Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۰ برابر با  ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۰  برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱
در اعتراض به سفر احمدی نژاد

در اعتراض به سفر احمدی نژاد

 

احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی در شست و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ  ۳۱ شهریور مطابق با  ۲۲ سپتامبر  شرکت می کند.

"اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور" در اعتراض به این سفر، در اعتراض به جنایات رژیم جمهوری اسلامی – روبروی مقر سازمان ملل حضور می یابد.  امسال حضور ما با اهداف روشن تر در صفوف متحدتر همراه است.   امروز دیگر خواست استراتژیکی نیروهای انقلابی بویژه چپ مبنی بر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که با نوشتن "مرگ بر جمهوری اسلامی" بر دیوارهای خیابان ها  بیش از سه دهه یعنی ازهمان آغاز سرکوب ها جریان داشت به شعار خیابانی توده های میلیونی تبدیل شده است. خاورمیانه در شعله های انقلابی توده ها ، سراسر سرخ شده و توده های بپاخاسته در روند انقلاب طومار دیکتاتورها را در هم می پیچند.

 

اعتراض ما به چیست و ما که امروز اینجا جمع آمده ایم ، چه می خواهیم؟

۱ـ  ما به جهانیان اعلام می کنیم مردم ایران زیر یوغ یکی از ارتجاعی ترین رژیم های دینی قرون وسطائی با زور سرنیزه، زندان و شکنجه قرار دارند.

۲ـ  ما به جهانیان اعلام می کنیم طبقه کارگر و قاطبه مردم زحمتکش در وضع بسیار بد اقتصادی بسر می برند. بیکاری غوغا می کند و با گسترش محاصره اقتصادی ایران وضع آنها هر روز بد تر می شود.

۳ـ  ما به جهانیان اعلام می کنیم رژیم جمهوری اسلامی ایران در هیچ زمینه ای اصول حقوق بشر را رعایت نمی کند. بقول خود، قوانین شریعه بکار می برد. سنگسار را در حق زنان مشروع می داند، زنان را انسان های درجه دوم محسوب می دارد، مبارزات و مقاومت آنها را با اسلحه و خشونت پاسخ می گوید، در برابر اعتراضات دانشجویان و روشنفکران سرکوب را اعمال می کند، از ایجاد سازمان ها و تشکلات کارگری جلو می گیرد، رهبران کارگران را به زندان می اندازد و خلاصه یک دیکتاتوری سیاه اسلامی را بر جامعه مسلط ساخته است.

۴ـ ما به جهانیان اعلام می کنیم در ایران کنونی، نه آزادی بیان، نه آزادی اجتماع، نه آزادی تشکیلات، نه آزادی حتی دینی و نه آزادی در زندگی خصوصی موجود است. اسلام سیاسی حاکمین سایه شوم خود را به تمام شئون فرد فرد ایرانی انداخته و زندان بزرگی را بنام ایران جمهوری اسلامی بوجود آورده است.

۵ـ  ما به جهانیان اعلام می کنیم رژیم جمهوری اسلامی به هیجوجه و با هیچ معیاری نماینده مردم ایران نیست، غیر قانونی است، سرمایه داران حکومتی آن بزرگترین جنایتکاران قرون اخیر ایران هستند.

۶ـ  ما از مردم جهان می خواهیم،  از مردمی که در سمت آزادی و برابری ایستاده اند تقاضا داریم، همراه ما بنام مردم شرافتمند و محترم ایران صدای اعتراض خود را نسبت به عملکرد حاکمین کنونی ایران بلند کنند.  از جنبش مقاومت و اعتراضی توده های وسیع در سراسر ایران ، از مبارزات کارگران و زحمتکشان ، جوانان و روشنفکران، زنان که در تمام سطوخ مورد ستم هستند، از مبارزات مردم  در اعتراض به روش حکومت در خشکاندن دریاچه ارومیه پشتیبانی نمایند.

۷ـ  جنبش بزرگ توده ای که از دو سال پیش برخاست و با سرکوب شدید حاکمین روبرو شد، در جریان پیشروی خود راه انقلابی را در پیش گرفته و امروز با خواست برچیدن کل نظام جمهوری اسلامی، در روند اصلی و تاریخ ساز گام برداشته است. ما در سمت چنین جنبشی قرار داریم.  پرچم ما پرچم کارگران و زحمتکشان است. راه نجات مردمانمان را در براندازی کل رژیم با اتکاء به نیروی خود بدون دخالت نیروهای امپریالیستی در مبارزات سرنوشت ساز مردم ایران می دانیم. استقلال، آزادی و برابری پرچم ما است. ما امروز در خیابان های نیویورک زیر پرچم "اتحاد چپ" با بدیل سوسیالیستی بعنوان تنها راه مؤثر و در خدمت اکثریت مردم ایران گرد آمده ایم.

ما با افتخار اعلام می کنیم  ادامه دهندگان راه راستین کلیه مبارزان راه اسقلال، آزادی و برابری در یک قرن گذشته ایم و با تمام سرکوب و خشونت ها همچنان تا پیروزی نهائی از پای نمی ایستیم.

رژیم جمهوری اسلامی از پایه لرزان، از درون پوسیده و آنقدر ستم روا داشته که دیگر توانائی ادامه حکومت را ندارد . چنانچه مخالفین و پیشروان آنها متشکل شوند و راه و روش مبارزاتی علمی و انقلابی را در پیش گیرند، نه نادر می ماند و نه نادری.

سرنگون باد نظام جمهوری اسلامی

پیروز باد راه انقلابی سوسیالیستی

اتحاد مبارزه پیروزی

 

اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©