Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ برابر با  ۱۹ ژانويه ۲۰۱۶
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴  برابر با ۱۹ ژانويه ۲۰۱۶
فراخوان

فراخوان

به کارزار اعتراضی علیه ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

به مناسبت سفر روحانی به فرانسه۲۷ و۲۸ ژانویه

با پشتیبانی چهل تشکل اجتماعی و سیاسی ایرانی و فرانسوی

 

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده است تا به رغم نقض آشکارومداوم حقوق بشردرایران، مشارکت دراقدامات تروریستى، همکاری با مستبدین منطقه وبحران آفرینی درجهان، به عادی سازی روابط سیاسی وتجاری با فرانسه ودیگر کشورهای اروپایی دست زده، براى خود مشروعيت كسب كند.

ما بخشی از تشکل های سیاسی واجتماعی وکنشگران اپوزیسیون در خارج از کشور، برای اعتراض به سى وهفت سال كشتار، سرکوب فاشیستی وتجاوز به حقوق همه اقشار مردم ایران وبیعدالتی اعمال شده نسبت به همه ستمدیدگان، اعم از زنان و کارگران و دیگر مزدبگیران و اندیشه ورزان وهنرمندان و معلمان و نویسندگان و روزنامه نگاران و دانشجویان، فارغ از جنسیت و ملیت وقوميت و آئین و اندیشه، یک کارزار اعتراضی را تدارک دیده ایم.

به این مناسبت ازهمه ايرانيان آزاده كه باور به نفی و سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری وعدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته - سکولاریسم)، رعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران براساس موازین بین المللی، لغومجازات اعدام، برچیدن بساط  شكنجه، لغو هرگونه تعقيب كنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر واز جمله حق ملل درتعیین سرنوشت خویش هستند، دعوت می کنیم با مشارکت فعال خود به این کارزار اعتراضی بپیوندند.

تظاهرات مرکزی روز چهارشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶

پاریس، میدان République، از ساعت ۱۵ تا ۱۷

گرد هم آئی بعدی:  پنجشنبه ۲۸ ژانویه از ساعت۱۴ تا ۱۷،

میدان Invalides، پاریس هفتم

 

کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

پاریس، ۱۴ژانویه ۲۰۱۶

 

تشکیلات ها، انجمن ها و سازمان هائی که از این «کارزار» اعلام پشتیبانی کرده اند:

 

حزب سبزهای فرانسه EEL

حزب نوین ضد سرمایه داری NPA-فرانسه

حزب کمونیست فرانسه PCF

سندیکای سولیدر

گروه خاورمیانه ی دبیرخانه ی بین المللی سندیکای (کنفدراسیون ملی کار) CNT

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران-واحد پاریس

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران-پاریس

انجمن فرهنگی روژی کورد

جمعی از آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست های فارسی زبان درپاریس

جمعی از کمونیست های ایران (پاریس)؛

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

حزب دموکرات کردستان

حزب دموکرات کوردستان ایران – کمیته پاریس؛

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – فرانسه

سازمان راه کارگر- واحد پاریس

سازمان زنان هشست مارس _ایران-أفغانستان)

سازمان مردمی کرمانج خراسان  از لندن

شورای موقت سوسیالیست های  چپ ایران

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک

کانون پشتیبانی ودفاع  از مبارزات مردم ایران-هانوور

کمیتە اعتراض بە سفر روحانی رئیس جمهور ایران بە فرانسە---از هلند

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو

کمیته زنان ضد سنگسار – پاریس

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری- خارج از کشور

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه

 

امضاهاادامه دارد...

 

سازمان ها و نهادهائی که تا کنون  با اطلاعیه مستقل از این کارزار پشتیبانی کرده اند:

اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی ـ سوپیس

تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

حزب کمونیست ایران- خارج از کشور

فعالین چریک های فدائی خلق در اروپا

هیات هماهنگی ٣ جریان کومه له

روند سوسیالیستی کومه له

حزب کومه له کردستان ایران (خط اتحاد)

کومه له زحمتکشان کردستان

روابط بین المللی فدراسیون آنارشنست

میزکتاب امستردام

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©