Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۰۹ دسامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲ دی ۱۳۹۰  برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱
ایران در آئینه آمار(۷۸)

ایران در آئینه آمار(۷۸)

۳۰ آذر ۱۳۹۰ـ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

کارخانه ايران خودرو تبريز تعطيل شد

طی يک سال ۳۰۶ زن به اميد زندگی بهتر راهی کردستان عراق شدهاند

وعدههای جديد به زنان سرپرست خانوار

افزايش تقاضا برای تغيير جنسيت در تهران

۳ ميليون خانوار از چرخه دريافت يارانه نقدی حذف ميشوند

بيش از ۵ درصد از کارگران قراردادى در پايان سال اخراج ميشوند

کاهش نرخ رشد جمعیت درایران

اطلاعات تکاندهنده از سود ۱۷هزار ميليارد تومانی که به جيب برخی ميرود!

هزينه ۳۴ ميليارد دلاری فساد برای اقتصاد ايران در يک سال

 

۳۰آذر :كارخانه ايران خودرو تبريز تعطيل شد؛ دهها هزار نفر بيکار شدند

مردمک:غلامرضا صادقيان، قائممقام شرکت ايران خودرو تبريز دوشنبه، ۲۸ آذر در گفتوگو با ايسنا از تعطيلی کامل فعاليتهای اين کارخانه خبر داد.

آقای صادقيان تعطيلی اين کارخانه را در شرايطی اعلام کرد که سالانه بين ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار دستگاه وانت پيکان از خط توليد آن راهی بازار ميشد.

قائممقام شرکت ايران خودرو تبريز همچنين از بيکار شدن دهها هزار نفر از کارگران و کارکنان در خطوط مونتاژ وانت پيكان، بخشهای لجستيک، حمل و نقل و قطعهسازی وانت پيكان کارخانه خبر داده است.

به گفته او، ۱۵۰۰ از اين تعداد، کارگرانی بودند که در خطوط مونتاژ وانت پيكان مشغول فعاليت بودند.

توقف خط توليد ايران خودرو تبريز تعهد فروش ۲۱ هزار دستگاه وانت پيكان را هم در هالهای از ابهام قرار داده است.

اين در حالی است که حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو توليدی اين شرکت هم به دليل عدم شمارهگذاري، در انبار دپو شده است.

ايران خودرو برای اولين بار در ۴۵ سال گذشته، زيانده شد. قائم مقام مالی ايران خودرو گفته که اين شرکت تقريبا ۹ برابر سرمايه ثبتی خود به بانکها بدهكار است، اما به ازای آن دارايی دارد.

 

۳۰آذر: طی يک سال ۳۰۶ زن به اميد زندگی بهتر راهی کردستان عراق شدهاند

کُردپا: شرايط نامناسب سياسی اجتماعی در ايرانی کنونی باعث خروج زنان و دختران کُردستان ايران شده است.

 

مدير کل آسايش عمومی اربيل در اقليم کردستان عراق با انتشار آماری مدعی شد که از ابتدای سال جاری ميلادی تاکنون بيش از 306 زن که تابعيت ايرانی داشته و همگی کُرد ميباشند به دلايل سياسی و اجتماعی وارد خاک اقليم کردستان عراق شدهاند.

وبسايت خبری "واروين" به نقل از بخش اتباع ايرانی مديرکل آسايش عمومی پايتخت اقليم کردستان اعلام کرد: بخش بزرگی از اين زنان و دختران به علت مشکلات گذرنامه و برگهی اقامت در اقليم کردستان عراق و تأمين معيشت روزانهی خود به تنفروشی روی ميآورند.

 

۲۸آذر :وعدههای جديد به زنان سرپرست خانوار: مستمريهايی که بخور و نمير هم نيستند

قانون:باز هم زنان سرپرست خانوار، و وعدههايی که قرار است زندگی آنها را بهبود دهد، در رسانهها خبرساز شدهاند. ديروز نمايندگان مجلس شورای اسلامی با تصويب ماده 3 حمايت از بيکاران متقاضی کار مقرر کردند زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست يا خودسرپرست نيز از بيمه بيکاری برخوردار ميشوند. شايد اين هم وعدهای باشد بر انبوه وعدههای محقق نشده درباره زنان.

به گزارش قانون، داشتن دفترچه بيمه و بازنشستگی برای اين زنان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و فقط بيمه بيکاری کم بود تا به اين وعدههای تحققنيافته افزوده شود.

البته اين وعدهها فقط از سوی مجلسيها نيست، کميته امداد هم قول داده است که تا سال آينده بيش از 270 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش امداد، از خدمات بيمههای اجتماعی بهرهمند خواهند شد. اين وعده شامل يک چهارم از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد خواهد بود. آخرين آمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش امداد يک ميليون و 30 هزار زن سرپرست خانوار است.

بر اساس آمارهاى چند سال پيش يک ميليون و 600 هزار خانواده زن سرپرست در کشور زندگی ميکنند.

آمار زنان سرپرست خانوار مانند ديگر آسيبهای اجتماعی کشور ضدونقيص است و اطلاعات کافى در مورد اين زنان وجود ندارد. فراموش نکنيم رشد طلاق روند رو به رشدی را طی ميکند و به تبع آمار زنان سرپرست خانوار افزايش مييابد.

 

مستمريهايی که بخور و نمير هم نيستند

سازمان بهزيستی و کميته امداد به عنوان متوليان اصلی اين زنان شناخته ميشوند. کمکهای بهزيستی در زمينه حمايت از زنان سرپرست خانوار شامل مستمری و کمکهای موردی در زمينه درمان، ازدواج، تحصيل فرزندان ، تهيه کالاهای اساسی و.. است. ميزان مستمری ماهيانهبهزيستی به اين زنان حدود 30 هزار تومان آن هم برای خانوادههای بيش از 2 نفره تا پنج نفر است.

همچنين ميزان مستمری دريافتی زنان سرپرست خانوار از کميته امداد از 40 هزار تومان تا 70 هزار تومان است. اگر نگاهی به خط فقر اعلام شده دو سال قبل که 870 هزار تومان بود بيندازيم و تورم و وضعيت بد اقتصادی کنونی را ناديده بگيريم، يعنی يک دوازدهم خط فقر آن هم در خوشبينانهترين حالت.

 

 

۲۸آذر: افزايش تقاضا برای تغيير جنسيت در تهران

قدس آنلاين

رييس دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی تهران با بيان اينکه بررسی و حل موضوعات پزشکی از جمله ناباروری و دوجنسيتی لازم است، گفت:مساله دو جنسيتی و ارايه تقاضا برای تغيير جنسيت از مسائل روز دنيا است که بايد مباحث حقوقي، علمی و فقهی آن مورد بررسی و دقت قرار گيرد.گودرز افتخار جهرمی افزود: تاکنون 2 هزار و 600 نفر به پزشکی قانونی تهران درخواست تغيير جنسيت دادهاند.

 

۲۸آذر: ۳ ميليون خانوار از چرخه دريافت يارانه نقدی حذف ميشوند

ايلنا

سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس با اعلام خبر حذف بيش از ۳ ميليون خانوار از چرخه دريافت يارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندسازی گفت: دولت براساس قانون اجازه دارد برای جبران ناشی از ضررهای حاصل از هدفمندی يارانهها کمکهای بيشتری به دهکهای پايين جامعه ارائه دهد.

موسوی جرف نماينده آبادان در گفتوگو با ايلنا، تاکيد کرد: دولت برای مرحله دوم هدفمند سازی يارانهها قصد دارد به دهکهای پايين جامعه يارانه نقدی بيشتری ارائه بدهد لذا حذف و يا تعديل دهکها براساس قانون يکی از مسئوليتهای دولت است.

 

 

 

عدم حمايت دولت از توليد، بيکاری را افزايش داد

 

سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس در ادامه به تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندسازی يارانهها در خصوص حمايت از توليد اشاره کرد و گفت: متاسفانه دولت به دليل کسری بسيار زياد درآمدهای ناشی از هدفمندی يارانهها نتوانست در سال اول اجرای اين قانون ۳۰ درصد مصوب حمايت تسهيلاتی از توليد را اجرا کند و در سال دوم که ۲۰ درصد است نيز هنوز اين امر در هالهای از ابهام قرار دارد.

به گفته وي، اين امر در سال اول منجر به از بين رفتن فرصتهای شغلی و ورشکستگی برخی از واحدهای توليدی شد.

۲۸آذر: بيش از ۵ درصد از کارگران قراردادى در پايان سال اخراج ميشوند

ايلنا: رئيس اتحاديه کارگران قرار دادی گفت: با اتمام قراردادهای کار در پايان سال جاری بيش از ۵ درصد از کارگران قراردادی اخراج ميشوند.

فتح الله بيات در گفتگو با ايلنا ضمن رد اظهارات رحيمی معاون اول رئيس جمهوری ايران که نرخ بيکاری را در ايران معادل اشتغال اتباع بيگانه اعلام کرده بود ياد آور شد: تعداد بيکاران در ايران بيش از چهار ميليون نفر است.

رئيس اتحاديه کارگران قراردادی افزايش تعداد مقرری بگيران بيمه بيکاری را نشان از افزايش نرخ بيکاری در سال جاری اعلام کرد و گفت: به رغم اينکه سازمان تامين اجتماعی از افزايش ۱۲ هزار نفری تعداد مقرری بگيران بيمه بيکاری در سال جاری خبر داده اما دولت همچنان معتقد است که نرخ بيکاری کاهش يافته است.

اين فعال کارگری سياستهای اقتصادی دولت را موجب افزايش نرخ بيکاری در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: وضعيت بحرانی واحدهای توليدی کشور موجب خواهد شد که نرخ بيکاری تا پايان سال جاری به ۲۰ درصد برسد.

او با بيان اينکه نرخ بيکاری اعلام شده توسط مرکز آمار ايران غير قابل استناد است ياد آور شد: در حال حاضر نميتوان فردی را با يک ساعت کار در هفته شاغل محسوب کرد؛ اين در حاليست که تحقق وعده ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی با اتخاذ فرمولهای اينچنينی در خصوص اشتغال دور از ذهن نيست.

۲۸آذر:هزينه ۳۴ ميليارد دلاری فساد برای اقتصاد ايران در يک سال

خبرگزاری مهر

امروز يکشنبه، احمد توکلی رئيس مرکز پژوهشها در نطق ميان دستور خود به بررسی رابطه پرونده فساد اخير با امنيت ملی کشور پرداخت.

 

 

توکلی با بيان اينکه "اعتماد مردم به امام امت و رهبر معظم انقلاب و اکثر مسئولان رده اول کشور محصول انقلاب اسلامی بود"، گفت: بنا بر گزارش انجمن اقتصاد جهانی داووس درجه اعتماد عمومی مردم ما به سياستمدارانشان بسيار بهتر از وضعيت امثال ترکيه يا تايلند بوده است يعنی شاخص ايران ۳۹، ترکيه ۸۱ و تايلند ۸۳ است ولی اين امر نبايد ما را غافل کند.

وی تاکيد کرد: طبق برآورد سازمان شفافيت بين المللی تنها در يک سال فساد ۳۴ ميليارد دلار برای اقتصاد ايران هزينه داشته که ۳۱ ميليارد از کاهش بهرهوری و ۳ ميليارد با راندمان سرمايهگذاری خارجی رخ داده است.

وی با بيان ۲۵ نوع جرم يقه سفيدها گفت: تقلب در عمليات بانکي، تقلب در اعلام ورشکستگي، جعل اسناد، تقلب در بيمه سلامت، پولشويي، رشوه، تقلب در بيمه تجاري، حسابداری شرکتها، بازار سهام، جنايات پيچيده مالی است که توسعه فقر، فلاکت، بيکاري، تاخير ازدواج ها و ... را در پی دارد.

توکلی در پايان با بيان اينکه تمام بار احيای اعتماد از دست رفته و آثار آن بر امنيت ملی به دوش قضات است، گفت: تمام اقدامات متقلبانه اخير کاری کاملا تشکيلاتی بوده که از طريق افرادی مديريت شده که طی ۵ سال ثروت خويش را ۹۴ هزار برابر کردند.

