O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
چهارشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۴ برابر با ۰۱ جولای ۲۰۱۵
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  راه کارگر در
  راه کارگر در
  راه کارگر در
  روابط عمومی راه کارگر در
  رادیو راه کارگر در
  سایت خبری راه کارگر در
  تعدادی از وبلاگ های راه کارگر در
وبلاگ کارگری راه کارگر
اتحاد داوطلبانه
از دیگر تلویزیون‌ها
مطالب این ستون لزوما ديدگاههای راه کارگر را بازتاب نميدهند!
آکسیون اعتراضی در هانوفر - آلمان
گزیدۀ مقالات رسیده ،
از دیگر رسانه ها
مطالب این ستون لزوما ديدگاههای راه کارگر را بازتاب نميدهند!
اطلاعیه های گروهها و نهادها
تظاهرات بزرگ در لندن علیه ریاضت اقتصادی:
در جیب مردم چه خبر است؟
قسمت پنجم
در نظام های تک حزبی در واقع یک دولتي وجود دارد و از طریق حزب اعمال نفوذ می کند. در آنجا حزب قدرت است. آنتونیو گرامشی در یک جایی به طور تلویحی ( و شاید هم صریح ) در یادداشت های زندان خود می گوید : اگر حزب جزیی از دولت بشود در واقع یک سیستم پلیسی بوجود می آید. و ديديم كه واقعا ً هم همین طور شد. این یک مسئله کلیدی است که باید به آن توجه شود. در دموکراسی ها اگر احزاب مختلف، نه تنها احزاب مختلف چپ، کارگری و سوسیالیستی بلکه احزاب غیرسوسیالیستی و حتی ضد سوسیالیستی هم وجود داشته باشند و مردم آزاد باشند که در باره آنها انتخاب بکنند بسیاری از قضایا را حل می کند. برخلاف عده ای که می خواهند نقطه شروع فساد در نظام حزب - دولت ها را از تز لنین درباره حزب دربیاورند ، واقعیت این است که [ فساد ] از قدرت دولتی که آزادی ها و احزاب مختلف را ملغی کرده بود شروع شد نه از نظريه حزب لنین. این خيلي نکته مهمی است. بنا بر اين باید توجه داشته باشیم كه مسئله حزبیت اگر در یک دموکراسی می تواند نعمتی باشد در نظام تک حزبی خودش مصیبتی است؛ خودش یک سیستم کنترل اجتماعی است.
قسمت دوم
نشریه
اسناد بحران و انشعاب در "راه کارگر"
در سایت خبری راه کارگر


راه کارگر تئوریک
 
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)