Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۰ برابر با  ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۰  برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱
پشتیبانی و حمایت از« کمیته دفاع از رضا شهابی»

پشتیبانی و حمایت از« کمیته دفاع از رضا شهابی»

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران با تمام قوا از کمیته دفاع از رضا شهابی حمایت کرده و خود را عضوی از این کمیته میدانند 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران از بدو تشکیل به همبستگی با جنبش کارگری، رساترکردن صدای اعتراضات و اعتصابات کارگری، فراخواندن کمپینهای مبارزاتی برای آزادی کارگران زندانی ... و در ارتباط مداوم با کارگران و سازمانها و نهادهای کارگری در سطح جهانی برای جلب حمایت جهانی کارگران فعالیت نموده است.

کمپین آزادی کارگران زندانی، رضا شهابی، علی نجاتی و دیگرکارگران زندانی تا آزادی تمامی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی در دستور روزانه نهادهای همبستگی است و از هیچ فعالیت و مبارزه ای برای رسیدن به این هدف دست نخواهند کشید.

رژیم ضد کارگر اسلامی سرمایه از ترس و وحشت خود دیوانه وار از هر ابزاری علیه کارگران و فعالین کارگری استفاده نموده تا آنان را از متشکل شدن، از ایجاد تشکلات کارگری به نیروی خود کارگران و از مبارزه برای یک زندگی انسانی باز دارد. خفقان، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام هم نمیتواند طبقه ای که عزم خود را جزم کرده است که در مقابل تمامی بی حقوقی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به ایستد را به زانو در آورد. مبارزه علیه این جانیان سرمایه چه در درون و چه در بیرون زندان بی وقفه در جریان است و تا نابودی کامل این دیکتاتوریهای سرمایه داری ادامه خواهد داشت.

طبقه کارگر ساختن جامعه ای فارق از فقر، بیکاری، بی خانمانی، ستم، استثمار و تبعیض و ... را در دستور مبارزه خود دارد، تا تمامی اقشار کارگر، زحمتکش و تمامی شهروندان بتوانند از یک زندگی به دور از مشقات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران تمامی سازمانها، کانونها، گروهها را فرامیخواند که به پشتیبانی از کمیته دفاع از رضا شهابی بپیوندند و برای آزادی رضا شهابی، علی نجاتی و دیگر کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی با هر توان و امکاناتی که دارند بکوشند.

با توجه به اینکه اعتصاب غذای رضا شهابی ضربه جدی به سلامتی وزندگی این مبارز کارگری وارد میکند، ما نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ایران - خارج ازکشور، ضمن قدردانی ازمبارزات ایشان، تقاضا داریم که او اعتصاب غذایش را پایان دهد .

ما رژیم جمهوری اسلامی که رضا را دراین حالت وخیم جسمی و بدون هیچگونه جرمی ، درزندان نگهداشته وازهرگونه درمان پزشکی محروم کرده است، مسئول جان رضا شهابی میدانیم . ما به رضا اطمینان میدهیم که همچنان به مبارزه خود برای آزادی او و تمامی کارگران زندانی، باشدت بیشتر ادامه خواهیم داد. 

به کمپین آزادی کارگران زندانی تا آزای کامل تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید!

دسامبر ۲۰۱۱

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

boltanxaberi@gmail.com

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

 

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com 

- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr

- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de

- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de

- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se

- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com

- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com

- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm

- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca

کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com

iran.turkey.workers@gmail.com  کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه

leftalliance@yahoo.com - اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتن

kargar61@web.de نهاد همبستگی با جىبش کارگری ايران هامبورگ

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©