 

آذر :کاهش نرخ رشد جمعیت درایران ۲۷

آفتاب:

به گفته رییس مرکز آمار ایران؛ نسبت مردان به زنان در کشور ۵۱ به ۴۹ درصد بوده و نسبت جمعیت شهری به روستایی نیز براساس نتایج اولیه آمارگیری ۷۱ به ۲۹ درصد بوده است.

وی یادآوری کرد: در سال ۸۵ نسبت مردان به زنان در کشور همان رقم ۵۱ به ۴۹ درصد اما نسبت جمعیت شهری به روستایی ۶۸ به ۳۲ درصد بود.

عادلآذر توضیح داد: براساس نتایج اولیه سرشماری به ازای هر ۱۰۳ مرد ۱۰۰ زن در کشور وجود دارد که این نسبت در سال ۸۵ نیز همین ارقام بود.

رییس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه پیشبینی این مرکز درباره متوسط نرخ رشد جمعیت کشور ۱٫۴۷ درصد بود که محقق نشد، اظهار کرد: بعد خانوار ایرانی نیز براساس نتایج اولیه سرشماری به ۳٫۶ نفر کاهش یافته است. این رقم در سرشماری سال ۷۵ معادل ۴٫۴ و در سال ۸۵ معادل چهار نفر بود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نتایج نهایی سرشماری ۱۳۹۰ در خردادماه سال آینده منتشر میشود، اعلام کرد: درصد عدم همکاری در سرشماری سال جاری زیر یک درصد بود که این رقم حتی از استانداردهای بینالمللی بالاتر است .

به گفته وی در سرشماری انجام شده از هر هزار نفر حدود پنج نفر عدم همکاری داشتند که معادل نیم درصد از کل جمعیت میشود.

۲۷آذر: ارقام جالب از يک پژوهش در مورد وقت ايرانيان:% 4.28صرف دانش،17.92% فراغت،3.44% عبادت، %39.46 استراحت...

مهر

يافتههای طرح بررسی وضعيت گذران وقت مردم شهری و روستايی کل کشور نشان ميدهد که 27.74 درصد وقت ايرانيها در روز صرف کار، 3.44 درصد صرف عبادت،39.46 درصد صرف استراحت، 17.92 درصد صرف اوقات فراغت و تفريح، 4.29 درصد صرف ارتقاء دانش و 6.82 درصد صرف خوردن و آشاميدن ميشود

به گزارش خبرنگار مهر، نتايج طرح بررسی وضعيت گذران وقت مردم شهری و روستايی کل کشور صبح امروز در شورای فرهنگ عمومی کشور تشريح و از اين مجموعه پژوهشي، رونمايی شد.

در ابتدای اين برنامه دکتر محسني، مجری اين طرح در توضيحاتی درباره روش نمونهگيری و نحوه تکميل پرسشنامههای آن گفت: اين طرح در 255 نقطه شهری و 1350 نقطه روستايی کشور انجام و حدود 2000 پرسشنامه با همکاری حدود 80 پرسشگر در اين نقاط تکميل شده است.

به گفته وی روش نمونهگيری اين طرح، طبقهبندی چندمرحلهای بوده است؛ مرحله اول در استانها، مرحله دوم در نقاط شهری و روستايی هر استان، مرحله سوم هم ابتدا در نقاط شهری بالاتر از 500 هزار نفر جمعيت، سپس در نقاط شهری بين 300 تا 500 هزار نفر بعد از آن در نقاط شهری بين 100 تا 300 هزار نفر و در قسمت آخر در نقاط کمتر از 100 هزار نفر اجرا شده است.

مجری طرح بررسی وضعيت گذران وقت مردم شهری و روستايی کل کشور همچنين درباره نحوه تکميل پرسشنامههای اين طرح گفت: ما به هر منزلی که رجوع کردهايم، يک نفر از اعضای بالاتر از 16 سال خانواده را به صورت تصادفی انتخاب و سئوالهای پرسشنامه را با او مطرح کردهايم.

