Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ برابر با  ۰۵ فوريه ۲۰۱۶
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۹۴  برابر با ۰۵ فوريه ۲۰۱۶
در اعتراض به دستگیری کارگران مس خاتون آباد

در اعتراض به دستگیری کارگران مس خاتون آباد

به حمایت از آنها  بر خیزیم!

با درود بر مبارزه و مقاومت کارگران خاتون آباد و خانواده هایشان!

۲۸ کارگر معترض مس خاتون آباد از روز سه شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ در بازداشت به سر می برند. و اقدامی هنوز در رابطه با آزادی آنها از طرف مقامات مسئول انجام نگرفته است و خانواده های آنها همچنان  پیگیر وضعیت آنها هستند.

 

کارگران قراردادی که در زمان احداث پالایشگاه دراین مجموعه فعالیت داشتند روز سه شنبه در مقابل درب ورودی مجتمع مس خاتون آباد اعتصاب کرده اند و راه را بر کارگران و پرسنل این مجموعه بسته اند .

 

نیروهای تامین شهرستان با یورش شبانه به کارگران معترض آنها را بازداشت نمودند.  خانواده های آنان در اعتراض به این حرکت ضد کارگری  روزچهارشنبه در مقابل درب ورودی مجتمع مس تحصن کرده وعملا کوره ذوب را تعطیل کردند .

 

در واقع تعرض به کارگران از اینجا شروع میشود که پیمانکارانی تعدادی از کارگران را با قید قرار دادها و زمان های معین ومشخص برای انجام پروژه هایی بکار میگمارند با خاتمه این پروژه ها، قرار داد کاری هم با کارگران نیز به اتمام میرسد و اقدام به بیکارنمودن آنها می نمایند.

 

در ادامه این حرکت، مسئول روابط عمومی مس اذعان کرد: این اجتماعات در پی برگزاری آزمون استخدامی از بین کارگرانی است که در زمان احداث پروژه پالایشگاه با پیمانکاران وقت همکاری داشته اند، لذا افرادی که دراین آزمون نمرات قبولی را کسب نکرده اند متحصن شده اند. تجمعات و اعتراضات از سوی کارگرانی که در آزمون حد نصاب نمرات را کسب نکرده اند همراه با خانواده هایشان بمدت سه هفته است که ادامه دارد.

 

صاحبان این معادن همراه پیمانکاران برای اینکه حکم اخراج این کارگران را قانونی تلقی نمایند. آزموني برپا نموده  و از کل شرکت کنند گان ۱۵۰ نفر ر مجددا استخدام كرده و بقيه را اخراج مي نمايند.

 

کارگران بیکار شده کارخانه ذوب خاتون آباد عليه اين حرکت تفرق افکنانه و ضد کارگری دست زده  بودند که با حمله و یورش یگان ویژه سرکوبگر روبرو شدند و در این  ٢٨ كارگر معترض دستگير شدند

یورش به كارگران خاتون آباد و دستگیر نمودن آنها که به دفاع از منافع طبقاتي خود بپا خاسته اند، يكبار ديگر نشان از این دارد كه اين رژيم پاسخ ابتدايی ترين خواسته ها را با زندان و بیکار ساختن مي دهد. همانطور که در سال ۱۳۸۲ رژیم سرمایه جمهوری اسلامی اعتراض کارگران خاتون آباد شهر بابک  را با گلوله پاسخ دا د و به از دست دادن جان چند کارگر و زخمی شدن تعداد دیگری ختم شد. اين عمل جنايتكارانه نشانه اوج درماندگی و ضعف رژيمی است كه در بحران عميق و همه جانبه ای بسر ميبرد و چاره ای جز انجام اينگونه اعمال ضد کارگری ندارد.

 

در چند سال اخیر در پرتو سیاستهای جدید جهانی سرمایه، در ایران نیز استثمار و بی حقوقی مطلق کارگران شدت بی سابقه ای بخود گرفته است. خصوصی سازیها، اخراج و بیکارسازی و قراردادهای سفید، کاهش دستمزد و بالا کشیدن حقوق معوقه، لغو ابتدایی ترین بیمه های اجتماعی کارگری، تحمیل قوانین ضد کارگری در باز گذاشتن دست کارفرماها، بیش از پیش زندگی کارگران را به ورطه نابودی کشانده است در چنین شرایطی دامنه اعتراضات کارگری در ایران ابعاد وسیعی به خود گرفته است.

 

برای مقابله با اعتراضات، برای جلوگیری از گسترش و ارتقاء و سراسری شدن مبارزات، رژیم اسلامی سرمایه یک راه بیشتر نمی شناسد و آن سرکوب علنی تجمع کارگران با استفاده از اوباشان چماقدار و مزدوران نظامی اش است که سرکوب و یورش به کارگران مس خاتون آباد دقیقا هم در این راستا معنی می یابد.

 

کارگران مس خاتون آباد در طی تمامی این سالها به مبارزه به شرایط سخت کاری خود، حداقل دستمزد چندین برابر زیرخط فقر، نداشتن امنیت شغلی و اخراج و بازداشت و شرایط سخت و آلودگی محیط کار ادامه داده اند.

 

روند بيكارسازی و عدم پرداخت دستمزدها نه تنها رو به بهبود نيست بلكه با بحرانی كه رژيم را در بر گرفته هر روز شديدتر ميشود. بحران اين رژيم فقط  به حيطه سياست بر نميگردد، بلكه بحرانی همه جانبه و همزمان سياسی، اقتصادی و اجتماعی است. هر روزه جمعيت قابل توجه اي از نيروی كار در آستانه اخراج قرار دارد و مشكل اشتغال به معضل بزرگ رژيم و توده های کارگر و زحمتکش تبديل شده است.

 

اما کارگران مس خاتون آباد برای رسیدن به مطالبات خود، با مبارزات جدا از هم طبقه ایهای دیگر خود، نمی توانند سرمایه را به عقب نشینی جدی وادارند. هم اکنون کارگران معدن کار طزره و زمستان یورت در حال اعتصاب و تجمع هستند. این بخش از جنبش کارگری نیز ماهها و بلکه سالهاست که برای مطالباتی چون دستمزدهای معوقه و … مبارزه می کنند. گرچه مبارزات کارگری سالهای اخیر نشان داده است که نه تنها هر گام پیشروی جنبش کارگری در جهت رسیدن به کسب مطالباتش در گرو ایجاد تشکلهای طبقاتی خویش است بلکه جلوگیری از زندانی نمودن آنها نیز به آن گره خورده است به عبارت دیگر میتوان با اطمینان گفت با ایجاد تشکل می توان به این نابرابریها خاتمه داد.

 

افشای سرکوبگریها و جنایات رژیم علیه کارگران ایران و اعتراض و همصدایی برای آزادی کلیه کارگران زندانی از جمله کارگران بازداشت شده مس خاتون آباد، دفاع و پشتیبانی از اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکرهفت تپه و دیگر اعتصابات و اعتراضات کارگری و نیز تلاش برای تقویت اتحاد و همبستگی میان کارگران و انعکاس اعمال ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی در سطح بین المللی باید هر چه بیشتر گسترش یابد.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

۲ فوریه ۲۰۱۶

nhkommittehamahangi@gmail.com

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©