Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳ برابر با  ۲۷ فوريه ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳  برابر با ۲۷ فوريه ۲۰۱۵
بیانیه کانون نویسندگان ایران در حمایت از مطالبات معلمان، پرستاران و کارگران

بیانیه کانون نویسندگان ایران در حمایت از مطالبات معلمان، پرستاران و کارگران

 

حمایت از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران

 

شرایط زندگی مزدبگیران درایران روز به روز دشوارتر می¬شودو فاصله میان دریافتی آنها و آهنگ تورم هر دم فزونی می گیرد. معلمان، پرستاران و کارگران از سختی زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده¬¬ و در روزهای اخیر به اعتراض¬های گسترده¬تر دست زده¬اند .

کانون نویسندگان ایران ضمن حمایت از خواست¬های بحق این زحمت¬کشان خواهان آزادی فعالیت تشکل¬های مستقل آن¬ها برای دست¬یابی به حقوق صنفی و انسانی¬شان است.

کانون نویسندگان ایران

چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©