محسنی افزود: ما از اين فرد خواستهايم که نحوه گذران وقتش را از ساعت 4 صبح که احياناً از خواب بيدا ميشود تا زمانی که ميخوابد، تشريح کند.

 

دبير شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: دومين کار مهم ما سنجش فرهنگ عمومی است که متکی به مدلی عالمانه است؛ اين طرح که سال 1387 با 2000 نمونه شروع شده، سال 88 ادامه يافت و در سال 89 هم با 17 هزار نمونه ادامه يافت.

واعظی همچنين با اشاره به سنجش ايثارگری در جامعه ايرانی به عنوان طرح ديگری که در شورای متبوعش در دست انجام است، طرح بررسی وضعيت گذران وقت مردم شهری و روستايی کل کشور را هم طرحی ملی که با 2000 نمونه و در ميان افراد بالاتر از 16 سال و با ضريب خطای 2 تا 2.5 انجام شده، ناميد.

وی با بيان اينکه اين طرح با لحاظ قرار دادن ويژگيهای ايام تعطيلات شادی يا سوگواری و در روزهايی غير از آن و طی 14 روز که 2 روز آن جمعه و تعطی بوده، انجام شده، بر ضرورت نقد و بررسی بحث در فضای آکادميک کشور تاکيد کرد و از تصميم شورای فرهنگ عمومی برای تبديل طرح مذکور به سنجشی مستمر و ساليانه خبر داد.

دبير شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه با اشاره به 112 فعاليتی که در طرح بررسی وضعيت گذران وقت مردم شهری و روستايی کل کشور مورد توجه بوده، نتايج آن را درباره 6 فعاليت محوری شامل کار، عبادت، استراحت، اوقات فراغت و تفريح، ارتقاء دانش و خوردن، آشاميدن و ساير مصارف تشريح کرد که اين نتايج به شرح زير است:

27.74 درصد وقت ايرانيها در روز (6 ساعت و 40 دقيقه) صرف کار، 3.44 درصد (50 دقيقه) صرف عبادت، 39.46 درصد (9 ساعت و 28 دقيقه و 20 ثانيه) صرف استراحت، 17.92 درصد (4 ساعت و 19 دقيقه) صرف اوقات فراغت و تفريح، 4.29 درصد (1 ساعت و 1 دقيقه و 20 ثانيه) صرف ارتقاء دانش و 6.82 درصد (1 ساعت و 38 دقيقه) صرف خوردن، آشاميدن و ساير مصارف ميشود.

همچنين بر اساس يافتههای اين پژوهش 4.6 درصد وقت مردم در روز (1 ساعت و 7 دقيقه) در تردد با استفاده از وسايل حمل و نقل صرف ميشود.

 

۲۷آذر: ايران خودرو تبريز تعطيل شد!

خبرآنلاين

قائم مقام ايران خودرو تبريز از توقف توليد در اين شرکت و تعطيلی آن خبر داد.

غلامرضا صادقيان اظهار كرد: متاسفانه به رغم ميل باطنی مديران اين شركت پس ازگذشت سه ماه از توقف شماره گذاری وانت پيكان باردو (تنها خودرو توليدی اين شركت) مجبور به توقف هر سه خط توليد شركت شديم.

وی افزود: با توجه به اينكه نزديك به 40 هزار دستگاه وانت در حال حاضر در پاركينگ های اين شركت بدون مجوز شماره گذاری باقی مانده و پليس نيز هيچ رغبتی برای اجرای دستور هيات دولت مبنی بر شماره گذاری ندارد، مديران اين شركت برای جلوگيری از ضرردهی بيشتر مجبور به توقف توليد شدند.

با توقف توليد در اين شركت يكهزار و 500 كارگر درخط مونتاژ و ده ها هزار نفر ديگر در شركت های توليد قطعات وانت باردو بيكار می شوند.

عدم شماره گذاری وانت علاوه بر هزينه های اضافی كه برای بازبينی بر دست شركت می گذارد، موجب ركود سرمايه، بی علاقگی بخش خصوصی به سرمايه گذاری و در نهايت اشتغال زدايی می شود.

