Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
جنبش "سرخ جامگان" تایلند به خون کشیده شد

 

 

 

جنبش "سرخ جامگان" تایلند به خون کشیده شد!

 

اما  مبارزه علیه دولت کودتا همچنان ادامه دارد!

 

هیئت تحریریه سایت راه کارگر

 

 

در پی اعلام شرایط اضطراری  و به  دستور" آبهی سیت وجاجیوا" نخست وزیر تایلند جنبش " سرخ جامگان" تایلند که خواهان انحلال پارلمان دست نشانده دولت کودتائی این کشور و برگزاری انتخابات آزاد است در روز شنبه به خون کشیده شد. درگیری میان تظاهر کنندگان و نیروهای سرکوب تا آخر شب، هنگامی که نیروهای  امنیتی به مقرهای خود عقب نشینی کردند، ادامه یافت. در این سرکوب ۲۱ نفر به قتل رسیدند که اکثر آن ها از فعالین جنبش "سرخ جامگان" هستند. تعداد زخمی های این سرکوب وحشیانه به هشتصد نفر می رسد. سرکوب وحشیانه ارتشیان نتوانست جنبش را وادار به عقب نشینی کند. روز، دوشنبه، ۱۲ آوریل صف های طولانی تظاهرکنندگان با کامیون، موتور و سایر وسائل نقلیه محلات اصلی بانکوک را سرخ پوش کردند. آن ها به یاد رفقای کشته شده خود تابوت های پوشیده با پرچم های سرخ حمل می کردند. تعدادی از مسئولان جنبش "سرخ جامگان" در مصاحبه های خود اعلام کردند که دیگر حاضر به هیچ نوع مذاکره نبوده و خواهان استعفای فوری" آبهی سیت وجاجیوا" نخست وزیر، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات آزاد هستند.

 

جنبش "سرخ جامگان" تایلند جنبشی برای برقراری آزادی های سیاسی و نیز حقوق مردم فقیر و تهیدست این کشور است. اما جنبش " سرخ جامگان" چگونه شکل گرفت و دارای کدم جهت گیری های سیاسی است؟

 

در ۲۰۰۶ نظامیان تایلند علیه" تاکسین شینا واترا" نخست وزیر منتخب این کشور و رهبر حزب"تای راک تای" کودتا کرده و نامبرده را از کار برکنار ساختند. نظامیان یک سال قدرت سیاسی را در دست داشته و در این مدت قانون اساسی شان را تدوین و در آن، فضای دمکراتیک کشور را تا آن جا که می توانستند محدود ساختند. نظامیان همچنین نصف نمایندگان مجلس سنا را از طریق انتصاب از میان افراد وفادار به خود و سلطنت وارد مجلس سنا کردند. یک سال بعد انتخابات عمومی برگزار شد ولی در این انتخابات برخلاف انتظار نظامیان و دارودسته سلطنت، مردم با استفاده از فرصت به دست آمده به حزب" تاکسین" رای داده و این حزب توانست اکثریت را از آن خود سازد. نظامیان و سلطنت طلبان با استفاده از دادگاه های فرمایشی حکم انحلال حزب "تای راک تای" را که پبروز انتخابات بود، به دست آوردند. به این ترتیب این حزب یک بار توسط کودتا و بار دیگر توسط دادگاه های فرمایشی دولت کودتا منحل شد. در این دوره طرفداران نظامیان و سلطنت طلبان با پیراهن های زرد"، با حمایت نیروهای امنیتی و انتظامی،  دست به تظاهرات خیابانی و بستن فرودگاه بین المللی بانکوک زده و کسی کاری به کار آن ها نداشت. این تحولات در نهایت موجب تشکل دولت" آبهی سیت وجاجیوا" رهبر باصطلاح" حزب دمکرات"(که اسمش درست ضد ماهیت اش است)شد.

 

" تاکسین شینا واترا"  یک سیاستمدار بورژوا و تاجری بسیار ثروتمند است. ولی او در دوره حکومت اش نظام بهداشت و درمان همگانی در تایلند برقرار کرده است که بسیار پیشرفته تر از طرح های" باراک اوباما" برای همگانی کردن نظام بهداشت و درمان در آمریکاست. او همچنین مجموعه ای از اصلاحات برای افزایش درآمد افشار پائین دست جامعه تایلند به اجراء نهاده است.

 

"سرخ جامگان" کسانی هستند که در انتخابات  به " تاکسین" رای دادند. بخشی از رای دهندگان کسانی بودند که بخاطر مخالفت با کودتا و حمایت از اصل انتخابات آزاد به "تاکسین" رای می دادند. اما پس از آن که کودتا گران با حمایت شاه تایلند هر نوع امکان انتخابات آزاد را از بین برد ه و علیرغم پیروی حزب "تاکسین" کاندیدای کودتا گران را به قدرت رساندند "سرخ جامگان" به  جنبش توده ای فراتر از حزب "تای راک تای" یا حزب تحت رهبری "تاکسین"،  فرا روئید. اگر چه " تاکسین" به عنوان یک چهره سیاسی در سطح ملی  در میان هواداران جنبش مطرح است اما نکته مهم و قابل توجه این است که جنبش "سرخ جامگان" جنبشی تحت رهبری" تاکسین" نیست.

 

تکوین جنش "سرخ جامگان"پس از کودتا و بویژه از سال۲۰۰۸ آغاز شد. این  جنبش ابتدا  توسط فعالان محلی حزب" تاکسین" به وجود آمد. اما " سرخ جامگان" به مرکز جذب نارضائی از کودتاگران مبدل شده و  بسرعت به مثابه یک جنبش در میان مردم ریشه دواند. مردم در استان های مختلف تایلند و در میان بخش های گوناگون مردمی گروه های مستقل" سرخ جامگان" خود را به وجود آورده و بدین ترتیب شبکه ملی جنبش را با ابتکارات فراوان خود شکل دادند.

 از آن پس، جنبش "سرخ جامگان" بخاطر مقابله با ماشین سرکوب دستگاه دولتی و بویژه نظامیان  به طور دوره ای و طی فواصل زمانی تعرض و توقف برای تجدید قوا، مدارج رشد را طی کرده است. تاکتیک مبارزه مسالمت آمیز و استفاده گسترده از نافرمانی مدنی توانسته است در دوره ای دو ساله، دامنه این جنبش را، که ابتدا اعتراضی علیه تقلب و دستکاری انتخابات بود، گسترش داده و آن را به یک جنبش اجتماعی نیرومند با مطالبات طبقاتی مبدل کند. دولت برای خنثی کردن تاکتیک های مسالمت آمیز جنبش تلاش کرده است حتی کسانی را که بدست نیروهای امنیتی کشته شده اند به اقدامات خشونت آمیز جنبش نسبت دهد. در همین مدت جنبش "سرخ جامگان" موفق به جلب فعال توده های کارگر و تهیدست شهر و روستا شده است. شرکت توده های پائین جامعه در این جنبش آگاهی آن ها را به طور قابل ملاحضه ای رشد داده است.  بهمین خاطر است که بخش های وسیعی از شرکت کنندگان در جنبش " سرخ جامگان" همزمان خواهان انحلال پارلمان کودتا و برگزاری انتخابات آزاد بوده  و در همان حال تشخیص می دهند که نظامیان، سلطنت و بورژوازی دشمنان آزادی و مطالبات طبقاتی آن ها هستند. جنبش "سرخ جامگان" در طی دو سال تکوین خود اکنون رهبری مستقل خود را به وجود آورده است.

 

دولت کودتا و سیاست دولت آمریکا!

 

موضع دولت آمریکا در قبال کودتاگران  تنها ابراز تاسف خشک و خالی برای محو آزادی انتخابات اما همکاری تنگاتنک با دولت کودتا و نظامیان تایلند بوده است. هم و غم دولت آمریکا مقابله با نفوذ چین درآسیای جنوب شرقی و از جمله تایلند بوده و می باشد. این همان روشی است که دولت اوباما در قبال کودتای هندراس اتخاذ کرد و پس از یک سلسله ژست های دیپلماتیک کودتا گران و انتخابات قلابی برگزار شده توسط آن ها را مورد حمایت عملی خود قرار داد. در هندراس نیز رئیس جمهور منتخب برکنار شده کسی بود که اصلاحاتی هر چند محدود به نفع لایه های پائین جامعه به عمل آورده بود.

 

 

لزوم حمایت بین المللی از جنبش "سرخ جامگان" و افشاء سرکوب های دولت کودتا!

 

تجربه جنبش" سرخ جامگان" دارای تشابه های بسیار با جنبش ضددیکتاتوری مردم ایران است که اکنون به مدت نه ماه  دستگاه جهنمی  ولایت را در ایران به چالش طلببده است. همانطور که مبارزات مردم ایران با رژیم دیکتاتوری با حمایت وسیع و بی نظیر افکار عمومی بین المللی مواجه شده و از این حمایت ها نیرو گرفته و می گیرد باید از جنبش ضددیکتاتوری مردم تایلند نیز به هر وسیله ممکن و موثر حمایت شود. تردیدی نیست که  بسیاری از نهادهای حقوق بشر وابسته به دولت آمریکا و سایر دولت های امپریالیستی و نیز نظام رسانه ای انحصاری در سطح جهانی بخاطر منافع قدرت های حاکم علاقه چندانی به انعکاس اخبار مربوط به سرکوب جنبش ضداستبدادی در تایلند را نداشته وبسرعت اخبار و حوادث مربوط به آن ها را به حاشیه می رانند. همین امر بویژه وظیفه مهمی بر عهده  نیروهای چپ ، دمکرات و پیشرو ایرانی قرارمیدهد که با تمام قوا سرکوب های دولت " آبهی سیت وجاجیوا" را که با حمایت کامل دستگاه سلطنت و ارتش صورت می گیرد افشاء کرده و فریاد آزادی خواهانه  و برابر طلبانه جنبش مردم تایلند را به اطلاع افکار عمومی جهانی و مردم مبارز ایران برسانند!

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©