس و رعب در جامعه، سرکوب همه عرصه های آزادی های مدنی، ادامه سیاست های زن ستیزانه برای تحکیم آپارتاید جنسی ، گسترش تبعیض های ملی، مذهبی و فرهنگی و بالاخره  تشدید بحران زیست محیطی در ابعادی فاجعه بار، ترازنامه سیاه رژیم جمهوری اسلامی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران را علیه حاکمان رژیم برانگیخته است. تردیدی نیست که بیشترین فشارهای سیاست های ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی، که در بالا به بخشی از آن ها اشاره شد، به زنان، مردان ، جوانان و کودکان طبقه کارگر و مزد و حقوق بگیران وارد می شود و آن ها بهای سنگین سقوط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی را می پردازند.

 

رفقا!

 

با تشدید همه جانبه بحران ها در ایران و از جمله گسترش و تشدید تبعیض ها در مناطق ملی، مبارزات ملیت های تحت ستم ایران بیش از هر زمان از ظرفیت فوق العاده اعتراضی برخوردار است. از همین رو اکنون راه حل های نیم بند ارائه شده توسط جناح های گوناگون نیروهای بورژوائی نمی تواند به مطالبات کنونی ملیت های تحت ستم ایران برای پایان دادن به تبعیضات ملی، جوابگو باشد. بنابراین جا دارد که نیروهای کمونیست و چپ در چهارچوب سیاست اصولی به رسمیت شناحتن حق ملل در تعیین سرنوشت خود و دفاع قاطع از اتحاد داوطلبانه همه ملیت های تحت ستم ایران،  راه حل مبتنی بر نظام فدرالیسم منطقه ای به عنوان راه حل مناسب برای حل ملی ارائه کنند.

 

 اما تردیدی نیست که فدرالیسم بدون دموکراسی معمولاً همه جا در خدمت منافع نیروهای ارتجاعی و محافظه کار محلی به کار گرفته می شود و نابرابری میان مناطق مختلف را حفظ و حتی تشدید می کند. این کارکرد منفی،به دلائلی چند، در ایران می تواند برجستگی بیشتری هم پیدا کند. بنابراین دموکراسی نخستین و حیاتی ترین شرط لازم برای کارساز بودن فدرالیسم در کشور ماست. بر بستر یک دموکراسی فعال ، سکولار ، مشارکتی و مسلماً برخوردار از آزادی های بنیادی، فدرالیسم می تواند به عاملی برای همگرایی ملیت های مختلف ایرانی تبدیل شود و به این ترتیب ظرفیت موجود در جنبش ملیت های تحت ستم ایران را به فضای مساعدی برای شکوفایی رنگارنگی فرهنگی ایرانیان و همبستگی با مبارزات اردوی کار و زحمت د ر سراسر کشور مبدل سازد.

 

اگر حل مسئله ملی نیاز به یک دمکراسی فعال وعمیق دارد اما به هیچ وجه نمی توان منکر این واقعیت شد که  با توجه به مناسبات اقتصادی اجتماعی حاکم بر ایران، چنین دمکراسی همه جانبه ای بدون گام برداشتن به سوی سوسیالیسم، نمی تواند عملی شود. از همین رو نقش نیروهای کمونیست، مانندکومه له "سازمان کردستان حزب کمونیست ایران" در جنبش ملی، برای دفاع از یک راه حل عمیقاً دمکراتیک ، که مدافع منافع کارگران و زحمتکشان ساکنان مناطق ملی  در پیوند و با هم زنجیران خود درسراسر ایران هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مسلماً پیروی از یک مشی اصولی و جوابگو در عرصه مسئله ملی و تلاش برای عملی ساختن ملزومات آن بهترین تضمین برای مقابله با   ناسیونالیسم های ارتجاعی مناطق ملی  و نیز ارتجاع منطقه ای و بین المللی برای بهره برداری از مسئله ملی علیه منافع کارگران و زحمتکشان مناطق ملی و اردوی کار و زحمت در سراسر ایران خواهد بود.

  

 

کومه له ای که  در  ۲۶ بهمن۱۳۵۷ فعالیت علنی خود را از سر گرفت و به عنوان گرایش سوسیالیست جنبش کردستان ومتعهد به جنبش سوسیالیستی و کارگری در سراسر ایران  پایه گذاری شد و در ادامه حیات سیاسی خود به ویژه در سالیان اخیر در پاس داشت از سنت انقلابی و کمونیستی با  تهاجم گرایشات  ناسیونالیستی و روند چپ زدائی از کومه له مقابله کرده است می تواند الگوئی برای یک راه حل اصولی و دمکراتیک برای مسئله ملی باشد.

 

رفقا

 

بار دیگر، درسالگرد ۲۶ بهمن « روزکومه له» یاد همه شهدای گرانقدر کومه له و همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم در ایران را گرامی داشته و به خاطره فراموش نشدنی آن ها درود می فرستیم.

 

 

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۲۹ ژانويه   ۲۰۱۴

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©