در كنار مشكلات ياد شده، سرمايه های خوابيده در پاركينگ ايران خودرو تبريز موجب مشكلات ديگری مانند عدم پرداخت به موقع تسهيلات به بانك ها و آسيب ديدن وجهه توليد داخلی می شود.

عواقب اجتماعی ناشی از اين عمل اگر مورد توجه قرار نگيرد به دستاويزی برای رسانه های معاند برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی تبديل خواهد شد.

علاوه بر اين، منتقدان عمل پليس بر اين عقيده اند كه در سال جهاد اقتصادی و در سالی كه دولت متعهد به ايجاد 2.5 ميليون شغل جديد شده، تعطيلی اين كارخانه چه مفهومی می تواند داشته باشد؟.

 

۲۷آذر: اطلاعات تکاندهنده از سود ۱۷هزار ميليارد تومانی که به جيب برخی ميرود!

ايسنا

نابهسامانی برخی سياستها و دلالهايی که مثل زالو بر پيکر بخش کشاورزی افتادهاند و از آن ارتزاق ميکنند، کافی است تا بخش کشاورزی را به ورطه نابودی بکشاند. در نگاهی اجمالی به آنچه اين روزها دامنگير اين بخش شده است، جدای از بحث واردات، گردش مالی دلالان در بخش کشاورزی سر به فلک ميکشد و با نگاهی گذرا، اين عدد سالانه چند برابر آن چيزی است که اخيرا به "اختلاس سه هزار ميليارد تومانی" معروف شد و همگان از آن به عنوان بزرگترين فساد بانکی تاريخ ايران ياد کردند.

براساس اعلام مسوولان، سالانه ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تن انواع محصولات باغی در کشور توليد ميشود که از کيفيت بالايی برخوردارند و اغلب آنها در جهان رتبه اول تا يازدهم را دارند؛ به گونهای پسته، انار، گردو، خرما، بادام، کيوي، زردآلوی ايرانی رتبه اول تا سوم را در جهان دارند.

سالانه نزديک به ۵۶۷٬۰۰۰ تن پسته در جهان توليد ميشود که ايران با توليد ۱۹۰٬۰۰۰ تن در رتبهی اول توليد اين محصول قرار دارد. همچنين ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تن انار در جهان توليد ميشود که کشور ما با توليد ۶۰۰٬۰۰۰ تن در رتبهی اول قرار دارد. با توليد يک ميليون تن خرما و ۴۸۷٬۰۰۰ تن زردآلو نيز در رتبه دوم توليد اين محصولات در سطح جهان قرار گرفته و در توليد بادام، گردو، کيوي، گيلاس نيز در رتبهی سوم قرار داريم. سيب ايراني، به و فندوق نيز رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده و انجير، آلبالو، آلو و گوجه نيز در رتبهی پنجم جهانی قرار گرفتهاند. در حالی که هلو، شليل، ليمو رتبهی ششم توليدات جهانی را به خود اختصاص داده، سالانه در فصل برداشت، اين ميوهها به کشورمان وارد ميشوند!

همچنين ايران با توليد پنج ميليون تن مرکبات در توليد پرتقال رتبه هفتم و در توليد نارنگی رتبه دوازدهم را دارد و در حالی که سالانه بيش از ۱٬۷۳۰٬۰۰۰ تن انواع انگور توليد ميشود و ايران در رتبهی يازدهم توليد انگور جهان قرار دارد، ميزان زيادی از اين محصول از ابتدای سال تا کنون از کشور شيلی وارد شده است! گلابی ايران نيز با توليد بيش از ۱۱۵٬۰۰۰ تن و رتبهی بيستم جهانی مجبور است در عرصه داخلی با مشابه چينی خود رقابت کند.

اما واردات تنها مشکل محصولات کشاورزی نيست، بلکه عمدهترين معضل بخش کشاورزی سامانه نادرست توزيع است که گويا برای همگان عادی شده تا دلالان بهعنوان حلقه واسطه توليد و مصرف با فشار بر کشاورز و استفاده از سود کلان مصرفکننده به درآمد ميلياردی دست يابد.

درحاليکه واسطهها مرغوبترين نوع پرتقال، نارنگی و کيوی کيلويی ۵۰۰ تومان از باغداران ميخرند، با سود عايدی هر کيلو ۱۵۰۰ تومان در بازار مصرف آن را ۲۰۰۰ تومان عرضه ميکنند. همچنين درحاليکه در فصل تابستان باغداران هر کيلو آلو، هلو و شليل را کيلويی ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان به واسطهها فروختهاند، آنها اين محصول را با سود ۱۰ برابری کيلويی بيش از ۲۰۰۰ تومان در بازار مصرف بهفروش رسانده که در اين ميان، هم مصرفکننده و هم توليدکننده متضرر شدهاند.

حال با احتساب اينکه دلالان بهطور ميانگين کيلويی هزار تومان از هر کيلو ميوه سود ببرند، سالانه بيش از ۱۷ هزار ميليارد تومان معادل ۱۷ ميليارد دلار تنها از محصولات باغی عايدشان ميشود...

در اين زمينه کارشناسان معتقدند تنها راه برای کوتاه کردن دست واسطهها، تقويت تعاونيها و تشکلهای بخش کشاورزی است؛ چراکه حتا اگر ۱۰ درصد از محصول از طريق تشکلها و تعاونيهای کشاورزی وارد بازار مصرف شود، قيمتها شکسته و سودجويی دلالان کاسته ميشود، اما با توجه به اينکه تشکلها توانايی مالی و امکانات و ابزار لازم برای بستهبندي، ذخيرهسازی و توزيع ميوه را ندارند، بخش دولتی بايد اين امکانات به ويژه تسهيلات مالی را برای تشکلها فراهم کند تا سايهی چندين ساله سودجويی واسطهها از بازار مصرف و کشاورزان برداشته شود.

۲۷آذر: قائم مقام سازمان نظام پزشکی:۸۰۰۰ پزشک عمومی بيکارند

عصر ايران

قائم مقام سازمان نظام پزشکی ايران از وجود هشت هزار پزشک عمومی بيکار در کشور خبر داد و گفت: وضعيت پزشکان عمومی به لحاظ شغلی و امنيت کاري، ناهنجار است.

به گزارش مهر دکتر عليرضا زالی در حاشيه برگزاری همايش سراسری پزشکان عمومی در بيمارستان ميلاد افزود: عدم پرداخت مطالبات پزشکان عمومی از ديگران مشکلات نگران کننده اين گروه از جامعه پزشکی کشور است.

وی گفت: عدم تناسخ بين فارغ التحصيلان اين رشته و فرصتهای شغلي، يکی ديگر از نگرانيهای پزشکان عمومی است که ميزان کمی توسعه تربيت پزشک در کشور ما از نيازهای قطعی است که اختلالهای موجود در اين باره بسيار نگران کننده است.

معاون سازمان نظام پزشکی با اعلام اينکه در حال حاضر هشت هزار پزشک بيکار در کشور داريم، افزود: هم اکنون پزشکانی داريم که فعاليت شغلی آنها کمتر از ساعات کارشان است. يعنی در واقع کم شغلی دارند و تعداد زيادی پزشک عمومی داريم که به خاطر مشکلات فراوان حرفه ای و معيشتی به مشاغل غير پزشکی روی آورده اند حال آنکه کاهش اين معضلات نيازمند عزم ملی است.

زالی ادامه داد: مهمترين موضوع درحال حاضر پايين بودن درآمد پزشکان عمومی و وضع معيشتی آنان است. در اين ميان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکي، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مجلس جزو نهادهايی هستند که می توانند اين مشکلات را برطرف کنند.

به گفته وي، در حال حاضر در روستاها برای هر چهار هزار نفر و در شهرها برای هر دو هزار نفر يک پزشک داريم. بنابراين بايد کاری کرد که به نسبت جمعيت به ازای هر هزار نفر يک پزشک وجود داشته باشد تا هم فعاليتها درحوزه سلامت با دقت و سرعت بيشتری صورت گيرد و هم فرصتهای جديد شغلی برای پزشکان عمومی فراهم گردد.

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved