Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : سه-شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸  برابر با ۱۱ فوريه ۲۰۲۰
ما رای خود را داده ایم،

ما رای خود را داده ایم،

جمهوری اسلامی نابود باید گردد!

در رابطه با انتخابات مجلس ارتجاع جمهوری اسلامی در ایران

 

چهل و یکسال پیش، در مقابل انقلاب برای آزادی و رفاه درایران که دراولین گام رژیم شاه را سرنگون کرد، ضد انقلاب سرمایه داری اسلامی، با بسیج ارتجاعی خمینی و حمایت دولت های سرمایه داری در کنفرانس گوادلوپ سازمان داده شد و با رفراندم آری یا نه رژیم توتالیتر سرمایه داری اسلامی را برگرده جامعه تحمیل کردند. رژیمی که طی چهل و یکسال گذشته در کارنامه اش اعدام و کشتار وتروردهها هزار نفر را دارد. رژیمی که حافظ و عامل فقر و فلاکت اکثریت عظیم جامعه وتحمیل انواع نابسامانی های اجتماعی منجمله اعتیاد و تن فروشی وخودسوزی و خودکشی و انواع بیماری بوده است. رژیم جمهوری اسلامی گزینه سرمایه داری جهانی برای سرکوب آزادی خواهی و مطالبات رفاهی در جامعه بوده است. سرمایه داری با این گزینه و با هدف حفظ و تامین منافع اقتصادی اش چندین نسل بوِیژه زنان را قربانی کرد. اکثریت مردم در جامعه ایران طی چهار دهه گذشته با دادن بهای گزافی زنده گی در جامعه تحت سرنیزه حکومت فاشیستی اسلامی را تجربه کردند و اکنون مدتهاست که انتخاب خود را کرده اند. بخشی از مردم که با گفتمان اصلاح در رژیم که درمضحکه انتخابات ارتجاع جمهوری اسلامی شرکت می کردند، آنگاه که کاسه جامعه لبریز شد، در سال هشتاد و هشت درجریان تقلب انتخاباتی به اعتراض پرداختند. آتش زیر خاکستر دردی ماه 96 با سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت کالاهای اولیه بر حسب قیمت دلار در بازارشعله ور شد ودر دهها شهر ایران کارگران و زحمتکشان بیکار شده با صدای رسا اعلام کردند" اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا" و به سرنگونی رژیم رای دادند. در آبان 98 بار دیگر خیزش سراسری با افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین جامعه ایران را لرزاند و رژیم اسلامی تنها با استفاده از کلیه تجهیزات ومزدورانش توانست آن را موقتن فرو بنشاند. 1500 نفر جان باختند و حدود 8 هزار نفر بازداشت و روانه شکنجه گاهها شدند. رژیم سرمایه داری اسلامی در منجلاب بحرانی قرار گرفته است که امکان خروج ندارد و درهر سربزنگاه دست به قماری می زند تا بتواند چند صباحی بیشترحکومت کند. از سر ناچاری و با هدف از سرگیری رابطه با دولت امریکا تروریست و آدمکش خود قاسم سلیمانی، جنایتکاری که خون هزاران نفر از مردم افغانستان و سوریه و عراق و یمن و نیز ایران بدستش آغشته بود، را قربانی کرد. هواپیمای اکرائینی با 176 سرنشین را سپر خود کرد و با موشک آن را منفجر کرد وکارنامه پراز جنایت خود را سنگین تر کرد. مضحکه انتخابات رژیم سرمایه داری اسلامی دراسفند امسال با وجود حمایت دولت های سرمایه داری از آن نیزبدون شک نجاتش نخواهد داد و بحرانی به بحران های دیگرش اضافه خواهد کرد. شکاف رژیم با اکثریت جامعه یعنی کارگران و زنان و معلمان ودانشجویان و بازنشستگان و پرستاران و نیروی عظیم ارتش ذخیره کار، اقلیتهای ملی، قومی ومذهبی عمیق شده است وتنها با سرنگونی اش، جامعه مسیر خود را، با اتکا به شوراها و نهادهای انتخابی اش، به سوی رفاه و آسایش و آزادی سوق خواهد داد. اکثریت جامعه در ایران مدتهاست انتخاب خود را کرده اند ورای آنها چیزی جز نابودی رژیم سرمایه داری اسلامی نخواهد بود.

 

نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

برابری آزادی اداره شورایی

نان کار آزادی - شادی رفاه آبادی

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور

http://nahadha.blogspot.com/

https://t.me/nahadhayehambastegi

6 فوریه 2020 - 17 بهمن 1398

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved